“BEDO” ชวนเที่ยวและเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพใกล้ตัว..ตามเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก

BEDO ชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทุ่งโปรงทอง สถานที่ Unseen ของเมืองไทย ลัดเลาะเข้าสวนยางเรียนรู้การทำธุรกิจกวางที่ปโชติการฟาร์ม และดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลบางแสน ปิดทริปด้วยแวะชิมแวะช็อปข้าวหลามแม่เจริญของดีตลาดหนองมน

รู้จัก BEDO สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือBEDO (Biodiversity-Based Economy Development Office) เป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยสร้างอาชีพในระดับชุมชนและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและการรักษาทรัพยากรชีวภาพในระดับประเทศ

ทุ่งโปรงทอง..มุมอันซีนราวภาพฝัน

ชุมชนบ้านแสมภู่ ต. ปากน้ำประแส อ. แกลง จ. ระยอง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โทร. 0-3866-1720-1

ทุ่งโปรงทองเป็นสถานที่ Unseen ของเมืองไทยที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของ จ. ระยอง ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ชุมชนเล็ก ๆ บริเวณปากน้ำประแส ที่เคยเป็นเมืองธุรกิจการค้าและเมืองท่าที่สำคัญในอดีต ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความร่วมแรงร่วมใจที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านแสมผู้ เป็นทางเดินสะพานไม้ทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

ลัดเลาะสู่ป่าชายเลนอันแน่นทึบ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดอย่างต้นโกงกาง ต้นลำพู ต้นโพธิ์ทะเล ต้นตะบูน ต้นโปรง ต้นฝาด ฯลฯ ทางเดินอันแสนร่มรื่นมีนกนานาชนิดบินมาเกาะกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นฝาดดอกแดงที่ออกดอกบานสะพรั่ง เมื่อเดินพ้นเงาไม้จะเห็นต้นโปรงขึ้นแน่นเบียดเสียดในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

ยามต้องแสงแดดเหมือนดั่งผืนพรมสีเหลืองทองอร่ามตัดกับขอบฟ้าราวภาพวาด เป็นมุมอันซีนราวภาพฝันที่ใคร ๆ ก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต หากอยากรู้ว่าชุมชนแสมภู่มีของดีอะไรซ่อนอยู่ แนะนำให้ลองมานอนโฮมสเตย์ดูสักคืน แล้วนั่งสามล้อพ่วงสัมผัสวิถีชุมชน คุณจะค้นพบทั้งความสุขและความสนุกในชุมชนแห่งนี้

ปโชติการฟาร์ม..ธุรกิจกวาง จ. ระยอง

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 อนุมัติให้การเพาะเลี้ยงกวางม้าหรือกวางไทยในเชิงการค้าเป็นธุรกิจที่ถูก ต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีการขออนุญาตและจดทะเบียนฟาร์มกับกรมป่าไม้ นอกจากนี้กวางยังได้รับการบรรจุเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกวางจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากเกษตรกร

ปโชติการฟาร์มถือเป็นฟาร์มกวางแห่งหนึ่งใน จ. ระยอง ที่มีความมุ่งมั่นในการเลี้ยงกวางให้มีมาตรฐานและสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีการจัดการฟาร์มและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยควบคุมการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์และเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยเริ่มต้นธุรกิจจากความชอบเลี้ยงสัตว์และต้องการจัดการพื้นที่ว่างเปล่าเป็นหลัก แต่เริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งที่ BEDO ได้จัดขึ้น จึงได้เริ่มพัฒนาการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน..ดำดิ่งเรียนรู้โลกใต้ทะเลในอควอเรี่ยมสุดคลาสสิค

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  อ. เมืองชลบุรี งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-3839-1671-3 ต่อ 184, 126 เปิดทุกวันเวลา 08.30-16.00 น. (จ.-ศ.) มีรอบโชว์ให้อาหารปลาเวลา 14.30 น. ส่วนวันหยุดราชการ (ส.-อา.) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรอบโชว์เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. / www.bims.buu.ac.th

ดำดิ่งเรียนรู้โลกใต้ทะเลในอควอเรี่ยมสุดคลาสสิคที่อยู่คู่บางแสนมากว่า 40 ปี ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล แต่หลายคนอาจคุ้นเคยกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน แหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคและเป็นแหล่งทัศนศึกษายอดฮิตที่ใครมาบางแสนต้องไม่พลาด

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ บริเวณชั้นล่างเป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ตั้งแต่ปลาทะล ม้าน้ำ หอยหายาก ฯลฯ จุดที่เป็นไฮไลต์คือตู้ปลายักษ์ขนาด 1,000 ตัน ที่มีปลาหมอทะเลยักษ์อาศัยรวมกับเหล่าฝูงปลามากมาย โดยจะมีโชว์พิเศษทุกวัน สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา ดูปลาหมอทะเลที่หนักกว่าร้อยกิโลกรัมกินอาหารจากมือนักประดาน้ำ

ส่วนชั้นบนจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของท้องทะเล โดยรวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยวิธีการดองและการสตัฟฟ์ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากท้องทะเล

ข้าวหลามแม่เจริญ ของอร่อยเด็ดคู่ตลาดหนองมน

โทร. 0-3874-5714, 08-1996-0201 สาขา1 ตลาดหนองมน / สาขา 2 ศูนย์ของฝากตรงข้ามไปรษณีย์หนองมน / สาขา 3 ตลาดอ่างศิลา

ถือเป็นเจ้าแรก ๆ ในตลาดหนองมนที่นำเสนอข้าวหลามสารพัดไส้ ทั้งสังขยา ถั่วดำ ถั่วแดง เผือก มะพร้าวอ่อน แปะก๊วย เม็ดบัว ส้ม และชาเขียว โดยคุณณัฐธิดา หอมหวล หรือเจ๊หนู ทายาทรุ่นที่ 3 ของข้าวหลามแม่เจริญ ที่ได้คลุกคลีกับการทำข้าวหลามมากว่า 40 ปี ตั้งแต่สมัยคุณยายและคุณแม่ ถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาข้าวหลามรสดั้งเดิมให้มีไส้ที่หลากหลายจนนักชิมจากหลายสำนักแห่มาการันตีความอร่อย

มาวันนี้เจ๊หนูยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาเตาเผาข้าวหลาม จากการเผาข้าวหลามแบบเดิม ๆ เปลี่ยนมาเป็นเตาเผาข้าวหลามรุ่นใหม่ที่คิดค้นขึ้นเอง โดยเป็นเตาเผาข้าวหลามด้วยเชื้อเพลิง สามารถเผาได้ครั้งละกว่า 300 กระบอกในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาไปได้มาก ทั้งยังมีความปลอดภัยเพราะใช้ความร้อนต่ำ แถมยังรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

Relate Place

News

ททท. เปิดตัวโครงการ STAR ยกระดับผู้ประกอบการ “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”
เตรียมพร้อมรับตลาดนักท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่าน 17 เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. เพื่อเดินหน้า Shape Supply ยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลทุกมิติก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism โดยเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.TATstar.org

News

ททท. เปิดตัว “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน”

ททท. เปิดตัวกิจกรรมสุดว้าว ภายใต้ “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตรงใจนักท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! ททท. จัดเต็มแสง เสียง กับงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร” ดึงเทคโนโลยีล้ำสมัย สะท้อนศิลปะและความเชื่อคนไทย ใน 3 พื้นที่แลนด์มาร์ก กรุงเทพมหานคร
News

ททท. จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร”

เริ่มแล้ว! ททท. จัดเต็มแสง เสียง กับงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร” ดึงเทคโนโลยีล้ำสมัย
สะท้อนศิลปะและความเชื่อคนไทย ใน 3 พื้นที่แลนด์มาร์ก กรุงเทพมหานคร

News

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน