fbpx

News

News

สืบสาน….สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตําบลดอนไก่ดี สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี จัดงาน “สืบสาน… สีสัน.สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 8”

News

ข้ามไปลังกาวี ต้องใช้ Passsport เท่านั้น!!!!!

เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดสตูล สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือตำมะลัง อ. เมืองสตูลข้ามไปได้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แต่เดิมนักท่องเที่ยวสามารถทำบัตรข้ามแดนชั่วคราว (Temporary Border pass) ได้ โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต (Passport) เพียงมีสำเนาบัตรประชาชน แต่ปัจจุบันนี้ นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวามคม 2558 เป็นต้นไป รัฐบาลมาเลเซียห้ามใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว ใช้พาสปอร์ตได้เท่านั้น เตือนนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปเกาะลังกาวีต้องใช้ พาสปอร์ตเท่านั้น ไม่มีการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ( Temporary Border pass) ที่ท่าเรือตำมะลังอีกแล้ว เดี่ยวจะอดเที่ยวกันนะ  ขอบคุณข้อมูลจาก