“ฮดสรง” : เถราภิเษก และพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านในสังคมอีสาน

การฮด / หดสรง เป็นสำเนียงในภาษาอีสานหมายถึงการรดน้ำ หรือพิธีเถราภิเษก พิธีกรรมยกย่องพระผู้ใหญ่ผ่านน้ำศักดิ์สิทธิ์ นิยมทำในช่วงงานบุญเดือนห้า เดือนหก เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที่หาได้ยากในปัจจุบัน พบในกลุ่มคนลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ถือเป็นการถวายสมณศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ เป็นการยกย่องพระสงฆ์ในระดับหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านร่วมใจกันจัดขึ้น

1
ฮูปแต้มเล่าเรื่องพิธีกรรมฮดสรง บนสิมวัดป่าเลไลย์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ฮางฮด หรือ รางรดน้ำ ที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษา
บรรยากาศพิธีกรรมฮดสรง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษา

พิธีกรรมฮดสรงถูกกำหนดโดยชาวบ้าน เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผ่านมติของชาวบ้าน หรือเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับพระสงฆ์โดยมีเจ้าภาพจัดกองฮดขึ้นมา พิธีกรรมนี้นิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนห้า หรือช่วงสงกรานต์ บ้างพบในพิธีกรรมการทำบุญแจกข้าวที่ใช้แทนกองบวช เรียกว่ากองฮดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพบในช่วงออกพรรษา มีการทำพิธีสำหรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาตั้งแต่ 1 พรรษาขึ้นไป  มีฮางฮดหรือ รางรด เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบพิธี

จากการสำรวจวัดทั้งในและนอกพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีร่องรอยของพิธีกรรมนี้อยู่ทั่วไป แต่ไม่เป็นที่นิยมแล้ว จากการสังเกตเห็นว่ามีฮางสรงน้ำถูกแขวนโชว์ไว้ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หลายแห่ง และยังพบว่ามีฮางสรงน้ำในลักษณะเดียวกันนี้ในชุมชนชาวพวนที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่มีพิธีกรรมดังกล่าวนี้แล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าพิธีกรรมฮดสรง หรือเถราภิเษกในวัฒนธรรมลาวอีสานนี้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพบนฮูปแต้ม (จิตรกรรม) บนสิม หรือ โบสถ์วัดป่าเลไลย์ ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่ละเอียดงดงามมากในแบบงานช่างพื้นถิ่น ผู้เขียนเองได้มีโอกาสไปร่วมงานฮดสรงในครั้งแรกจากคำเชิญของเพื่อนในช่วงวันออกพรรษาที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมประกอบ

4
พระขึ้นเสลี่ยงในขบวนแห่ของพิธีกรรมฮดสรง

วัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรม

ฮางหดหรือ รางรด อุปกรณ์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมนี้ จากลักษณะที่พบเป็นท่อนไม้รูปพญานาค หรือคล้ายเรือสุพรรณหงส์ แต่มีหัวเป็นรูปนาค ตรงกลางถูกทำให้เป็นร่องเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่าน และส่วนหางมีการเจาะเป็นรูสำหรับการเทน้ำอบ น้ำหอมลงไป ตกแต่งให้สวยงามโดยการแต่งเติมแต้มสีสัน ส่วนขนาดใหญ่น้อยนั้นขึ้นอยู่กับชุมชนว่าจะทำขึ้นมาอย่างไร  น้ำที่ใช้สรงพระบางชุมชนที่เคร่งครัดต้องมีการตระเตรียมน้ำจากบ่อหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อถือ หรือไม่มีก็ใช้น้ำฝนและผ่านพิธีกรรมและมีคนหาบน้ำใส่หม้อดินแห่พร้อมๆ กับขบวนแห่พระด้วย

สำเร็จเพียงตา ซาเพียงหู คูเพียงง่อน” (ชั้นสำเร็จยาวเท่าตา ชั้นซายาวเท่าหู ชั้นครูยาวเท่าท้ายทอย)

นอกจากฮางหดที่เป็นเครื่องประกอบพิธีที่สำคัญแล้ว ยังมีเครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ที่สำคัญอีกคือ เครื่องยศ หรือหลาบเงิน หลาบทอง มีลักษณะแผ่นเงินแผ่นทองสำหรับจารหรือบันทึกชื่อของพระภิกษุที่ประกอบพิธีลงไป ขนาดของหลาบขึ้นอยู่กับลำดับชั้นในการฮดสรงดังนี้

5
พิธีกรรมฮดสรง หรือ เถราภิเษก อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หลาบชั้นสำเร็จ หรือ การเข้าพิธีครั้งแรก ได้หลาบขนาดกว้าง 1 นิ้ว หรือวัดความยาวจากคางขึ้นไปถึงลูกตาหรือ

หลาบขั้นชาหรือซา ขนาดกว้าง 1 นิ้ว วัดความยาวจากใบหูซ้ายไปจนถึงใบหูขวา ตำแหน่งซา ต้องผ่านพิธีกรรม หรือต้องฮดถึง 3 ครั้ง เรียกว่า ซา 1 หลาบ ซา 2  หลาบและ 3 หลาบ

หลาบเงินชั้นคู ขนาดกว้าง 1 นิ้ว  หรือยาวจากท้ายทอยฝั่งด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวา หรือวัดได้รอบศีรษะ ตำแหน่งคูนี้ ต้องผ่านพิธีกรรม หรือฮดถึง 3 ครั้ง เช่นกัน เรียกว่า คู 1 หลาบ คู 2 หลาบ คู 3 หลาบ

นอกจากนี้เครื่องประกอบพิธีกรรมยังต้องมีอัฐบริขาร เครื่องใช้ของพระภิกษุ 8 อย่าง (ผ้าจีวร  ผ้าสังฆาฏิ ผ้าสบง รัดประคด มีดโกน กล่องเข็ม  ธมกรกหรือเครื่องกรองน้ำ และมีดตัดเล็บ) ผ้าห่ม รองเท้า  ไม้เท้าเหล็ก หมวก (หว่อม) ที่ทำด้วยผ้าสีแดงปักด้วยไหมทองสำหรับสวมทำเป็นเกศ เม็ง (เตียง) ตาลปัตร

การฮดสรงจากหางฮางฮดโดยชาวบ้าน
มโหรีพื้นบ้านในขบวนแห่ของพิธีกรรมฮดสรง

ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน

พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านนี้ในทางทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเป็นสภาวะทางสังคมอย่างหนึ่งที่จะปฏิบัติเมื่อเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งเข้าสู่อีกสภาวะหนึ่ง  โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) ช่วงการแบ่งแยกหรือการผละออก (separation) 2) ช่วงที่เป็นสภาวะก้ำกึ่ง (liminal) และ 3) การกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยผ่านพิธีกรรมอันสมบูรณ์แล้ว (aggregation) (Turner,Victor...1969 หน้า 94-130)  ในช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมนี้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในสภาวการณ์พิเศษ ซึ่งในเวลาปกติไม่สามารถกระทำการเช่นนี้หรือปฏิบัติกับพระสงฆ์อย่างในพิธีฮดสรงได้

ในช่วงการประกอบพิธีกรรมฮดสรง ชาวบ้านได้มีการแห่พระสงฆ์ที่จะเข้าประกอบพิธีกรรมรอบๆ โบสถ์หรือศาลาการเปรียญสามรอบ ในขณะที่แห่นั้นมีมหรสพรื่นเริงพร้อมด้วยชาวบ้าน คณะสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้น้อยมาร่วมขบวนฟ้อนรำ ส่งเสียงดัง ชาวบ้านใช้เสลี่ยงแบกหาม หยอกล้อ โยนพระสงฆ์ที่กำลังจะเข้าพิธีขึ้นลงอย่างสนุกสนาน 

จากนั้นเมื่อเข้าพิธีการสำคัญคือการฮดสรงโดยใช้น้ำอบน้ำหอมรดผ่านฮางฮด หรือ รางรดที่ได้ตระเตรียมไว้เป็นอย่างดี หรือแม้แต่ราดกับตัวพระเองก็เห็นว่าทำได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ในเวลาปกตินั้นไม่สามารถกระทำได้

การฮดนั้นมีลำดับขั้นของการถวายยศ หรือ สมณศักดิ์ คือ ชั้นฮดครั้งแรกคือสำเร็จเมื่อสึกออกมาเรียกจาน” (อาจารย์) ฮดครั้งที่ 2 เรียกซาสึกออกมาเรียกอาจารย์ซาฮดครั้งที่ 3 เรียกญาครูสึกออกมาเรียกอาจารย์ครูฮดครั้งที่ 4 เรียกญาท่านสึกออกมาเรียกพระหลักคำฮดครั้งที่ 5 เรียกพระลูกแก้วฮดครั้งที่ 6 เรียกพระยอดแก้ว” (กันหา สีกุนวง.2559)

ฮางฮดที่แขวนอยู่ที่วัดสุวรรณคีรี (วัดบ้านกลับเก่า) ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวพวน ในภาคกลาง
ฮางฮดที่แขวนอยู่วัดบ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบันพิธีกรรมฮดสรงเหลือให้คนรุ่นใหม่เห็นไม่มากนัก พบมากก็แต่ร่องรอยของการมีพิธีดังกล่าวจากฮางฮด หรือ รางรดน้ำที่แขวนอยู่บนศาลาวัด แต่ก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว บางชุมชนที่มีความเคร่งครัดในพิธีกรรมแบบดั้งเดิมก็ยังปฏิบัติสืบทอดกันอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุ เชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับวัดในฐานะศูนย์กลางของชุมชนอย่างที่เคยเป็นมา

อ้างอิง

กันหา สีกุนวง.ฮางฮดสรง : สื่อสัญลักษณ์ สุนทรียภาพ พิธีกรรม และความเชื่อในแขวงหลวงพระบาง

นครหลวงเวียงจันทน์ และ แขวงจำปาสักของ สปป.ลาว.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่8  ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2559

พิธีกรรมเถราภิเษก(ฮดสรง).(ออนไลน์)สืบค้นจาก http://www.watnon.com/watn/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=60

เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563

Turner,Victor..1969.The ritual process : structure and anti-structure หน้า 94-130
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์

จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์

Relate Place

Eat

ไม่หวาน แต่อินเลิฟ @ Cake Cottage

หลายคนคงงงกับชื่อเรื่อง ไม่หวานแต่อินเลิฟ วลีนี้นายรอบรู้ขอยืนยันเลยว่าเหมาะกับเค้กอร่อยๆของ “cake cottage” ร้านเค้กแอนด์เมด สดใหม่ทุกวัน ด้วยตัวร้านตั้งอยู่ภายใต้ถุนบ้านไม้เก่า ไม้ใหญ่รายรอบ บรรยากาศจึงร่มรื่น สะอาด สบายตา เหมาะกับการนั่งชิวๆ รอเค้กแสนอร่อย

Travel

18 ตุลาคม 2511 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสว่า “จะไม่มาจังหวัดตราดอีกแล้ว”

เรื่องเล่าและเรื่องราวมากมายข้ามเวลามาอย่างสนุกสนาน จนถึงบทสนทนาหนึ่งที่พวกเราสนใจเป็นพิเศษ คือเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ มาที่จังหวัดตราด และตรัสว่า “จะไม่มาจังหวัดตราดอีกแล้ว”

Eat

ดื่มนมชมดาว@นมโคสโมสร

อุดรธานี : แม่เคยบอกว่า “ก่อนนอนให้ดื่มนมร้อนๆ หนึ่งแก้วจะได้นอนหลับฝันดี” มาอุดรคราวนี้ ต้องออกมาหานมอุ่นๆ ดื่มสักแก้วก่อนนอนดีกว่า

Eat

บ้านชายนา ปลาแม่น้ำ…ร้านอร่อยใกล้กรุง

เพราะว่ารักและใส่ใจ จึงมอบมื้ออาหารดีๆ แทนความรัก ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์
กับ 5 คาเฟ่ออร์แกนิก ที่ทำด้วยใจ ใส่ใจ และคัดเลือกวัตถุดิบจากคนที่ผลิตด้วยหัวใจเหมือนกัน