HERO PATTAYA : Save The Wild Protect The Sea

กิจกรรมดีๆ ที่ Ride Explorer ร่วมมือหมอล็อต, ดร. ปริญญา, ซาเล้ง 4.0, ททท. และคนพัทยาทุกภาคส่วน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์ทะเล ใน HERO PATTAYA : Save The Wild Protect The Sea

ตอบโจทย์การมีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กับ Save The Wild Protect The Sea โดยกลุ่ม Ride Explorer – Bike Finder พร้อมด้วยหมอล็อต . สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมสร้างสรรค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำกับกลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder จนถึง Ride Explorer อย่างต่อเนื่อง 10 ปี  ล่าสุดร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ หลังปลดล็อคกันอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มพันธมิตรพัทยา ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์ทะเล ในกิจกรรม ชวน HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea ที่ เกาะล้าน

โดยมี เอ สุรพันธ์ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำดีเจกฤษ กฤษกร Sushiro  เต๋า ดราก้อนไฟว์ (อดิศร อรรถกฤษณ์) ,  ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์,  นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท วชิระอภิญา , แวว อรทัย มูลคำแปง นำทีมเด็กๆ Ride Explorer Kids Ranger (ธันวา จันทรปรรณิกปลายนวมกำปั้น ศิษย์ยอดธงไทพ์อาร์กันเจอร์) พร้อมชวนคนพัทยา ไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ กับชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาทะเลที่เกาะล้าน พัทยา ไปด้วยกัน โดยรับอาสาสมัครที่สนใจผ่านช่องทางเพจ Sushiro Garden Pattaya โดยจำกัดจำนวนพร้อมรักษาระยะห่างทาง Social Distancing ตามมาตรการที่กำหนดไว้ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เมืองพัทยา ในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมกับคนในพื้นที่ร่วมกัน ที่เกาะล้าน พัทยา ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

หมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงหลังวิกฤตโควิด– 19 ธรรมชาติส่งสะท้อนถึงการกลับคืนมาให้ในภาพลักษณ์ที่ดี และพร้อมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวสุขภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เป็นเรื่องที่สำคัญที่โลกต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน

การจัดการขยะติดเชื้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วจากการเช็ดน้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือการถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเกิดการกระจายเชื้อในพื้นที่ส่วนรวมอย่างรวดเร็ว ตรงจุดนี้จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการขยะรวมถึงขยะติดเชื้อในครั้งนี้

ในปัจจุบันชุมชน แหล่งท่องเที่ยว มีการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำถึงเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษยชาติ เชิญชวนให้ทุกๆ คนได้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้าน เชื่อมโยงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้ยั่งยืน ให้อยู่รอดไปด้วยกัน เชื่อมั่นทุกคน ๆ ก็เป็น HERO ได้ครับ  หมอล็อต กล่าว

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

ในส่วน ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์ มาให้คำแนะนำกับเด็กๆ และคนในพื้นที่ถึงด้าน Recycle ไปจนถึง Zero Waste การจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความร่วมมือในการเก็บขยะบนเกาะล้าน

หลังจากช่วงโควิด19 แล้ว ธรรมชาติ อาจจะฟื้นตัว  แต่ขยะยังรอซ้ำเติม หากเราไม่ปรับมุมมองใหม่  เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะ หากเราลดใช้ไม่ได้ เราช่วยกันแยกก็ได้ แล้วช่วยกันคิดหาวิธีการที่เหมาะกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไมโครพลาสติกที่นับวันก็เริ่มคล้ายกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ไขดร. ปริญญา กล่าว

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

พร้อมกันนี้  นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ Responsible Tourism โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม HERO Pattaya : Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ ททท.  ได้ร่วมมือกับ Bike Finder-Ride Explorer พร้อมด้วย Sushiro Garden Pattaya และหน่วยงาน

พันธมิตรจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ททท. โดยยังมีแนวคิดเปิดประสบการณ์การสัมผัสการท่องเที่ยววิถีใหม่ BSET โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบ New Normal โดยนักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขอนามัยในเวลาเดียวกัน ได้แก่ B : Booking การวางแผนการเดินทางก่อนระหว่างหลังเดินทาง การจัดสรรคนร่วมเดินทาง จองทุกสิ่งล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขการจำกัดจำนวน และการบริหารพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง E : Environment Enthusiast การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม S : Safety ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี และ T : Technology เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าสำหรับนักท่องเที่ยวและทำให้บริการมีศักยภาพที่ดี


โดยคาดว่าการกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

นอกจากทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันแล้ว ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 2 นางฟ้านักปั่น มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นางฟ้านักปั่น  ปูนิ่ม ธานัท ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรม HERO Pattaya ร่วม Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ว่า

ปูนิ่มรู้สึกยินดีและดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนแบบนี้ค่ะ เพราะปกติเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลและดำน้ำอยู่แล้ว   และปัญหาขยะเป็นปัญหาอันดับต้นๆของสิ่งแวดล้อมเลย ดังนั้นเราจึงอยากจะรณรงค์ให้ทุกครั้งที่มาเที่ยว เรามาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าค่ะ

สำหรับใครที่รักทะเล ลองมาท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนไปพร้อม ๆ กับเป็นจิตอาสาดูแลท้องทะเลไปด้วย นอกจากจะได้ความสุขแล้วยังได้ความรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ทำหน้าที่รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สะอาดสวยงามอีกด้วยนะคะ  ปูนิ่มกล่าว

และในส่วนของ แวว อรทัย มูลคำแปง นางฟ้านักปั่น กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 

สำหรับในกิจกรรม HERO Pattaya  Save The Wild Protect The Sea  ที่เกาะล้าน พัทยา ถือเป็นกิจกกรมที่ดีมากๆ ค่ะ ที่ผ่านมาแววเคยมาร่วมอาสาทำโป่งให้สัตว์ป่า ที่แก่งกระจาน มาก่อน รู้สึกดีมากๆ ค่ะ ได้เรียนรู้ธรรมชาติและเข้าใจถึงระบบนิเวศของป่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากพี่หมอล็อตซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ ครั้งนี้ที่เกาะล้าน พัทยาพี่ปูนิ่มชวนเลยรีบโอเคมาอาสาฯ ครั้งนี้ด้วย โดยรับหน้าที่ดูแลทีมเด็กๆ Ride Explorer Kids Ranger อยู่ในกลุ่ม R = Recycle ที่จะ Focus เรื่องการจัดการขยะและการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ นอกจากพี่หมอล็อตจะมาสอนเด็กๆ เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการขยะกับ ดร. บู๊ ซาเล้ง 4.0 อีกด้วย อย่างไรขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสิ่งแวดที่อยู่รอบๆ ตัว ร่วมรักษาธรรมชาติดูแลไปพร้อมกัน สร้างความยั่งยืน ที่สำคัญเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนมากๆ รวมถึงชุมชนเกาะล้านด้วยค่ะ   

มีการเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างไร

ก่อนอื่นเลย ดีใจมากๆ ค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ตื่นเต้นมากค่ะ  การเตรียมตัวทำกิจกรรมแววจะศึกษาเส้นทางร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามระเบียบของงาน ให้ความร่วมทุกกิจกรรม แค่คิดก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ 

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer
ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

รวมถึงผู้ร่วมจัดกิจกรรม ดีเจกฤษกร ภูมิรัตน์ เจ้าของ Sushiro Garden Pattaya และ Sushiro 15 สาขา ทั่วประเทศ กล่าวถึง การร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิฤตโควิด– 19 และร่วมต่อยอดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ว่า

สำหรับ Sushiro Garden Pattaya เชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวพัทยา หลังโควิด ที่ได้ทะเลสวย หาดทราย สะอาด มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและเปิดรับต่างชาติในอนาคต  และที่สำคัญการดูแลรักษาธรรมชาติ การจัดการขยะ การที่เราจะปกป้องธรรมชาติไปด้วยกันจึงสำคัญ ดังนั้นทุกๆ การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากตัวเรา ที่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงทุกๆ ที่ที่เราเดินทางท่องเที่ยว  ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาทะเล อีกหน่อยเราจะไม่มีทรัพยากรทางทะเล มีปลา มีสัตว์น้ำปลอดภัย ให้เราได้บริโภค ดังนั้น ทุกๆ ฝ่ายควรช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และแน่นอนครับ Sushiro Garden Pattaya และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด เชื่อมโยงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคนพัทยาและทุกๆ คนครับกฤษกร ภูมิรัตน์ Sushiro กล่าว 

เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ เป็นดารา นักแสดงอีกท่านที่ทำธุรกิจที่พัทยา  ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ และพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คนพัทยาที่สนใจ

ครั้งนี้ในกิจกรรมที่ Sushiro garden pattaya ได้จับมือกับพันธมิตร เมืองพัทยา,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมโยง HERO Pattaya ที่เราเชื่อมั่นคนทุกๆ คนก็คือ HERO ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน หลังวิกฤตโควิด-19 โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า คนในพัทยาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้สิ่งแวดล้อมในพัทยายั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมมือกันหลายๆ ภาคส่วน อย่าง Ride explorer Kid s ranger อย่างน้องธันวา ฌณาวุฒิ จันทรปรรณิก WCOPA 2019 13 เหรียญรางวัลจากอเมริกา น้องปลายนวม The Voice kids น้องกำปั้น  ศิษย์ยอดธง และน้องไทพ์อาร์ ภูบดี อ่อนพิมพ์  และครอบครัวเด็กๆ ที่มาร่วมเป็น HERO พัทยาร่วมกัน รวมถึงผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านชีวารมย์ ของ เต๋า ดราก้อนไฟว์ , Surf and Turf , Tree scape ,  Sushiro Garden pattaya , ยาย่า มาลี แสมสาร,  ร้านพักร้อน (เกาะล้าน)  ,ร้านมองดูซี (เกาะล้าน)  , บ้านเฉลียงลม (เกาะล้าน) ฯลฯ รวมถึงชุมชนเกาะล้าน ทั้งพันธมิตรฝั่งพัทยา ทุกคนที่สนใจมาร่วมกันเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์สัตว์ป่า คนดังที่เด็กๆ ชื่นชมติดตามผลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ อย่าง ดร. ปริญญา (ซาเล้ง 4.0) ที่จะมารณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก Ride Explorer

พร้อมหลังจากกิจกรรมเก็บขยะแล้ว เราปิดท้ายกิจกรรมด้วยความอบอุ่น นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท , แวว อรทัย และกลุ่มศิลปินส่งต่อความรักกับ ศิลปิน นักร้อง แอ๊ป ธุวชิต วิไลโอฬาร , อ้อ ปทิตตา และ โน๋ วีรชาติ  พร้อมด้วย โอ ศุทธวีร์ Ride Explorer และ กลุ่ม Ride Explorer Kids Ranger ธันวา , กันเจอร์, ไทพ์อาร์ , กำปั้นปลายนวม ที่จะมาร่วมส่งต่อเพลงส่งต่อความรักและร่วมทำกิจกรรมดีๆ กับทุกภาคส่วน ให้กับคนบนเกาะล้าน ที่เกาะล้าน พัทยา เอรู้สึกดีครับ ที่ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ครับ ใครที่สนใจติดตามรายละเอียดทุกกิจกรรมติดตามได้ทาง www.ride-explorer.com หรือ เพจ Sushiro Garden Pattaya ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับเอ สุรพันธ์ กล่าว

โดยบทบาทสำคัญในการร่วมมืออย่างชุมชนเกาะล้านนายสรศักดิ์ ทองบงเพชร เลขาฯ ชุมชนเกาะล้าน กล่าวถึง การสร้างโอกาสกับการเชื่อมโยงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะล้านครั้งนี้ว่า

ชุมชนเกาะล้าน เป็นชุมชน ให้ความสำคัญถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมกันกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่อยู่ที่เกาะล้านอย่างไร ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด ในช่วงล็อคดาวน์โควิด– 19 หากมองเป็นโอกาสทะเลเกาะล้านกลับคืนความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ชุมชนเกาะล้านได้ธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลสวย น้ำใส คนไทยได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวทะเลเกาะล้านแบบใกล้ชิดธรรมชาติได้มากกว่าที่ผ่านมา ในชุมชมจึงเล็งเห็นความสำคัญตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการใส่ใจรวมถึงพร้อมตั้งรับเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกลับมาคึกคักดังเดิม หากเรามีการวางระบบที่ดีเหมือนในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีการคัดกรองเรื่องมาตรการความปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยวไม่นำขยะหรือพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายมาทิ้งที่เกาะล้าน เชื่อมั่นว่าทะเลเกาะล้าน หรือพื้นที่ทุกๆ ที่ก็จะสะอาด ปลอดภัย แน่นอนครับ ผมในฐานะตัวแทนชุมชนเกาะล้าน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติที่เกาะล้านคงอยู่ยั่งยืน ให้กับลูกหลานต่อๆ ไปครับ  นายสรศักดิ์ กล่าว

ติดตามรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง www.ride-explorer.com

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวพัทยาได้ที่ เพจ ททท. สำนักงานพัทยา https://www.facebook.com/Tourism.Pattaya.Office/
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เครดิตภาพ กองบรรณาธิการนายรอบรู้ และ Ride Explorer

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

WebMaster

WebMaster

Relate Place

Eat

โอ้เอ๋ว ของหวานเมืองภูเก็ต

หลายคนคงสงสัยว่า เอ๊ะ! นี่มันฤดูอะไรกันหว่า อากาศมันช่างร้อนเหลือหลายสลับกับฝนตกบ้างเป็นบางวันจนร่างกายปรับตัวไม่ถูกแล้ว เอาน่า…แม้ว่าฤดูกาลจะสับสนไปบ้างแต่เราก็อย่าสับสนไปตามฤดูกาลแล้วกัน ร้อนๆ อย่างนี้หาของกินชื่นใจช่วยให้ร่างกายสดชื่นกันดีกว่า

Coffee

AS.IS Coffee Stand

AS.IS Coffee Stand คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดสไตล์ Industrial Loft ในย่านเยาวราช ที่คุณฮิว ธีรจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ผู้หลงใหลในรสของกาแฟตั้งใจสร้างขึ้น โดยรีโนเวทตึกเก่าของที่บ้านให้เป็นคาเฟ่เท่ห์ๆ ตามสภาพเดิมๆ ที่เป็น

Eat

SET a day แชร์ความรู้และของอร่อย

Share – Experience – Together เป็นคอนเซ็ปต์และที่มาของชื่อร้าน SET a day ที่ ดร. เปา นักวิชาการผู้อ่อนน้อมและอ่อนโยน ตั้งใจเปิดพื้นที่เล็กๆ ให้มาร่วมสร้างเสริมประสบการณ์แล้วแชร์ไปด้วยกัน โดยจัดโครงการ “SET Talk” ขึ้นที่ร้าน มีนักคิด นักเขียน และกูรูต่างสาขาอาชีพ มาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ติดตามได้ทางเฟสบุ๊คของร้าน

Travel

เดินไป กินไป สไตล์บ้านสวนรัฐและภู

สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความร่มรื่นซึ่งปกคลุมทั่วบริเวณ สถานที่แห่งนี้ถูกจัดวางเป็นอย่างดี ที่สำคัญไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็พบแต่พืชที่เก็บกินได้ทั้งนั้น