ปลากุเลาเค็มกางมุ้ง Organic Food and Save the Sea

จากการที่ท้องทะเลไทยเผชิญกับวิกฤตและปัญหาปลาในทะเลลดน้อยถอยลงไป เนื่องจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การทำประมงที่เกินขนาด และการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ เช่น หน้าดินใกล้บริเวณชายฝั่งถูกทำลาย ปัญหาแรงงานทาส และยังเป็นตัวการทำลายระบบนิเวศทางทะเลมากที่สุดอีกด้วย

แต่ตอนนี้พูดได้ว่าปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานโครงการพระราชดำริการทำปะการังเทียมมาช่วย ประกอบกับความร่วมมือของพี่น้องชาวประมงและผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

นายมะสุกรีกล่าวว่า “เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พูดถึงปลากุเลา เรามักจะนึกถึงอำเภอตากใบแต่ที่จริงตากใบก็เอาวัตถุดิบจากเราไปแปรรูป 70 % ปลาที่ตากใบ คือปลากุเลาจากบ้านเรา เลยมาคิดว่าแล้วทำไมเราไม่เพิ่มมูลค่าของเราเอง ประกอบกับส่วนหนึ่งเรามีองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ทำงานวิจัยท้องถิ่น ไปสืบค้นไปเรียนรู้ว่า ในแต่ละชุมชนเขามีการแปรรูปสัตว์นํ้าอะไรบ้างและทำอย่างไร ภูมิปัญญาเหล่านี้ช่วยเพิ่มราคาสัตว์นํ้าได้ อาหารทะเลสดที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ ปลาอินทรีย์สด ปลาอินทรีย์ที่ได้จากเครื่องมือตกเบ็ดเครื่องมืออวนปลาอินทรีย์ และเบ็ดราว เรามีปลาอินทรีย์ ปลาเก๋า ช่อนทะเล สากเหลือง อีโต้มอญ ปลาโอ ปลากะพงขาว การที่เรารวมตัวลักษณะแบบนี้ ทำธุรกิจตรงนี้ เพื่อพยายามสร้างมาตรฐานราคาให้เป็นธรรมกับชาวบ้าน เพราะอย่างน้อยที่สุดชาวประมงพื้นบ้าน คือกลุ่มคนที่จับสัตว์นํ้าอย่างรับผิดชอบ เขาน่าจะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเคยถูกปลูกฝังการฟื้นฟูขึ้นมา เขาน่าจะได้ผลตอบแทน อีกประการที่เราคิดทำตรงนี้ คือเราไม่ได้ส่งปลาอินทรีย์ หรือ ปลากุเลาไปอย่างเดียวแต่เราส่งปลาไปพร้อมกับเรื่องราว story ลูกค้าสามารถบอกได้ว่าปลาอินทรีย์ที่ปัตตานีกว่าจะได้มานั้น ชาวประมงต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับปลาอินทรีย์บ้าง ต้องเรียนรู้นิสัยของปลาอินทรีย์ว่าเป็นอย่างไร การหากินของปลาอินทรีย์เป็นเช่นไรเครื่องมือที่ใช้เพื่อที่จะจับปลาอินทรีย์ใช้เครื่องมือใดชาวประมงจับเฉพาะตัวใหญ่ ถ้าเป็นตัวเล็กเขาจะปล่อยไปเพื่อให้ปลาโตขึ้นมา เขาทำประมงแบบรับผิดชอบ เรื่องราวเหล่านี้อยากจะสื่อสารให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ด้วย เขากินปลาเขาคิดถึงชาวประมง ยามใดที่เราเจอปัญหาเรื่องของประมงขึ้นมาเขาจะนึกถึงพวกเรา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเราในอนาคต”

ปัจจุบันชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้านจำนวน 52 หมู่บ้าน มีเรือกว่า2,900 ลำ ชาวประมงกว่า 83,000 คน รองรับการประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการท้องถิ่นและภาครัฐในการยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่าพร้อมสร้างมาตรฐานในการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป แต่ไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม คือเมื่อได้ปลาสดๆ จากทะเล ก็จะแขวนปลาให้สะเด็ดนํ้า นวดเนื้อปลาเพื่อความนุ่ม ละเอียดเป็นเนื้อเดียว ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกบ่มเพาะทักษะและความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน…

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

Writer/ Photographer

นิตยสาร BLOOM

นิตยสาร BLOOM

โดยโรงเรียนอามานะศักดิ์ 1

Relate Place

Travel

5 อาหารเด็ดที่ห้ามพลาดในตลาดเช้าทับปุด จ. พังงา

เสียงไก่ขันในโทรศัพท์ปลุกให้ลุกขึ้นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ หยิบ รองเท้ามาสวมให้กระชับ ผูกเชือกให้แน่นพร้อมที่จะออกไปสัมผัสอากาศสดชื่น และไม่พลาดที่จะแวะมา “ตลาดเช้าเทศบาลตำบลทับปุด” เพื่อเติมพลังด้วยมื้อเช้า

Travel

ขมิ้นดี เครื่องแกงดี ที่บ้านเขาตำหนอน ทับปุด พังงา

บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขมิ้นที่ขึ้นชื่อ เป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณภาพและปลอดภัยไร้สารเคมี

Eat

คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ เจ้าของร้านไอศกรีมรสไทยที่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเสวย

ท่ามกลางความร้อนของอากาศในกรุงเทพมหานคร มีร้านไอศกรีมรสชาติไทยๆ ซ่อนอยู่ในตึกแถวเล็กๆ ในชุมชนแพร่งภูธร ที่นี่คือร้านไอศกรีมที่ทำให้เราได้รู้จักกับคุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแพร่งภูธร”

Travel

ศาสตร์ภูมินทร์ สินสุโขทัย โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

หากท่านต้องการเดินทางมาเยือนสวรรคโลก แต่ไม่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ อย่าวิตกกังวลไปครับ เพราะสวรรคโลกมีสนามบินและเที่ยวบิน บินตรงจากบางกอกสู่เมืองสวรรค์แห่งนี้ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่ต้องการมาเยือนอย่างสะดวกสบาย