KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

KHUM MAI X MAIIAM COLLECTIONนิทรรศการโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมนิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และนิทรรศการหมุนเวียน Fluidity of Scenesจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕พิธีเปิดนิทรรการวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมศิลปินส้ม ศุภปริญญามิติ เรืองกฤตยาธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และธาดา เฮงทรัพย์กูลภัณฑารักษ์กิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

ในโอกาสเปิดตัวศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ทางศูนย์ฯ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ขอเรียนเชิญท่านร่วมชม KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์บอกเล่าเรื่องราวของอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางเวียงเชียงใหม่ ซึ่งได้บูรณะครั้งใหญ่และเปิดให้ชมสู่สาธารณะ พร้อมด้วยนิทรรศการ Fluidity of Scenes นำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยในชุดผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จากศิลปิน 4 ท่าน ได้แก่ ส้ม ศุภปริญญา, มิติ เรืองกฤตยา, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, และ ธาดา เฮงทรัพย์กูลศิลปินทั้ง 4 ท่าน ต่างนำเสนอผลงานที่บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงทาง “ภูมิทัศน์” ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น “น้ำ” ในมิติต่างๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรอบคิดและรูปลักษณ์ทางกายภาพ ซึ่งสัมพันธ์สืบเนื่องอยู่กับความเป็นภูมิทัศน์และภูมิประเทศ อันสะท้อนให้เห็นภูมิหลังของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่และช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หลังจากการบูรณะครั้งใหม่ นิทรรศการ Fluidity of Scenes จึงนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างบทสนทนาอันแปลกใหม่แก่พื้นที่ผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่งานประติมากรรม, ภาพเคลื่อนไหว, และภาพถ่าย ในขณะเดียวกันก็สืบเนื่องไปกับเนื้อหาด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนความเป็นเมืองสมัยใหม่ อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เปรียบดั่งตัวแทนของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาเดิม เมื่อผสานรวมกับการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของยุคสมัยทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมๆ กัน 

นิทรรศการ Fluidity of Scenes เปิดให้เข้าชมวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

WebMaster

WebMaster

Relate Place

Eat

โรตีนิสรา จ. ระนอง

คนที่ติดใจรสชาติของโรตีให้ไปที่ย่านตลาดสดบ้านหงาวซึ่งห่างจากตัวเมืองราว 10 กม. มีร้านโรตีรสเด็ดชื่อร้านโรตีนิสรา

North

พะเยา

ข้อมูลจังหวัด พะเยา รวบรวมโดย นายรอบรู้นักเดินทาง จากหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ในเมืองไทย ที่รวมรวมข้อมูลน่ารู้ ที่เที่ยวน่าไป ของกินน่าทาน

คนมันส์อาร์ตราชบุรี
News

เที่ยวงานคนมันส์อาร์ตราชบุรีปี 2561

เที่ยวงานคนมันส์อาร์ตราชบุรีปี 2561 นำเสนอกิจกรรมรูปแบบศิลปะที่สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่หลากหลายในจังหวัดราชบุรี ตอบสนองวิถีชีวิต รากเหง้าของชาวราชบุรี เปิกประสบการณ์ให้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้แบบใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมริมน้ำแม่กลอง (เขื่อนประชารัฐพัฒนา) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Eat

บ้านไร่ 9 ไม้ & ฟาร์มคาเฟ่ วิถีอินทรีย์

ฟาร์มคาเฟ่เล็กๆ ที่มีความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการจัดการฟาร์มและคาเฟ่ ด้วยการจัดสรรพื้นที่นา 5 ไร่ ริมถนนเชียงแสน-แม่สาย จ. เชียงราย ให้เป็นฟาร์มคาเฟ่ที่ขายทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน