สุโขทัย

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการะแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ดินแดนที่มีชื่อว่าสุโขทัยซึ่งมีความหมายว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้ว ในอดีตสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคนี้ มีการติดต่อสัมพันธ์กับล้านนาล้านช้าง และพุกาม จึงปรากฏโบราณวัตถุสถานจำนวนมากในดินแดนนี้โดยบริเวณเมืองเก่าที่ อ. ศรีสัชนาลัย และ อ. เมือง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2534

ที่ตั้ง อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 440 กม.

พื้นที่ 6,596 ตร.กม. หรือ 4,122,500 ไร่

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองสุโขทัย อ. คีรีมาศ อ. กงไกรลาศ อ. ทุ่งเสลี่ยม อ. บ้านด่านลานหอย อ. ศรีนคร อ. ศรีสัชนาลัย อ. ศรีสำโรง และ อ. สวรรคโลก

ดวงตราประจำจังหวัด รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่น มนังคศิลา

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อยู่ที่ ต. เมืองเก่า อ. เมือง
ชมความสวยงามของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่ 70 ตร.กม. ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณา จักรสุโขทัยอันรุ่งเรือง ศึกษาความเป็นมาของกรุงสุโขทัยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ชมโบราณสถานภายในอุทยานฯ เช่น วัดมหาธาตุวัดช้างล้อม วัดตระพังทองหลาง และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อยู่ที่ ต. ศรีสัชนาลัย อ. ศรีสัชนาลัย
เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของไทย ชมโบราณสถานภายในเมืองโบราณศรีสัชนาลัยหรือเมืองเชลียง เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดเขาพนมเพลิงวัดเขาสุวรรณคีรี เป็นต้น ในพื้นที่ 45.14 ตร.กม. จะขับรถ นั่งรถราง หรือเช่าจักรยานขี่เที่ยวชมก็ได้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประมาณ 4 กม.
ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียงหรือวัดพระปรางค์ เป็นวัดศูนย์กลางของเมืองเชลียงและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง ใกล้กันมีปรางค์ประธานองค์ใหญ่ก่อด้วยศิลาแลงบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม มีระเบียงคดสองชั้นล้อมรอบ

อช. รามคำแหง
ที่ทำการตั้งอยู่เชิงเขาหลวง อ. คีรีมาศ
บุกพิชิตยอดเขาหลวงที่ความสูง 1,200 ม. ผ่านป่าดงดิบทึบตามเส้นทางสูงชัน ชมทิวทัศน์ท้องทุ่งอันงดงามที่ผานารายณ์ แล้วไปรอชมพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขาเจดีย์ ใกล้ที่ทำการมีสวนลุมพินีวันซึ่งมีเส้นทางสำหรับศึกษาสมุนไพรโบราณหลายร้อยชนิด เช่น หอมไกลดง นางคุ้ม หนุมานประสานกาย สบู่เลือด เป็นต้น

สำรับกับข้าวของชาวสุโขทัย

เมืองสุโขทัยนั้นยังดำรงความเป็นท้องถิ่น ดังประโยคที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ชาวบ้านมักออกหาปลา หากบ เก็บผัก หากินและทำกินอยู่กับบ้านมากกว่าจะออกไปกินตามร้านอาหาร เพราะรสชาติถูกปากกว่ากัน กับข้าวกับปลาของคนสุโขทัยก็เหมือนของคนภาคกลางทั่วไป

ของฝากจากสุโขทัยมีให้เลือกซื้อกันหลากหลาย ทั้งขนมพื้นเมืองที่มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ขนมเกลียว ถั่วทอด และงานศิลปหัตถกรรมที่เลียนแบบของเก่า เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลก หรืองานที่ทำสืบเนื่องกันมาแต่อดีต เช่น ไม้แกะสลัก หม้อน้ำ ผ้าทอมือลายตีนจก หรืองานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง เป็นต้น

เครื่องสังคโลก
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัย ด้วยลวดลายแบบสุโขทัยดั้งเดิม หาซื้อได้ที่ย่านเมืองเก่าในตัวเมืองสุโขทัย หรือที่ อ. ศรีสัชนาลัย

ผ้าทอ
เป็นผ้าซิ่นลายตีนจกฝีมือชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัยถือเป็นของดีมีชื่อของ จ. สุโขทัย เลือกซื้อหาได้ที่ตลาดหาดเสี้ยวในตัว อ. ศรีสัชนาลัย

แหล่งซื้อของฝาก

ตลาดในตัวเมืองสุโขทัยและตลาดศรีสัชนาลัย
เป็นแหล่งขายสินค้าหลาหลายชนิด ทั้งของกินพื้นเมืองและงานหัตถกรรม อาทิ ขนมเกลียวสุโขทัย ทองม้วน ทองพับ เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าทอ

นักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวสุโขทัยโดยรถประจำทาง ควรวางแผนก่อนว่าจะไปพักหรือเที่ยวที่ย่านใด ถ้าจะไปตัวเมืองสุโขทัยก็มีรถประจำทางบริการหลายบริษัท แต่ที่คนท้องถิ่นนิยมใช้บริการคือ บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ เพราะบริการได้มาตรฐาน รถตรงเวลา ส่วนใครที่วางแผนไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือศรีสัชนาลัย ก็มีรถปรับอากาศชั้น 1 ของ บขส. วิ่งไปยังอำเภอที่ตั้งโดยตรง

รถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1, ปรับอากาศชั้น 2
โทร. 0-2936-2852-66 ต่อ 611, 448 (หมอชิต), 0-5561-3296 (สถานีขนส่งสุโขทัย)
เว็บไซต์ www.transport.co.th

เชิดชัยทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-0199 (หมอชิต), 0-5562-2272 (สถานีขนส่งสุโขทัย)

พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2924-5 (หมอชิต), 05561-4886 (สถานีขนส่งสุโขทัย)

วินทัวร์
ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2205-7 (หมอชิต), 08-1727-8862, 08-4622-9915 (สถานีขนส่งสุโขทัย)

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทร. 0-2220-4334, 0-2223-3762
สถานีรถไฟสวรรคโลก โทร. 0-5564-1106
สอบถามตารางรถไฟ (ประชาสัมพันธ์) 1690
เว็บไซต์ www.railway.co.th

เครื่องบิน


บริษัทบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2270-6699
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2134-3888
สำนักงานสุโขทัย โทร. 0-5564-7224
ศูนย์บริการสำรองที่นั่ง โทร. 1771
เว็บไซต์ www.bangkokair.com

News

เที่ยวงาน Sukhothai Mini Light & Sound 2021

สุโขทัยไม่ได้มีเพียงแค่วัดวาอารามเเละมรดกโลกให้เที่ยวชมเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตา อย่าง การแสดง แสง เสียง Mini Light & Sound ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 


Travel

“ตลาดริมยม 2437”

ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปตามล่าหาอาหารอร่อยๆ ไปสัมผัสกับมนตร์เสน่ห์ย้อนยุคแบบชาวอำเภอกงไกรลาศ ที่ตลาดริมยม 2437 ซึ่งจะจัดในทุกวันเสาร์แรกของเดือนเท่านั้น

Travel

เที่ยวชุมชน ยลประวัติศาสตร์@สุโขทัย

ความรู้จากตำราไม่อาจเทียบได้กับการมาสัมผัส ‘เมืองเก่าสุโขทัย’ ด้วยตนเอง เพราะเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่เขตเมืองเก่าสุโขทัย สิ่งแรกที่เห็นคือ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะจำนวนมาก ตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลามานานหลายร้อยปี ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง

News

วังหาด ย้อนรอยอดีตกาล ค้นหา “บรรพบุรุษ”

สุโขทัย จังหวัดเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน แต่หากจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ในสถานที่เดิม คงไม่น่าตื่นตาตื่นใจเท่าไรนัก พวกเราจึงลองค้นหาสถานที่ใหม่ๆ สุดท้ายก็จบที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่มีชื่อว่า “บ้านวังหาด”

Travel

“ตำบลใบตอง” อันดับ 1 ประเทศไทย

กล้วยนั้นถือว่าเป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์อย่างแท้จริง เราสามารถนำเอาทุกส่วนของต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวปลีที่ใช้ประกอบอาหาร ผลกล้วยที่ใช้รับประทาน ก้านใบที่ใช้ทำปอจากเชือกกล้วย และที่ขาดไม่ได้คือพระเอกของงานนี้ นั่นก็คือ “ใบตอง” นั่นเอง

Travel

ประเพณีวิถีพวน บ้านหาดเสี้ยว

บรรพบุรุษชาวชุมชนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นั้น สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยพวน ซึ่งเป็นกลุ่มคนชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศชนลาว เข้ามาประเทศไทยทางจังหวัดน่าน ผ่านจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ มุ่งหน้าสู่เมืองสวรรคโลก

Travel

บ้านนาต้นจั่น สวรรค์ของรักโฮมสเตย์

ในวันที่เมืองกรุงฯ เต็มไปด้วยความวุ่นวายและฝุ่นควัน PM2.5 จะดีสักแค่ไหนถ้ามีที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดกันอย่างเต็มปอด ผู้คนใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ เรียบง่ายและเป็นกันเอง ในวันนี้ “นายรอบรู้ นักเดินทาง”เราขอแนะนำ“บ้านนาต้นจั่น” โฮมสเตย์ที่ได้อะไรมากกว่าการไปพักผ่อน

Travel

สวรรคโลก เมืองแห่งวิถีสโลว์ไลฟ์

หากพูดถึงจังหวัดสุโขทัย หลายคนคงนึกถึงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย หรืออาจนึกถึงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็เป็นได้ แต่คุณคงไม่รู้ว่าจังหวัดนี้มีอีกหนึ่งอำเภอเล็กๆ ที่มีความสำคัญและแฝงไปด้วยมนตร์เสน่ห์น่าหลงใหล ชวนคุณมาสโลว์ไลฟ์ให้หลงรัก

Travel

เอาใจสายบุญ..ไหว้พระชมความงามวัดดังเมืองสุโขทัย

มาเยือนดินแดนประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุโขทัยที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องวัดวาอารามที่สง่างามและมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยแล้วนั้นไซร้ ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ที่จะ แวะเวียนมาไหว้พระขอพร หรือชื่นชมความงามของวัดต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย

Travel

ได้เที่ยว…ได้ช่วยสิ่งแวดล้อม “เขาหลวง” ปลอดขยะ นักท่องเที่ยวปลอดภัย

“เขาหลวง” ตั้งอยู่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ใน “อุทยานแห่งชาติรามคำแหง” นับเป็นอีกจุดหมายปลายทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินเขา..ขึ้นภู..ชมความงามแบบพาโนรามา สัมผัสอากาสเย็นๆ สูดโอโซนสะอาดๆ ที่ไม่ควรพลา

Eat

ไปอร่อยที่สุโขทัยกับ “ร้านป้าทรง”

ร้านธรรมดาบรรยากาศไม่เลิศหรู แต่ชาวศรีสัชนาลัยต่างแนะนำให้มาลิ้มลองสารพัดเมนูที่ร้าน “ป้าทรงซาว”คำเรียกขาน “ป้าทรงซาว” มาจากเมื่อแรกเริ่มที่ป้าทรงขายอาหารตามสั่งในราคาเพียง  20 บาท ( 20 ภาษาเหนืออ่านว่าซาว)

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว