เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

เชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางของล้านนานับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมวัดวาอารามเก่าแก่และงดงามด้วยศิลปะล้านนา เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ฯ เป็นต้น มีธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม ยอดดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ในจังหวัดนี้

อยู่ภาคเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ 706 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขา มียอดเขาที่สูงที่สุดในไทยคือดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 ม. จากระดับน้ำทะเล

พื้นที่  20,107.057 ตร.กม. หรือประมาณ 12,566,910.6 ไร่ ใหญ่เป็นอันดัน 1 ของภาคเหนือ

 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ – ติดกับสหภาพพม่า

ทิศใต้ – ติดกับ อ. ท่าสองยาง อ. แม่ระมาด อ. สามเงา จ. ตาก และ อ. ลี้ จ. ลำพูน

ทิศตะวันออก – ติดกับ อ. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่สรวย อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย อ. เมืองปาน อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง และ อ. บ้านธิ อ. เมืองลำพูน อ. ป่าซาง อ. เวียงหนองล่อง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

ทิศตะวันตก – ติดกับ อ. ปาย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน อ. ขุนยวม อ. แม่ลาน้อย อ. แม่สะเรียง อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

แม่น้ำ คนเชียงใหม่นิยมเรียกแม่น้ำว่าแม่ โดยมีแม่สำคัญหลายสาย เช่น

น้ำแม่ปิง เป็นแม่น้ำสายหลัก มีต้นน้ำอยุ่ที่ภูเขาใน ต. นาหวาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ไหลลงใต้ผ่าน อ. แม่แตง อ. แม่ริม อ. สันทราย อ. เมืองเชียงใหม่ อ. หางดง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ และ อ. เมืองลำพูน อ. ป่าซาง จ. ลำพูน แล้ววกเขาเขต จ. เชียงใหม่ใน อ. จอมทอง ผ่าน อ. ฮอด อ. ดอยเต่า ไปออกที่ อ. ลี้ จ. ลำพูน ยาว 400 กม.

น้ำแม่กก ต้นน้ำเกิดจากเขาทางด้านเหนือของเมืองกกในรัฐเชียงตุงของพม่า แล้วไหลลงใต้ เข้าเขตไทยที่ชองน้ำแม่กกใน อ. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่จากนั้นไหลไปทางตะวันออก เข้า อ. เมืองเชียงราย อ. แม่จัน จ. เชียงราย ยาว 25 กม.

น้ำแม่แจ่ม ต้นน้ำเกิดจากภูเขาซึ่งแบ่งเขต อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน กับ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ แล้วไหลลงใต้เข้า อ. แม่แจ่ม เป็นเส้นแบ่งเขต อ. แม่แจ่ม อ. ฮอด และ อ. จอมทองจากนั้นไหลลงแม่น้ำปิง ระหว่าง ต. หางดง อ. ฮอด กับ ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง ยาว 170 กม. ตอนต้นน้ำเรียกห้วยแม่แจ่ม

น้ำแม่ตื่น ต้นน้ำเกิดจากภูเขาใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ แล้วไหลลงใต้ เข้าเขต อ. สามเงา จ. ตาก ยาว 150 กม.

น้ำแม่แตง ต้นน้ำเกิดจากดอยถ้วยใน อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน อ. เชียงดาว อ. แม่แตง ไปลงน้ำแม่ปิงใน ต. สันมหาพน อ. แม่แตง ยาว 154 กม.

น้ำแม่งัด ต้นน้ำเกิดจากดอยจิกจ้อง ดอยผาลาย และดอยผาเกี๊ยะ ใน ต. สันทราย อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ ไหลเข้า อ. แม่แตง ยาว 104 กม.

สภาพอากาศ

ฤดูร้อน – เดือน มี.ค. – พ.ค.

ฤดูฝน – เดือน มิ.ย. – ต.ค.

ฤดูหนาว – เดือน พ.ย. – ก.พ.

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองเชียงใหม่ อ. จอมทอง อ. เชียงดาว อ. ไชยปราการ อ. ดอยเต่า อ. ดอยละเก็ด อ. ฝาง อ. พร้าว อ. แม่แจ่ม อ. แม่แตง อ.แม่ริม อ. แม่วาง อ. แม่อาย อ. เวียงแหง อ. สะเมิง อ. สารภี อ. สันกำแพง อ. สันทราย อ. สันป่าตอง อ. หางดง อ. อมก๋อย อ. ฮอด อ. ดอยหล่อ อ. แม่ออน และ อ. กัลยาณิวัฒนา

คำขวัญประจำจังหวัด ดอยสะเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

 

ดวงตราประจำจังหวัด ภาพช้างเผือกในเรือนแก้ว ขอบดวงตราเป็นลายกระหนก ช้างเผือกหมายถึงช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด้จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกนรัชกาล ส่วนเรือนแก้วหลามความว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่น

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ในคูเมือง ถ. สามล้าน อ. เมือง
เป็นวัดที่สร้างตามคติ ล้านนา มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายจุด เช่น โบสถ์ หอไตร วิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะโรง

วัดเจดีย์หลวง

ที่ตั้ง : ในคูเมือง ถ. พระปกเกล้า อ. เมือง
วัดที่มีเจดีย์ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ และเป็นโบราณสถานเก่าแก่ แต่ยอดเจดีย์ได้หักพังลงมานานมากแล้ว ภายในวัดมีเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองตังอยู่กึ่งกลางวิหารจัตุรมุข ศิลปะแบบล้านนาประยุกต์

วัดเชียงมั่น

ที่ตั้ง : ในคูเมือง ถ. ราชภาคินัย อ. เมือง
ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาว เป็นาพระพุทธรูปหินสีขาวใส ปางมารวิชัย พระนางจามเทวีวงศ์ทรงอัญเชิญมาจากกรุงละโว้ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ช้างล้อมที่มีช้าง 16 ตัวรายรอบฐานเจดีย์

วัดเจ็ดยอด

ที่ตั้ง : ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง อ. เมือง
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโพธาราม สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เจดีย์เจ็ดยอดภายในวัดสร้างเลียนแบบมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ลำดับที่ 11 ของอาณาจักรล้านนา โปรดให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลก

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้ง : ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแม นับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ผู้คนนิยมขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ในอดีตต้องเดินขึ้นไปนมัสการซึ่งกว่าจะถึงต้องใช้เวลานาน จึงเชื่อกันว่าการขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุเสมือนการไปแสวงบุญ

ดอยอ่างขาง

ที่ตั้ง : ต. แม่งอน อ. ฝาง
มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำมาก เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรโครงการหลวงอ่างขาง นักท่องเที่ยวนิยมมาชมสวนพรรณไม้เขตกึ่งร้อนและหนาวอันสวยงาม ทางสถานีฯ มีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจำหน่ายด้วย

ดอยอินทนนท์

ที่ตั้ง : ที่ทำการตั้งอยู่บริเวณ กม. 31 บนทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-อินทนนท์) อ. จอมทอง
เป็นที่ตั้งของเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งมียอดดอยอินทนนท์เป็นยอดสูงสุดของประเทศ สูงราว 2,565 ม. จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และเนื่องจากเป็นเทือกเขาต่อเนื่องจากเทือกเขาหิมาลัย จึงมีพืชพรรณและสัตว์ป่าหลากหลาย เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

สำรับกับข้าวของชาวเชียงใหม่

อาหารการกินของคนเชียงใหม่มีต้นตำรับมาจากกลุ่มชนต่างๆ แล้วค่อยๆ ผสมผสานปรุงแต่งขึ้นเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของเชียงใหม่เองด้วยวิธีปรุงหลากหลาย เช่น การแก๋ง การคั่ว การจอ การต๋ำ เป็นต้น เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ถือได้ว่าอาหารพื้นถิ่นเชียงใหม่รสไม่จัด ส่วนใหญ่รสเค็มนำ ไม่ออกหวานเหมือนภาคกลาง และไม่เปรี้ยวนำเหมือนภาคอีสาน คนเมืองกินข้าวเหนียวเป็นหลัก สำรับที่กินประจำได้แก่ แกงผักต่างๆ ตามฤดูกาล น้ำพริกกินกับผักนึ่งผักสด และเครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่า ซึ่งเป็นเครื่องปรุงของชาวเงี้ยวหรือไทใหญ่ ทำจากถั่วเหลืองนึ่งสุกนำไปหมักและตากจนแห้ง อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อเป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล แกงโฮะ และข้าวซอย

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของประเทศ จึงเต็มไปด้วยที่พักที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะสไตล์บูติกโฮเทล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านคูเมืองและริมน้ำปิง ที่พักตามอำเภอต่างๆ นิยมตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักภายในอุทยานแห่งชาติที่ง 13 แห่งใน จ. เชียงใหม่ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ

เชียงใหม่เป็นแหล่งชอปปิงที่มีของให้เลือกซื้อมากมาย แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือของกินและงานหัตถกรรม ของกินยอดนิยมได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู และไส้อั่ว ส่วนงานหัตถกรรมได้แก่ ผ้าทอ เครื่องเงิน งานไม้แกะสลัก ร่มกระดาษ และเครื่องปั้นดินเผา ของฝากในเชียงใหม่ที่น่าซื้อบางอย่างเป็นที่รู้จักดีไม่ต้องแนะนำมาก

น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู

เป็นของฝากยอดนิยม แหล่งใหญ่อยู่ที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวง น้ำพริกหนุ่มแบบนี้ ถ้ารับประทานไม่หมดต้องเก็บเข้าตู้เย็นเพราะเสียง่าย สำหรับแคบหมูหรือหนังพอง มีขายทั่วไป ทั้งหนังพองแบบไม่ติดมัน ที่ชิ้นเล็ก กรอบ และชนิดชิ้นใหญ่ติดมัน แล้วแต่คนชอบ แหล่งซื้อน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอีกแห่งคือ ตลาดต้นพยอม ถ. สุเทพ

วิธีเลือกซื้อ น้ำพริกหนุ่มที่ตักจำหน่ายครั้งละมากๆ หลายเจ้ามักใส่สารกันบูด ควรสอบถามให้แน่ใจ เลือกที่ทำใหม่ๆ ไม่มีกลิ่นบูด ส่วนแคบหมู ถ้าทำจากหมู มักจะมีสีออกน้ำตาล ถ้ามีสีขาวสะอาด จะทำมาจากเนื้อควาย ต้องสอบถามให้แน่ใจ เลือกซื้อจากร้านที่ทอดใหม่ๆ

หมูยอ แหนม

หมูยอและแหนมเชียงใหม่มักขายคู่กัน หาซื้อได้ทั่วไปตามแผงขายของฝากในตลาดวโรรส ตลาดต้นพยอม และร้านของฝาก แหนมเชียงใหม่มีหลากรูปแบบทั้งแหนมเนื้อหมู แหนมหูหมู แหนมซี่โครง และแหนมหม้อ อย่างไรก็ตามแหนมเป็นอาหารดิบที่มีรสเปรี้ยวจากการหมัก จึงมักมีพยาธิและแบคทีเรีย จึงมีการนำแหนมฉายรังสีมาจำหน่าย ซึ่งไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยน

วิธีเลือกซื้อ เลือกแหนมที่สีไม่แดงจัดจนผิดธรรมชาติ แหนมที่ทำไว้นานเกินไป จะมีกลิ่นเปรี้ยวมากและมีเมือก แหนมฉายรังสีก็เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งมีให้เลือกหลายยี่ห้อ
ส่วนหมูยอเลือกซื้อจากชนิดที่ห่อด้วยใบตองหลาย ชั้น จะไม่ใส่สารกันบูด และมักทำขายใหม่ๆ ไม่มีของค้าง เนื่องจากเก็บไม่ได้นาน หากเสียหรือบูด จะได้กลิ่น และสังเกตได้ง่าย ส่วนหมูยอที่ใส่ห่อพลาสติกใส มักใส่สารกันบูด ทำให้เก็บได้นานกว่า และบางครั้งยังสังเกตไม่ได้ว่าเสียหรือไม่ จะรู้ก็ต่อเมื่อแกะออกดูเท่านั้น

ไส้อั่ว

หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายของฝากอาหารพื้นเมือง นอกจากร้านต่างๆ ที่ตลาดวโรรส ตลาดต้นพยอม ตลาดสันป่าข่อยแล้ว ลองแวะซื้อไส้อั่วเก๊าบ่าขาม หรือไส้อั่วต้นมะขาม เป็นเพิงเล็กๆ อยู่บนถนนเลียบคลองชลประทาน  หากมาจากตลาดต้นพยอม  มุ่งหน้าไปทาง อ. หางดง ประมาณ 3 กม. เลยสามแยกสนามบินไปเล็กน้อย ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ นักชิมในเชียงใหม่ยกให้เป็นยอดด้วยไส้อั่วที่หอมเครื่องเคราสมุนไพร ย่างเสร็จทางร้านจะห่อด้วยอะลูมิเนียมฟลอยด์ นำกลับมาเป็นของฝากได้สะดวกไม่เสียรส

วิธีเลือกซื้อ เลือกซื้อไส้อั่วที่ไม่มันมาก สังเกตได้จากผิวของไส้อั่ว หากมีมันเยิ้มแสดงว่าใส่มันหมูมาก และเลือกจากร้านที่ใช้วิธีย่าง ซึ่งจะหอมเครื่องเทศ และให้รสดีกว่าบางร้านที่ใช้ทอด

ท้อดอง กระเทียมดอง ลำไยอบแห้ง

เป็นของฝากเก่าแก่ดั้งเดิมของเชียงใหม่ มักขายรวมอยู่ในร้านขายของฝากทั่วไป มีทั้งท้อดองรสออกเค็มและดองน้ำผึ้ง ท้อแช่อิ่มรสหวานจัด ส่วนกระเทียมดองคุณภาพดีที่ได้รับความนิยมมากคือกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง นอกจากนี้ดอกคำฝอยแห้งก็ได้รับความนิยมเป็นสมุนไพรลดโคเลสเตอรอล ลำไยอบแห้ง มีทั้งลำไยอบแห้งทั้งเปลือกใช้ทำน้ำลำไย และเนื้อลำไยอบแห้งสีเหลืองทองสำหรับเป็นของกินเล่น

วิธีเลือกซื้อ ถ้ากระเทียมดองเก่า น้ำในโหลจะมีสีคล้ำ เนื้อกระเทียมสังเกตได้ว่าค่อนข้างเปื่อยยุ่ย ควรเลือกโหลที่น้ำยังใส เนื้อกระเทียมเต่ง ไม่ควรเลือกกระเทียมดอง หรือผลไม้ดองที่มีสีขาวใสจนผิดธรรมชาติ เพราะมักใส่สารเคมีที่ทำให้ดูใส น่ากิน ท้อดองก็ใช้วิธีสังเกตเช่นเดียวกัน ส่วนลำไยอบแห้งมีสองชนิด คือลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ควรเลือกจากลำไยที่มีสีคล้ำ แต่ไม่ดำจนเข้ม เพราะถ้าดำมากจะเป็นลำไยเก่าเก็บ มีกลิ่นสาบ ส่วนเนื้อลำไยอบแห้ง ควรเลือกลำไยที่เนื้อเป็นสีเหลืองทอง เนื้อค่อนข้างใส แต่ไม่ควรแห้งมาก หรือมีเกล็ดน้ำตาลติด เพราะจะกระด้าง รสชาติไม่อร่อย

ผัก ผลไม้

เป็นของฝากจากเชียงใหม่ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา ผักสดที่นี่มีขนาดใหญ่ สด กรอบ และหลายชนิดเป็นผักเมืองหนาวที่ปลูกบนดอย เหมาะสำหรับนำมาผัดหรือทำสลัด ถ้าอยู่ในเมือง แหล่งซื้อผักสดอยู่ที่ตลาดวโรรส นอกจากนี้ยังหาซื้อได้ที่ร้านดอยคำ ถ. สุเทพ ใกล้คณะเกษตรฯ มช. หรือร้านจำหน่ายผักปลอดสารพิษของคณะเกษตรฯ มช. ใกล้สวนสุขภาพ หรือซื้อจากชาวเขาที่นำมาจำหน่ายตามแผงลอยบนดอยอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สำหรับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมมากก็คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ปลูกมากแถบ อ. ฝาง และ อ. ไชยปราการ ในตัวเมืองเชียงใหม่มีแผงจำหน่ายอยู่ทั่วไป เส้นทางไป อ. ฝาง ก็มีแผงจำหน่ายเป็นระยะๆ นอกจากนี้ผลไม้พื้นเมืองอย่างลำไยก็มีขายตลอดทั้งปี แต่ลำไยคุณภาพดีจะจำหน่ายในระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. ลิ้นจี่มีขายในราวเดือน มิ.ย.-ก.ค. สตรอเบอรี่มีขายในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.-ก.พ.

วิธีเลือกซื้อ
บร็อกเคอรี่ ควรเลือกซื้อดอกที่ยังตูม ดอกรวมขนาดใหญ่ ก้านอวบใหญ่
พริกหวาน เลือกดูลูกเต่งๆ อวบ สมบูรณ์ คั่วพริกยังสด ไม่เหี่ยว หากขั้วพริกเหี่ยว จะเป็นพริกค้างนาน เนื้อในอาจจะเป็นไส้เน่า
ส้มสายน้ำผึ้ง เลือกส้มที่เปลือกเต่ง เป็นเงา เพราะจะผ่านการเคลือบแว็กซ์ที่เปลือก ทำให้มีผิวสวย ปกติวนส้มจะลงแว็กซ์เฉพาะส้มที่ได้ขนาดและแก่จัดกำลังกิน
ลำไย เลือกลูกที่เต่ง ผิวเกลี้ยง ไม่มีขี้มด ขั้วไม่แห้งมาก ถ้าขั้วแห้งมากแสดงว่าเก็บมานาน รสชาติไม่ค่อยหวาน
ลิ้นจี่ เลือกผลที่เต่ง ผิวเกลี้ยง ขั้วผลยังสด ถ้าลิ้นจี่พนธุ์ดี เนื้อในจะแห้ง ไม่แฉะ ลองชิมดูว่าเนื้อดี รสหวานหรือไม่ ปกติพ่อค้าแม่ค้าจะให้ลองชิมก่อนตัดสินใจซื้อ 
สตรอเบอรี่ ถ้าเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก ควรเลือกลูกโต แต่ยังไม่แดงจัด หากแดงจัด เก็บได้เพียงวันเดียว ช้ำง่าย

ดอกไม้เมืองหนาว

เชียงใหม่เป็นแหล่งขายส่งดอกไม้สดขนาดใหญ่ มีดอกไม้เมืองหนาว ได้แก่ คาร์เนชั่น เบญจมาศ ลิลลี่ สแตติช ยิบโซ แกลดิออรัส กุหลาบดอกใหญ่ ตัดดอกขายเกือบตลอดปี นอกจากที่ดอยอินทนนท์แล้ว ยังหาซื้อได้ที่ตลาดดอกไม้ ริมแม่น้ำปิงใกล้ตลาดเมืองใหม่ ตลาดวโรรส และตลาดต้นพยอม ราคาก็ไม่แพงเกินไป

วิธีเลือกซื้อ ควรเลือกดอกที่ยังตูม หรือเพิ่งเริ่มแย้มกลีบ ดูช่อที่ดอกสมบูรณ์ ก้านแข็ง โคนดอกสีเขียวสด

ผ้าฝ้ายทอมือ

มีทั้งผ้าฝ้ายเนื้อบางสำหรับตัดชุด และฝ้ายเนื้อหนาสำหรับตัดเย็บเป็นผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และย้อมสีเคมี มีร้านจำหน่ายอยู่ทั่วไป ทั้งขายเป็นผ้าชิ้นสำหรับตัดชุดสุภาพสตรีพอดีหนึ่งชุด และขายเป็นเมตร แหล่งจำหน่ายที่มีให้เลือกซื้อมากอยู่ที่ไนท์บาซาร์

สำหรับผู้ที่ต้องการผ้าฝ้ายคุณภาพดี ทอละเอียด ราคาสูง สามารถเลือกชมได้ที่บ้านไร่ไผ่งาม ที่ศูนย์การค้าทิพย์เนตร และบ้านไร่ไผ่งาม กม. 69 ถ. จอมทอง-ฮอด ร้านนันทขว้าง ถ. นิมมานเหมินท์ มีจำหน่ายทั้งผ้าฝ้ายทอจาก อ. ป่าซาง จ. ลำพูน เสื้อผ้าสตรีและชุดตกแต่งบ้าน ที่ อ. แม่แจ่ม ก็มีผ้าฝ้ายทอจำหน่ายหลายร้าน รวมทั้งผ้าซิ่นตีนจก

วิธีเลือกซื้อ มีหลายรูปแบบ ทั้งผ้าทอด้วยเส้นใยขนาดใหญ่สำหรับทำพรมปูพื้น หรือผ้าทอเนื้อบางสำหรับตัดเย็บผ้าม่าน หรือตัดเย็บเสื้อผ้า ควรเลือกผ้าที่เส้นใยละเอียด ทอเรียบ แน่น ไม่มีปุ่มปม ไม่ควรเลือกผ้าเนื้อหยาบไปทำผ้าคลุมเตียงหรือผ้าม่าน เพราะจะอมฝุ่น

ผ้าไหม

เป็นผ้าทอที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ แหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดีอยู่ที่ อ. สันกำแพง สามารถไปเที่ยวชมอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมครบวงจรได้ ร้านจำหน่ายผ้าไหมจะขายทั้งผ้าชิ้น และผ้าซิ่นยกดอก หรือเปิดเป็นร้านตัดเสื้อผ้าสตรีโดยเฉพาะ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ย่าน ถ. ท่าแพ ก็มีผ้าไหมหลายร้าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

วิธีเลือกซื้อ บางครั้งผ้าไหมอาจผสมโพลีเอสเตอร์หรือไหมเทียม ถ้าไม่คุ้นเคยจะไม่สามารถบอกได้ เพราะเนื้อผ้าจะเรียบลื่น เงาคล้ายกัน วิธีทดสอบคือ ต้องลองเผาเศษไหมเล็กน้อย ถ้าไหมชิ้นนั้นไหม้เป็นผง เป็นเถ้า ผงสีเทา มีกลิ่นคล้ายเนื้อ จะเป็นไหมแท้ 100% แต่ถ้าไหม้แล้วเยิ้มมีกลิ่นคล้ายพลาสติกนั่นคือไหมเทียม

ผ้าใยกัญชา

ผ้าทอเส้นใยหยาบจากใยของต้นกัญชาหรือต้นกัญชา จะคล้ายผ้าลินิน เมื่อผ่านการชักจะนุ่ม มีสีน้ำตาลอ่อน นิยมนำมาตัดชุดสตรี เริ่มมีการนำผ้ามาย้อมให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่มักไม่สวยเท่าสีธรรมชาติ ผ้าใยกัญชาเป็นผ้าทอของชาวเขาเผ่าม้ง เคยได้รับความนิยมมากในยุคหนึ่ง แหล่งจำหน่ายใหญ่อยู่ที่ตรอกเล่าโจ๊ว ซึ่งจะมีชาวเขาเผ่าม้งนำมาจำหน่ายเป็นชิ้น ลักษณะเป็นผ้าหน้าแคบ ยาว 6-8 เมตร ผืนละ 200-300 บาท

วิธีเลือกซื้อ ควรเลือกผ้าใยกัญชาสีธรรมชาติ และดูเนื้อผ้าว่ามีความแน่นของเส้นใยเพียงใด หากผ้าที่ทอไม่แน่น หรือไม่พิถีพิถัน จะมีอายุใช้งานไม่นาน

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ มีทั้งชุดสตรี กางเกงลำลอง ซิ่น ผ้าพันคอ นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าสไตล์ฮิปปี้ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจากเนื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ หาซื้อได้ตามไนท์บาซาร์ หรือที่ ถ. ลอยเคราะห์ ย่านตรอกเล่าโจ๊ว และ ถ. ท่าแพ ร้านที่ได้รับความนิยม เช่น ร้านเอิร์ธโทน ถ. ลอยเคราะห์

หัตถกรรมชาวเขา

ส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน ย่าม ลายปัก เครื่องจักสาน และเครื่องเงิน ชาวเขาเผ่าที่มีความสามารถในการเย็บปักถักร้อย คือชาวม้ง เย้า กะเหรี่ยง เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ เหล่านี้มักทอขึ้นมาเอง หรือมีลวดลายปักที่ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มีการนำลายปักหรือผืนผ้ามาจำหน่าย หรือนำมาประยุกต์กับเสื้อผ้าสตรี หรือใช้เป็นของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ย่ามของชาวเขาก็เป็นงานหัตถกรรมที่น่าสนใจ สำหรับเครื่องเงินของชาวเขา มักไม่ใช่เงินแท้และที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นของโหลที่ทำขึ้นมาคราวละมากๆ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไปซื้อจากร้านเครื่องเงินโดยเฉพาะจะดีกว่า สินค้าหัตถกรรมเหล่านี้หาซื้อได้ที่ไนท์บาซาร์และร้านจำหน่ายหัตถกรรมชาวเขา ที่หน้าวัดสวนดอก นอกจากนี้ยังมีร้านที่นำสินค้าของชาวเขามาจำหน่ายปะปนกับของพื้นเมืองอื่นๆ ในย่าน ถ. ช้างคลาน ถ. ลอยเคราะห์ ถ. เจริญประเทศ

วิธีเลือกซื้อ ควรเลือกซื้อผ่านชาวเขาที่จำหน่ายผ่านองค์กรที่ทำงานด้านช่วยเหลือเขา จะได้สินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวเขาอย่างแท้จริง

เครื่องเงิน

แหล่งผลิตและจำหน่ายแหล่งใหญ่เดิมอยู่ที่ ถ. วัวลาย เครื่องเงินในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นของชิ้นใหญ่ ทำแบบโบราณ เช่น ขันน้ำ พานรอง เข็มขัดเงิน มีการดุนลายอย่างประณีตงดงาม สนนราคาค่อนข้างสูง โดยคิดราคาตามน้ำหนักเงิน แต่พวกเครื่องประดับอย่างกำไล ตุ้มหู สร้อย โชกเกอร์ กลับได้รับความนิยมมากกว่า ในย่านนี้จึงเริ่มหันมาผลิตเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ คือลายดอกพิกุล และลายดอกสี่เสา ลักษณะลายดอกพิกุลแต่ต่อดอกติดกันสี่ด้าน สำหรับกำไลที่นิยมมากเป็นกำไลเงินเกลี้ยงหรือแบบที่ไม่มีลวดลายมาก สนนราคามีตั้งแต่ 150 บาทไปจนถึง 2,000 บาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าใหม่คือ การตอกลายจากภาพเป็นภาพเหมือนบนแผ่นเงินใส่กรอบอย่างสวยงาม ซึ่งต้องใช้เนื้อเงินมาก น้ำหนักประมาณ 10-20 บาท โดยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และใช้เวลาทำนาน ราคา 2,000-3,000 บาท

วิธีเลือกซื้อ เงินแท้จะค่อนข้างอ่อน สามารถบิดดัดได้ง่าย ร้านส่วนใหญ่จึงมักผสมโลหะอื่นให้แข็งขึ้นอีก 0.1% เนื้อเงินแท้จะออกเหลืองนวล สำหรับสร้อยเงิน ควรดูตะขอเกี่ยวว่าทำไว้แข็งแรงดีหรือไม่ เพราะหากทำตะขอเล็กมักจะหัก หลุดหายได้ง่าย

ไม้แกะสลัก

แหล่งจำหน่ายใหญ่ที่มีชื่อเสียงนอกจากที่ไนท์บาซาร์ ก็คือบ้านถวาย อ. หางดง และบ้านช้างนัก อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเน้นแกะสลักไม้เป็นรูปช้างในอิริยาบถต่างๆ โดยช่างเพชร วิริยะ ที่บ้านถวายยังเป็นศูนย์กลางของสินค้าเลียนแบบของเก่า ไม้แกะสลักส่วนใหญ่ทีการลงสีและผ่านขั้นตอนทำให้ดูเหมือนของโบราณ ซึ่งได้รับความนิยมมาก ไม้ที่ใช้เป็นไม้ฉำฉา ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน มีลวดลายเนื้อไม้สวยงามและปลูกอยู่ในเมือง ต่อมามีการนำไม้สักทองที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการค้าเข้ามาแกะ และผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

โคมไฟ

เป็นโคมไฟที่ทำจากไม้ประยุกต์ขึ้นจากตะเกียงเก่าพื้นบ้านภาคเหนือ ลักษณะเป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยม แต่ละด้านเป็นกระจก ด้านในวางผางประทีปสำหรับจุดให้แสงสว่าง ต่อมามีการทำเลียนแบบของโบราณ โดยเปลี่ยนจากผางประทีปเป็นหลอดไฟฟ้าแทน และเพิ่มลวดลายไม้แกะสลักทำเป็นรูปบ้านหลังเล็กๆ สำหรับประดับสวนหรือเปิดให้สว่างเฉพาะจุด สนนราคา 200-400 บาท

เทียนหอม

เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมมาก มีร้านผลิตและจำหน่ายเทียนหอมกลิ่นสมุนไพรมากมายในเชียงใหม่ โดยเน้นที่สีสัน ลวดลาย และกลิ่นหอม สมุนไพรสำหรับไล่ยุง บ้างก็ทำเป็นเทียนชิ้นเล็กๆ สำหรับลอยประดับในอ่างน้ำสร้างบรรยากาศ ร้านผลิตและจำหน่ายหลายร้านอยู่บน ถ. เชียงใหม่-สันกำแพง นอกจากนี้ยังหาซื้อได้ที่ไนท์บาซาร์และร้านจำหน่ายของที่ระลึกทั่วไป

วิธีเลือกซื้อ ถ้าต้องการซื้อไปจุดให้ความสว่างหรือสร้างบรรยากาศ ควรเลือกเทียนขนาดใหญ่ หากเป็นเทียนขนาดเล็ก หรือเทียนรูปดอกไม้ต่าง ๆ มักจุดได้ไม่นานก็ดับและเสียรูปทรง จึงใช้วางประดับมากกว่าจุดจริง

ร่มบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้างเป็นแหล่งผลิตร่มกระดาษเคลือบน้ำมันที่ขึ้นชื่อ ร่มกระดาษเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่มานานหลายสิบปี นอกจากตัวร่มที่ใช้สีสดใส ยังเขียนลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายดอกไม้ ทิวทัศน์ มีตั้งแต่ร่มขนาดเล็กเป็นของที่ระลึก ร่มบังแดด ไปจนถึงร่มขนาดใหญ่ ที่ใช้กางในสวน นอกจากร่มกระดาษแล้ว ยังมีการผลิตพับจีบเขียนลายด้วย

กระดาษสา ตุง โคมไฟกระดาษ

แหล่งผลิตกระดาษสาอยู่ที่บ้านต้นเปา บริเวณ กม. 6 ถ. เชียงใหม่-บ่อสร้าง ถึงก่อนทางแยกเข้าบ้านบ่อสร้างเล็กน้อย  มีการนำกระดาษสาไปเป็นกระดาษห่อของขวัญ หรือใช้ประดับตกแต่ง ไปทำตุง หรือธงประดับแบบล้านนา โคมไฟกระดาษ สมุดบันทึก โมบาย และกระดาษเขียนจดหมายที่สวยงามแปลกตา

เครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบ

กำลังได้รับความนิยมมาก เพราะความเรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ เครื่องปั้นดินเผาแบบนี้จะมีสีน้ำตาลแดง เผาด้วยความร้อนไม่สูงเท่าเซรามิกเครื่องเคลือบ เดิมเป็นภาชนะที่ใช้กันทั่วไปในภาคเหนือ เช่น น้ำต้น คนโท ผางประทีป แหล่งผลิตอยู่ที่บ้านเหมืองกุง อ. หางดง สนนราคาไม่แพง ราคาต่อใบอยู่ในหลักสิบ ต่อมาประยุกต์เป็นตุ๊กตาประดับสวน มีขายแถบบ้านถวาย ในตลาดคำเที่ยง เช่น ร้านกรีน

วิธีเลือกซื้อ หากเป็นหม้อน้ำต้น เลือกดูใบที่ปั้นได้ทรง ไม่บิดเบี้ยว ไม่แตกร้าว หรือมีรอยด่างจากการถูกความร้อนไม่สม่ำเสมอ ปกติหม้อน้ำต้นเหล่านี้ก่อนใช้ต้องนำไปแช่ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ดินเผาอิ่มน้ำ อย่างไรก็ตาม ทุกใบยังมีการซึมออกของน้ำได้

เครื่องเคลือบ

เครื่องปั้นดินเผาแบบเคลือบที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ซึ่งจัดเข้าชุดกัน นอกจากนี้ก็มีกาน้ำชา ชุดน้ำชา ตะเกียง โคมไฟ มีทั้งแบบเคลือบสมัยใหม่ ที่มีลวดลาย สีสันสดใส ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก และแหล่งผลิตที่ใช้น้ำเคลือบ วิธีผลิตแบบโบราณ เป็นแบบเคลือบเขียวและเคลือบฟ้า ที่เรียกว่าศิลาดล สามารถซื้อหาได้ที่ไนท์บาซาร์ แต่นักท่องเที่ยวไม่น้อยนิยมไปเลือกซื้อถึงแหล่งผลิตหรือโชว์รูม ซึ่งจะมีสินค้าให้เลือกมากกว่า
แหล่งผลิตเซรามิกเคลือบแบบสมัยใหม่ที่เปิดขายปลีก เช่น ชะเลียงเซรามิก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เตาเม็งราย โชว์รูมหลังศาลเจ้าจีน ถ. อารักษ์ จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลเคลือบเขียวแบบเตาสังคโลก ผลิตเป็นจานลายปลา คนโท แจกัน เหยือกทรงมะเฟือง สยามศิลาดล โชว์รูม ถ. ห้วยแก้ว ตรงข้ามกาดสวนแก้ว ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเขียวแบบโบราณ มีชุดรับประทานอาหาร ถ้วยชามกาแฟ แจกัน ตะเกียง
เครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิก หากผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน มักจะมีสัญลักษณ์ของเตาประทับอยู่ที่ใต้จาน ชาม หรือคนโทแต่ละใบ

วิธีเลือกซื้อ เครื่องปั้นดินเผาแบบเคลือบที่มักนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าเกรดบี จะเป็นที่นิยมมากเพราะราคาถูก บางใบแทบไม่พบว่ามีตำหนิใดๆ หรือมีก็เพียงเล็กน้อย
เครื่องเคลือบศิลาดล เลือกดูใบที่ไม่มีรอยบิ่นบริเวณขอบภาชนะ ซึ่งเกิดจากการกระทบกัน และต้องเลือกดูใบที่ปั้นได้รูปไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรอยไม่เท่ากันของน้ำเคลือบ รอยแตกลายงาสม่ำเสมอ

แหล่งซื้อของฝาก

ไนท์บาซาร์

แหล่งช้อปปิงกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ และภาคเหนือ สามารถหาซื้อของฝากได้เกือบทุกประเภท ตั้งแต่เสื้อผ้า นาฬิกาแบรนด์เนมของปลอม เสื้อผ้าพื้นเมือง ร้านจำหน่ายสินค้ามีทั้งแผงลอยที่เรียงรายไปตาม ถ. ช้างคลาน ตั้งแต่สี่แยก ถ. ท่าแพไปจนถึงสี่แยกแสงตะวัน และยังมีร้านค้าในศูนย์การค้า ทั้งไนท์บาซาร์ เวียงพิงค์ไนท์บาซาร์ กาแลไนท์บาซาร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านบู๊ต ร้านหนังสือญี่ปุ่น อาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค ไปจนถึงหน้าผาจำลองที่สูงที่สุดของประเทศไทย
ร้านค้าจะเริ่มขายตั้งแต่ 17.00-24.00 น. แต่ช่วงคึกคักที่สุดอยู่ระหว่าง 19.00-21.00 น.

ตลาดวโรรส

เป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากประเภทอาหารพื้นเมือง ผักสด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ตลาดวโรรสมีสามชั้น ชั้นสองและชั้นสามเป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อหม้อห้อม กางเกงสะดอ ผ้าขาวม้า ภายในตลาดชั้นล่างเป็นแผงลอยขายอาหารพื้นเมืองทุกชนิด เยื้องกับแผงลอยดังกล่าวเป็นร้านขายผักสดที่มีผักเมืองหนาวจำหน่ายตลอดทั้ง ปี แต่จะมีมากช่วงปลายปี ส่วนผลไม้จะวางขายอยู่ทั่วไปตามฤดูกาล 
ตลาด วโรรสเปิดให้ซื้อหาสินค้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น หากเป็นฤดูท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อหาของฝากกันจนค่ำ ตลาดก็ยังไม่วาย ตลาดแห่งนี้มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ และการจราจรหนาแน่นตลอดวัน แม้จะมีที่จอดรถของเอกชน ก็ยังไม่เพียงพอ บางครั้งต้องจอดรถบริเวณ ถ. ช้างม่อย และเดินเข้าตลาด

ตรอกเล่าโจ๊ว

แหล่งจำหน่ายผ้าทอแหล่งใหญ่ เป็นตรอกเล็กๆ เชื่อม ถ. ท่าแพ กับ ถ. ช้างม่อย ผ่านด้านหลังตลาดวโรรส ช่วงต้นตรอก เมื่อเข้ามาจากด้าน ถ. ท่าแพ ประมาณ 200 ม. สองฝั่งจะเป็นร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอ ผ้าไหม ผ้าซิ่น แผงลอยจำหน่ายผ้าใยกัญชา รวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูป สนนราคาไม่แพง ต่อรองได้

บ้านถวาย

แหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมทุกรูปแบบ ย่านจำหน่ายเป็นล็อกๆ คล้ายสวนจตุจักร มีสินค้าให้เลือกมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากไม้ ของตกแต่งบ้าน เทียนหอม มีตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กราคาไม่แพงไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์หรือไม้แกะสลักขนาด ใหญ่ ราคาเป็นแสนบาท ในช่วงกลางเดือน ม.ค. ของทุกปี จะมีการจัดงานหัตถกรรมบ้านถวายขึ้น

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า

เป็นแหล่งรวมของฝากแหล่งใหญ่อีกแห่งของเชียงใหม่ ชั้นล่างขายอาหารพื้นเมือง ทั้ง น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แหนม หมูยอ ชั้นสองและชั้นสามเป็นร้าน จำหน่ายผ้าทอ ร้านดังๆ ได้แก่ บ้านไร่ไผ่งาม เผ่าทอง และสินค้าหัตถกรรม ทั้งเครื่องเงิน ไม้แกะสลัก เทียนหอม เครื่องเขิน และโคมกระดาษสา

ถ. เจริญราษฎร์ ริมน้ำปิง

เยื้องกับร้านริเวอร์ไซด์ เป็นย่านจำหน่ายผ้า ของที่ระลึกต่าง ๆ ของตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นสินค้าหรูหรา ราคาแพง ร้านผ้าที่มีชื่อเสียง คือร้านเผ่าทอง ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ วิลา สินี แกลเลอรีต่าง ๆ และร้านจำหน่ายของที่ระลึกภายในร้านเดอะ กู๊ดวิว

ตลาดต้นพยอม

เป็นอีกแหล่งที่จำหน่ายอาหารพื้นเมืองรองจากตลาดวโรรส มีร้านขึ้นชื่อหลายร้าน แม้จะมีขนาดเล็กกว่า ตลาดวโรรส แต่มีที่จอดรถริม ถ. สุเทพ

บ่อสร้าง

แหล่งผลิตจำหน่ายร่มกระดาษ พัดจีบ เขียน ลวดลาย แหล่งใหญ่ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวหลายพันคนมา ชมการสาธิตทำร่ม และยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โคมไฟกระดาษ ตุง ได้อีกด้วย นอกจากเป็นแหล่งซื้อของแล้ว ยังมีการจัดงานร่มบ่อสร้างเป็นประจำทุกปี ในราวเดือน มี.ค.

บ้านสันต้นเปา

อยู่บนเส้นทางไปบ่อสร้าง กม. 8 จะถึง ก่อนบ่อสร้าง 1 กม. แยกซ้ายเข้าไปไม่กี่ร้อยเมตรจะมีร้านผลิตและจำหน่ายกระดาษสานับสิบร้าน ทั้งขายปลีกและส่ง

แผงลอยชาวเขา กม. 32 ดอยอินทนนท์

อยู่บนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ ชาวเขาเผ่าม้งมักนำผักผลไม้ ดอกไม้ เมืองหนาวที่ปลูกเอง เช่น พริกหวาน แครอต ปวยเล้ง แกลดิออรัส  คาร์เนชั่น ดอกกระดาษ ฯลฯ มาจำหน่ายตลอดทั้งปี ราคาถูกกว่า ในตลาดเชียงใหม่ และต่อรองได้

ย่าน ถ. วัวลาย

เป็นแหล่งทำเครื่องเงินโบราณของชาวไทยเขิน ตลอดถนนสายสั้น ๆ มีร้านจำหน่ายและผลิตเครื่องเงิน เรียงรายนับสิบร้านที่เชื่อถือได้ว่าเป็นเงินแท้ ร้านเก่าแก่ที่สุดคือ ร้านวัวลายศิลป์ ที่ทำเครื่องเงินเป็นร้านแรกมานานกว่า 50 ปี

การเดินทางไป จ. เชียงใหม่นั้นที่คนส่วนใหญ่นิยมคือ รถโดยสารประจำทาง เพราะมีรถให้เลือกหลายบริษัท อีกทั้งเวลาบริการก็สม่ำเสมอ บริการก็ไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้นจะเลือกใช้บริการของบริษัทไหนก็ไม่ต้องกังวล เพปลอดภัยและรวดเร็วพอๆ กัน หากไม่รีบร้อนและต้องการชมทิวทัศน์ข้างทาง ก็สามารถใช้บริการรถไฟ ขอแนะนำให้นั่งประเภทตู้นอน และเลือกนั่งขบวนที่ไปถึงแต่เช้าตรู่ เพื่อจะได้เตรียมตัวเที่ยวต่อได้อย่างสดใส ส่วนเครื่องบินก็มีบริการให้เลือกหลายบริษัท ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้น

บริษัทขนส่ง จำกัด
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 24 ที่นั่ง, ปรับอากาศชั้น 1, ปรับอากาศชั้น 2
โทร. 0-2936-2852-66 (หมอชิต), 0-5324-1449 (อาเขตเชียงใหม่)
เว็บไซต์ www.transport.co.th

บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั่ง
โทร. 0-2936-0009 (หมอชิต), 0-5326-2799 (อาเขตเชียงใหม่)
เว็บไซต์ www.nca.co.th

นิววิริยะยานยนตร์ทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 24 ที่นั่ง, ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2207 (หมอชิต), 0-5324-7007 (อาเขตเชียงใหม่)

สมบัติทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั้ง, ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2495-8 (หมอชิต), 0-5324-6901 (อาเขตเชียงใหม่)

สหชาญทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั่ง
โทร. 0-2936-2762 (หมอชิต), 0-5324-6881 (อาเขตเชียงใหม่)

สยามเฟิสท์ทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั่ง
โทร. 0-2954-3601-7 (หมอชิต), 0-5324-7233, 0-5323-3448-9 (อาเขตเชียงใหม่)

ยานยนต์นครสวรรค์
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-3213 (หมอชิต), 0-5324-7569 (อาเขตเชียงใหม่)

รุ่งประเสริฐทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 30 ที่นั่ง
โทร. 0-2936-3638-9 (หมอชิต), 0-5324-7866 (อาเขตเชียงใหม่)

บริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1, ปรับอากาศชั้น 2
โทร. 0-2936-0198 (หมอชิต), 0-5324-6560 (อาเขตเชียงใหม่)

โชครุ่งทวีทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2245-4176 (หมอชิต), 0-5330-4678-9 (อาเขตเชียงใหม่)

พรพิริยะทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั่ง, ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-3554 (หมอชิต), 0-5324-4501 (อาเขตเชียงใหม่)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทร. 0-2220-4334, 0-2223-3762
สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0-5324-4795, 0-5324-5363
สอบถามตารางรถไฟ (ประชาสัมพันธ์) 1690
เว็บไซต์ www.railway.co.th

News

KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
นิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ นิทรรศการหมุนเวียน Fluidity of Scenes

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีเปิดนิทรรการวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ศิลปิน ส้ม ศุภปริญญา, มิติ เรืองกฤตยา, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และธาดา เฮงทรัพย์กูล ภัณฑารักษ์ กิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

News

พักผ่อนในเชียงใหม่สุดคุ้มกับแพ็คเกจ “พัก 3 จ่าย 2” ที่พาร์คโบโร่ ซิตี้ รีสอร์ต และ นอร์ธ ฮิล ซิตี้ รีสอร์ท

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนสะดวกสบายหรูหราในจังหวัดเชียงใหม่
แพ็คเกจสเตย์เคชั่นสุดคุ้ม “พัก 3 จ่าย 2” ในสองโรงแรมสองสไตล์ให้เลือกพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ในราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 3,200 บาทต่อคืนเท่านั้น

Eat

บ้านลันได กับเมนูไทยสไตล์เชฟต้อม

ร้านอาหารเล็กๆ ที่ภายนอกดูไม่โดดเด่นนัก แต่ทว่ากลับการันตีด้วยรางวัลมิชลินเพลท ที่ใครต่อใครก็ต่างจองคิวเพื่อมาลิ้มลองให้ได้สักครั้งในชีวิต
 ที่นี่คือร้านอาหาร Fine Thai Cuisine เสิร์ฟอาหารไทยที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพื้นบ้านและรสชาติของวัตถุดิบท้องถิ่น ตามแบบฉบับของครอบครัวนันทิแสง ที่เชฟใหญ่ประจำร้านอย่าง ต้อม–นพดล นันทิแสง พยายามถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ลิ้มรส

Travel

สัมผัสความสุขวิถี “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” ที่ออนใต้

ชุมชนเก่าร้อยเรื่องราว ทั้งประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เรียกขานกันสืบมาว่า “บ้านจุ้ม เมืองเย็น”

News

สดร. เผยภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” คืน 13 ถึงเช้า 14 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ คืนวันที่ 13 ถึง รุ่งเช้า 14 ธันวาคม 2563 บันทึกในช่วงเวลาประมาณ 21:00 – 02:30 น.

Coffee

Groon : หอมกรุ่นกาแฟ และขนมปังโฮมเมด

ยามเช้าในวันที่สายหมอกปกคลุมยอดดอย อากาศเย็นไหลวนจนไม่อยากลุกจากที่นอน ถ้ามีกาแฟหอมๆกับขนมอร่อยๆ รับเช้าวันใหม่ ที่ Groon Cafe มันก็คงจะดีไม่น้อย…

News

เปิดตัว “We Love Chiang Mai” ตอกย้ำความมั่นใจนักท่องเที่ยว

ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai ขึ้นมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ COVID -19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเชียงใหม่

Travel

3 จุดเช็คอินเชียงใหม่ สนุกครบรส ไม่ตกเทรนด์

ช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้ หลายคนคงมองหาสถานที่สวยๆ เพื่อพาคนรักและครอบครัวไปพักผ่อน 
“นายรอบรู้” ขอแนะนำ 3 จุดเช็คอินเชียงใหม่ ที่ไม่ว่าจะมาเดือนไหน ก็สนุกครบรส ไม่มีตกเทรนด์

Travel

โครงการหลวงอ่างขาง “รอยพระบาทที่ยาตรา นำผาสุกสู่พสกนิกร”

แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่จะเคยเป็นภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝิ่น
ในที่สุดเราก็ถึงดอยอ่างขาง สถานที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
โครงการหลวงแห่งแรกของ “พ่อ” ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย

Coffee

แอ่ว 9 คาเฟ่ทั่วเวียงเชียงใหม่

เชียงใหม่เมืองแห่งความ slow life จุดหมายปลายทางของคนที่หนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง มุ่งหน้าสู่เมืองต๊ะต่อนยอน นอกจากที่เที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีคาเฟ่มากมายหลายร้านที่คุณไม่น่าพลาด “นายรอบรู้” จึงขออาสาพาทุกคนไปแอ่ว “9 คาเฟ่” ให้ทั่วเวียงเชียงใหม่ด้วยกัน

ฟ้อนเจิง
Travel

“ไม้สืบไม้ คนสืบคน ฟ้อนเจิง บนวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง”

ตึง ต๊ะ ตึงตึง ตึง ตึง ต๊ะ ตึงตึง ตึง ตึง”
จังหวะกลองอันครื้นเครงเร้าใจเป็นเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ประกอบการแสดงอันแฝงไปด้วยพลัง นั่นก็คือ “ฟ้อนเจิง”

Travel

ชิลล์ ชม “ช้าง” ที่บ้านจ๊างนัก

สถานที่นี้มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายด้วยร่มเงาไม้ที่พาดผ่านทั่วบริเวณ และหากมองไปรอบๆ จะเห็นประติมากรรมช้างวางเด่นเป็นจุดๆ เรียกว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นช้างอยู่ในสายตาเสมอ สมกับชื่อ “บ้านจ๊างนัก”

Travel

วิถีแห่งข้าว ที่บ้านผาหมอน @เชียงใหม่

“…ข้าวน่ะก็มีวิญญาณเหมือนคน มันมีชีวิต ตายแล้วมีวิญญาณ มันช่วยให้คนมีชีวิต และยอมตายเพื่อมนุษย์เราสามครั้ง ครั้งแรกคือตอนหว่านเมล็ด ครั้งที่สองคือตอนเกี่ยวข้าว และครั้งที่สามคือตอนลงหม้อหุงมาเลี้ยงชีวิตพวกเรา…”

Travel

เช็คอิน..แม่แจ่ม ช่วงปลายฝน

“นายรอบรู้” ตั้งกล้องล็อกมุมเก็บภาพความงาม ณจุดชมทะเลหมอกบ้านบนนานับเป็นจุดไฮไลต์ของการชมทะเลหมอกที่ต้องมาสัมผัส

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว