บางขลัง ไม่สิ้นมนตร์ขลัง

รอบๆ ตัวเมืองบางขลัง มีซากโบราณที่เป็นวัดร้าง เจดีย์ร้างตั้งเป็นระยะเรียงรายอยู่รอบพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ได้ถูกขุดค้น ทำลายจนเกือบสูญสิ้นสภาพไป เกือบทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันเหลือเพียงแผ่นอิฐและศิลาแลงที่หักบ้าง ดีบ้าง กองรวมกัน มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นแซมเป็นจุดๆ

ที่ยังปรากฏสภาพให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นซากโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกตัวเมือง ได้แก่ วัดบางขลัง หรือวัดโบสถ์ และวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นต้น

เพราะมีเมืองบางขลัง จึงมีสุโขทัย

“เมืองบางขลัง” ตำบลเล็กๆ ตำบลหนึ่ง ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย น้อยคนนักที่จะรู้จัก รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณแห่งนี้  

ถือกำเนิดขึ้นมาร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัย และเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างกระท่อนกระแท่น แต่ก็คงไว้ซึ่งความสำคัญในฐานะ “จุดกำเนิดของประเทศไทย”

ดั่งคำที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงตั้งข้อสังเกตว่า

“…เพราะมีเมืองบางขลัง จึงมีสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ และประเทศไทย…” ครั้นเสด็จมาสำรวจและศึกษาอารยธรรมเมืองบางขลัง เมื่อปีพุทธศักราช 2535

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถม ผู้นำชาวไทยเข้าปกครองเมืองเชลียง ก่อนจะขยายอำนาจของเมืองเชลียงเข้ารวมกับเมืองสุโขทัย จนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยในลุ่มน้ำยม

ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ได้ขยายอำนาจเข้ามายังดินแดนไทย โดยมีเมืองละโว้เป็นศูนย์กลาง ทำให้เมืองบางขลัง เมืองสุโขทัย เมืองเชลียง กลายเป็นเมืองชายขอบของอาณาจักรละโว้ และอาณาจักรหริภุญชัย

ต่อมาละโว้ได้ส่งขุนนางนามขอมสบาดโขลญลำพงเข้ามาดูแลเทวสถาน และเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์มายังกรุงสุโขทัย

หลังจากที่พ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ลง สุโขทัยได้ถูกคุกคามอย่างหนัก

เมื่อขอมเข้ามามีบทบาทในการปกครอง พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด และพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางซึ่งเป็นสหายกัน จึงได้รวบรวมไพร่พลกันที่เมืองบางขลัง พร้อมเกณฑ์นักรบเมืองบางขลัง เข้าไปสมทบที่เมืองศรีสัชนาลัย แล้ววางแผนล่อขอมออกจากเมืองสุโขทัย พ่อขุนผาเมืองจึงได้วางแผนนำกำลังไพร่พลส่วนหนึ่งไปเมืองราดในคืนนั้น เพื่อรอโอกาสนำกำลังอ้อมเข้าตีเมืองสุโขทัยคืนจากขอม

กองทัพพ่อขุนผาเมืองใช้เวลากลางคืนในการเดินทางมายังกรุงสุโขทัย จนย่ำรุ่งและได้นำกำลังเข้าตีขอมที่ยึดเมืองสุโขทัยไว้ กองกำลังไพร่พลของพ่อขุนผาเมือง และไพร่พลเมืองบางขลังก็ได้เข้าต่อสู้กับทัพขอมสบาดโขลญลำพงอย่างสุดกำลัง

กองทัพภายใต้การนำของพ่อขุนผาเมืองได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ ทำให้กองกำลังขอมต้องล่าถอยออกจากกรุงสุโขทัย

พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวจึงยึดเมืองสุโขทัยคืนจากขอมได้ พร้อมกันนี้พ่อขุนผาเมืองได้ยกเมืองสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาว

พ่อขุนผาเมืองได้ถวายพระนาม มอบพระขรรค์ชัยศรี และนางเสืองผู้เป็นน้องสาว ให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชสมบัติเป็น “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ไว้บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองบางขลังสืบไป

ชื่อเมืองบางขลัง ยังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2 ณ วัดศรีชุมอีกด้วย โดยเนื้อความบางส่วนในศิลาจารึกกล่าวว่า

“…พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเอาพลมา ตบกันที่เมืองขลง ได้เวนบางขลงแก่พ่อขุนผาเมือง แล้วพ่อขุนผาเมือง เมืองราด เมืองสคา…”

ถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยว่า ประเทศไทยนั้นมีประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากเมืองบางขลังนั่นเอง

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Writer/ Photographer

นิตยสาร สินสวรรค์

นิตยสาร สินสวรรค์

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

Relate Place

Travel

5 อาหารเด็ดที่ห้ามพลาดในตลาดเช้าทับปุด จ. พังงา

เสียงไก่ขันในโทรศัพท์ปลุกให้ลุกขึ้นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ หยิบ รองเท้ามาสวมให้กระชับ ผูกเชือกให้แน่นพร้อมที่จะออกไปสัมผัสอากาศสดชื่น และไม่พลาดที่จะแวะมา “ตลาดเช้าเทศบาลตำบลทับปุด” เพื่อเติมพลังด้วยมื้อเช้า

Travel

ขมิ้นดี เครื่องแกงดี ที่บ้านเขาตำหนอน ทับปุด พังงา

บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขมิ้นที่ขึ้นชื่อ เป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณภาพและปลอดภัยไร้สารเคมี

Eat

คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ เจ้าของร้านไอศกรีมรสไทยที่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเสวย

ท่ามกลางความร้อนของอากาศในกรุงเทพมหานคร มีร้านไอศกรีมรสชาติไทยๆ ซ่อนอยู่ในตึกแถวเล็กๆ ในชุมชนแพร่งภูธร ที่นี่คือร้านไอศกรีมที่ทำให้เราได้รู้จักกับคุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแพร่งภูธร”

Travel

ศาสตร์ภูมินทร์ สินสุโขทัย โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

หากท่านต้องการเดินทางมาเยือนสวรรคโลก แต่ไม่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ อย่าวิตกกังวลไปครับ เพราะสวรรคโลกมีสนามบินและเที่ยวบิน บินตรงจากบางกอกสู่เมืองสวรรค์แห่งนี้ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่ต้องการมาเยือนอย่างสะดวกสบาย