รมว.กก. นำ “เที่ยวอย่างรับผิดชอบ” หมู่เกาะหมาก และ 2 แหล่งท่องเที่ยว Unseen จังหวัดตราด

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว “เกาะหมาก – เกาะกระดาด – เกาะขายหัวเราะ” สถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตราด สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) ชูจุดขาย “เที่ยว 3 เกาะทะเลตราด อย่างรับผิดชอบ” โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ททท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดกิจกรรม “Discover Unseen New Series เที่ยว 3 เกาะทะเลตราด” จังหวัดตราด เป็นกิจกรรมนำร่องเพื่อให้รับรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวเกาะ สำรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเชิญสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่เกาะหมาก – เกาะกระดาด – เกาะขายหัวเราะ รวมทั้ง แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดตราดด้วย 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เริ่มเยี่ยมชมเกาะขายหัวเราะที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์  เกาะกระดาด แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand จากนั้น เดินทางสู่เกาะหมาก เพื่อทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกผักสลัด และรับประทานอาหารเมนูท้องถิ่นตามฤดูกาล ทั้งนี้ บนเกาะหมากมีการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็น Low Carbon Destination จากนั้น รมว.กก. รับมอบเสื้อ Trash Hero จากนายนิพนธ์  สุทธิธนกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก เพื่อแสดงจุดยืนว่าเกาะหมากเป็นต้นแบบของ Low Carbon Destination พร้อมกันนี้      รมว.กก. ได้มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้นำชุมชน ซึ่งคาดว่าจากความประทับใจครั้งนี้จะเกิดการบอกต่อและเชิญชวนให้เดินทางมาเที่ยวที่นี้มากขึ้น ซึ่งเกาะหมาก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวัยทำงาน เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง มีกิจกรรมและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความหลากหลาย อีกทั้ง ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Workation ได้ด้วย นอกจากนี้ รมว.กก. จะเดินทางต่อไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักปรัชญา และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวพระจมน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen New Series  อีกด้วย

นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด กล่าวว่า ททท. ได้มองเห็นศักยภาพของเกาะหมากในการที่จะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเกาะใกล้เคียง อาทิ เกาะขาม เกาะกระดาด เกาะขายหัวเราะ เกาะระยั้งนอก รวมถึง ใกล้จุดดำน้ำหลักของทะเลตราดอย่างหมู่เกาะรัง บนเกาะหมากยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ค่อนข้างพร้อม มีที่พักให้เลือกหลากหลาย ร้านอาหารของชุมชนจำนวนมาก การเดินทางเข้าถึงที่สะดวก อีกทั้ง    เป็นต้นแบบการท่องเที่ยว Low Carbon Destination หนึ่งในรูปแบบท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism: RT) นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนตาม แนวคิด BCG Economy Model   

 ในครั้งนี้ ททท. ได้นำเสนอเกาะขายหัวเราะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยได้ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือบันลือกรุ๊ป ผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ ซึ่งเป็นเจ้าของคำว่า“ขายหัวเราะ” ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ “เกาะขายหัวเราะ” ในรูปแบบ Soft Power โดยใช้แก๊กคลาสสิก “คนติดเกาะ” ในการ์ตูน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยววัยทำงาน ถือเป็นมิติใหม่ที่เกิดจากความเข้ากันพอดีของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด กับภาพจำของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ ที่มีฉากตัวการ์ตูนติดเกาะในทะเลที่มีต้นไม้ขึ้นเพียงต้นเดียว ททท. จึงนำ 2 สิ่งนี้มารวมกัน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของทั้ง 2 สิ่ง คือ เกาะขนาดเล็กที่มีต้นไม้เพียงต้นเดียว กับ ชื่อของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ  สำหรับเกาะขายหัวเราะ เป็นส่วนหนึ่งของเกาะนกนอก ซึ่งเชื่อมมาจากเกาะนกใน และเกาะกระดาด เกาะนี้จะมีจังหวะที่โผล่พ้นน้ำในช่วงน้ำลด ซึ่งจะเห็นพื้นที่เกาะเล็กน้อยและมีต้นไม้ (ต้นตะบัน) ขึ้นอยู่เพียงต้นเดียว ปรากฏภาพที่คล้ายกับฉากคลาสสิกของหนังสือขายหัวเราะพอดี นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านมาพบเห็นต่างพากันเรียกว่า “เกาะขายหัวเราะ” 

นส่วนของการส่งเสริมการขาย ททท. สำนักงานตราด ร่วมกับ ผู้ประกอบการสถานที่พักเกาะหมากและบริษัทนำเที่ยวรวม 8 ราย จัดกิจกรรม Discover Unseen New Series ทดลองจัดแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน และแพ็คเกจแบบ One Day Trip ขายเส้นทางท่องเที่ยว 3 เกาะทะเลตราด คือ เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะขายหัวเราะ ให้กับนักท่องเที่ยว โดย ททท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับผู้ประกอบการ กำหนดเป้าการทดลองขายนำร่อง 300 แพ็ค เพื่อสำรวจกระแสตอบรับ กิจกรรมนี้เริ่มขายไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2565) ขายได้แล้วมากกว่า 200 แพ็ค คิดเป็นรายได้เข้าสู่พื้นที่เกาะหมากมากกว่า 1 ล้านบาท จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และสอบถามกับสถานที่พักเกาะหมากเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบนเกาะหมากทั้งที่พัก ร้านอาหาร และรถสองแถวบนเกาะหมาก เริ่มดำเนินการออกแบบเส้นทางเพื่อเสนอขายกันเองบ้างแล้ว  ซึ่ง ททท. คาดว่าหมู่เกาะหมาก จะสามารถกระจายนักท่องเที่ยวจากเกาะช้างได้ในอีกไม่นาน 

พื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราดมี 4 กลุ่ม คือ 1. บนฝั่ง 2. หมู่เกาะช้าง 3. เกาะกูด และ 4. เกาะหมาก           มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2559 – 2563) 3 อันดับแรกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ เยอรมัน สวีเดน และรัสเซีย เป็นกลุ่มครอบครัวและวัยเกษียณ เริ่มเข้ามาระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีวันพักเฉลี่ยที่ 1-2 สัปดาห์ต่อพื้นที่ จากนั้น จะย้ายไปพื้นที่ถัดไปอีก 1 สัปดาห์ เท่ากับอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และเดินทางกลับประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราด ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2563 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวน 938,547 คน มาจากภาคตะวันออกและภาคกลางเป็นหลัก เป็นกลุ่มคู่รักวัยทำงานและกลุ่มครอบครัว เริ่มเดินทางมากที่สุดในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ยาวไปถึงปลายปี ส่วนใหญ่จะเข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์ พักเฉลี่ย 2 คืน ใช้จ่าย 6,232 บาทต่อคนต่อทริป 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

WebMaster

WebMaster

Relate Place

Shopping

กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก OTOP นวัตวิถีอันดับ 1 ของ จ. อุดรธานี

วันนี้ นายรอบรู้ นักเดินทาง จะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจใน จ.อุดรธานี ที่นำดอกบัว มาย้อมผ้าไหมให้มีสีที่แปลกใหม่และสวยงามจากธรรมล้วนไม่ผสมเคมี ที่นั้นคือ กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก

Travel

a.e.y.space บ้านสร้างสรรค์ เสน่ห์กลางเมืองเก่าสงขลา

สงขลาแดนดินถิ่น 2 ทะเล เมืองเล็ก ๆ ที่ยังกรุ่นกลิ่นอายเมืองเก่า บรรยากาศเชื้อเชิญให้เราเข้ามาสัมผัสร้านรวงสองข้างทาง พบปะพูดคุยกับผู้คนในชุมชนเชื้อสายจีน ชมบ้านเมืองสมัยสงคราม ห้องแถวไม้โบราณหรือตึกสไตล์ชิโนยูโรเปียนสุดคลาสสิค บริเวณใจกลางย่านแห่งนี้

Eat

A Cup of Trees

ปทุมธานี : หากใครมีโอกาสไปซื้อต้นไม้แถวตลาดต้นไม้ธัญศิริ บนถนนสายรังสิต-นครนายก คลอง 6 โปรดสังเกตบริเวณทางเข้าตลาดให้ดี จะมีร้านมุงหลังคาด้วยหญ้าคาออกสไตล์บาหลี หน้าร้านร่มรื่นด้วยต้นไม้ แต่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านขายต้นไม้ ไม่ใช่ร้านขายปุ๋ยหรืออุปกรณ์ทำสวน เพราะเมื่อเปิดประตูร้านเข้าไป ก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมอบอวลของกาแฟ ผสานกับกลิ่นเค้กอบใหม่ๆ ลอยมาทักทายเชื้อเชิญ

Coffee

Jing Jing Ice-cream Bar & Café รสแท้ไอศกรีมโฮมเมด

“นายรอบรู้” ขอแนะนำคาเฟ่เล็ก ๆ ย่านเยาวราช ที่เห็นครั้งแรกอาจไม่รู้ว่าที่นี่คือร้านไอศกรีม ด้วยเป็นคาเฟ่เท่ห์ ๆ ที่เน้นโทนสีดำขรึม หน้าร้านมีหลอดไฟดัดเป็นตัวอักษรจีนเล็กๆ สองตัว อ่านว่า จิง จิง ที่ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า จริง