THE BEST OF PATTANI

เอ่ยชื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้คนก็เกิดความหวาดกลัว ไม่กล้าที่จะมาพื้นที่แห่งนี้ พวกเราเยาวชนคนในพื้นที่จึงอยากนำเสนอมุมมองที่งดงามของจังหวัดพวกเราบ้าง ความจริงแล้วปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ เห็นได้จากทั้งสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต อาหารการินที่หลากหลาย และนี่คือสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปัตตานี

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นในปี 2497 บริเวณริมถนนหลวงสายปัตตานียะลา ย่านตำบลอาเนาะรู กว้าง 3 ไร่ 55 ตารางวา ตามแนวคิดของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่ห่างไกลที่มักมีความรุนแรง ทั้งจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่พัฒนาและความแตกต่างทางศาสนา  พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2500  ใช้เวลาก่อสร้างนาน 9 ปี เมื่อแล้วเสร็จจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 ให้ชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

วัดทรายขาว

เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่บ้านทรายขาว หมู่ 3 ตำบลทรายขาว ในอดีตเคยมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกทรายขาว ชาวบ้านเรียกกันว่า นาลานน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาปลูกอยู่กลางน้ำ ใช้ประกอบกิจของสงฆ์ ต่อมาเนื่องจากความยากลำบากในการคมนาคม จึงย้ายลงมายังบริเวณวัดทรายในปัจจุบัน

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

มัสยิดบ้านควนลังงา

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลามเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและมลายู ทำให้สุเหร่าแห่งนี้คล้ายกับศาลาการเปรียญไทย สันนิษฐานว่าสร้างในปี 2177 (.. 1634)

เมืองโบราณยะรัง

ตั้งอยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองที่มีความเจริญ ในช่วงปี .. 700-1400 เมืองโบราณยะรังเป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างมาก อาจมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนคาบสมุทรมลายู  มีหลักฐานอยู่ในเอกสารจีน อาหรับ ชวา และมลายู ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 

สันนิษฐานว่าน่าจะมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณจังหวัดปัตตานีปัจจุบัน อาจมีอิทธิพลถึงรัฐไทรบุรี อีกทั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ มีบทบาททางการเมือง ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับดินแดนใกล้เคียงอยู่เสมอ และได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12

ภาพ กรดล แย้มสัตย์ธรรม

ล่องเรือชมธรรมชาติ

ป่าชายเลนยะหริ่ง ปัตตานี

ตั้งอยู่บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง ระยะทางยาว 1,250 เมตร ตลอดเส้นทางเดินจะเห็นกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้พื้นล่าง

นอกเหนือจากการเดินศึกษาป่าชายเลนตามเส้นทางเดินแล้วยังมีกิจกรรมล่องเรือชมป่าชายเลน ไปตามลำคลองน้อยใหญ่ ตลอดสองฝั่งคลองจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ นกนานาชนิด วิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่าชายเลนและความสวยงามของสวนป่าโกงกาง

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Writer/ Photographer

นิตยสารเกลือหวาน

นิตยสารเกลือหวาน

โรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี

Relate Place

Travel

5 อาหารเด็ดที่ห้ามพลาดในตลาดเช้าทับปุด จ. พังงา

เสียงไก่ขันในโทรศัพท์ปลุกให้ลุกขึ้นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ หยิบ รองเท้ามาสวมให้กระชับ ผูกเชือกให้แน่นพร้อมที่จะออกไปสัมผัสอากาศสดชื่น และไม่พลาดที่จะแวะมา “ตลาดเช้าเทศบาลตำบลทับปุด” เพื่อเติมพลังด้วยมื้อเช้า

Travel

ขมิ้นดี เครื่องแกงดี ที่บ้านเขาตำหนอน ทับปุด พังงา

บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขมิ้นที่ขึ้นชื่อ เป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณภาพและปลอดภัยไร้สารเคมี

Eat

คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ เจ้าของร้านไอศกรีมรสไทยที่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเสวย

ท่ามกลางความร้อนของอากาศในกรุงเทพมหานคร มีร้านไอศกรีมรสชาติไทยๆ ซ่อนอยู่ในตึกแถวเล็กๆ ในชุมชนแพร่งภูธร ที่นี่คือร้านไอศกรีมที่ทำให้เราได้รู้จักกับคุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแพร่งภูธร”

Travel

ศาสตร์ภูมินทร์ สินสุโขทัย โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

หากท่านต้องการเดินทางมาเยือนสวรรคโลก แต่ไม่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ อย่าวิตกกังวลไปครับ เพราะสวรรคโลกมีสนามบินและเที่ยวบิน บินตรงจากบางกอกสู่เมืองสวรรค์แห่งนี้ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่ต้องการมาเยือนอย่างสะดวกสบาย