ไหว้พระขอพร 3 วัดดัง 2 ศาลเจ้าสุดปัง ใกล้กรุงฯ สมุทรสาคร – ราชบุรี

เปิดศักราชใหม่มาเดือนกว่าแล้ว ถ้าคุณยังรู้สึกว่าดวงของตัวเองยังไม่ปัง ความพังในชีวิตยังไม่หมด นายรอบรู้ นักเดินทาง ขอพาทุกคนมาขอพรกับ 3 วัดดัง 2 ศาลเจ้า สุดปังใกล้กรุงฯ ที่อาจจะเปลี่ยนให้ปีนี้เป็นปีทองของคุณอย่างแน่นอน

1วัดธรรมจริยาภิรมย์ (3)

กราบขอพรหลวงพ่ออู่เงิน อู่ทอง อู่นาก ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์

เริ่มไหว้พระขอความปังให้กับชีวิตที่แรกกันที่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดแห่งนี้เดิมชื่อ วัดใหม่มธุรส ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อท่านพระครูธรรมจริยา เจ้าอาวาสวัดคฤหบดีว่า “วัดธรรมจริยา” ภายหลังจึงมาต่อท้ายด้วยคำว่า “ภิรมย์”  ซึ่งมีความหมายว่า สถานที่รื่นรมย์ควรแก่การมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้ยินอย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใยตามเรามาได้เลย

โดยไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เป็นเจดีย์ 2 ชั้น ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายไทยมีความสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก โดยชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ ได้แก่ หลวงพ่ออู่เงิน หลวงพ่ออู่ทอง และหลวงพ่ออู่นาก  ยิ่งไปกว่านั้นภายในพระเศียรของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ยังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ส่วนใครที่อยากขอโชคขอลาภก็จัดไปได้เลย

1วัดธรรมจริยาภิรมย์ (6)

ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือ การมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาธาตุรัตนเจดีย์แห่งนี้มีเรื่องราวปาฏิหาริย์ ที่ว่ากันว่าพระครูสาครจริยาภิรมย์เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนใน อ. บ้านแพ้วได้ร่วมกันสวดมนต์ และตั้งจิตอธิฐานขอให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาประดิษฐานภายในเจดีย์เพื่อให้ผู้คนได้เคารพบูชา หลังจากนั้นผอบที่ว่างเปล่าก็มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาอยู่จริงๆ ถือเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งจริงๆ

Info

วัดธรรมจริยาภิรมย์

ที่ตั้ง ต. หลักสาม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

2วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (1)

ขอพรองค์หลวงพ่อโต ณ.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ไม่รอช้าพาไปเสริมความเฮงกันต่อที่ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และถ้าพูดถึงองค์หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ แล้ว คงไม่มีใครใน อ. บ้านแพ้วไม่รู้จัก เพราะถือได้ว่าองค์หลวงพ่อโตนั้นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแพ้ว และชาวคลองดำเนินสะดวกมาช้านาน

หลวงพ่อโตองค์นี้มีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงพ่อแฟง อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนมโนราได้เดินทางไปพบวัดร้างซึ่งภายในมีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่จึงได้ทำพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดดอนมโนรา  ครั้นหลวงพ่อแฟงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาด้วย จนชาวบ้านเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำคลองดำเนินสะดวกจึงพากันขนาดนามว่า “หลวงพ่อโต”

องค์หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยอู่ทอง มีเนื้อเป็นหินทรายแดงฉาบปูน มีพระพักตร์กลมเอิบอิ่ม มีขนาดหน้าตักกว้าง 81 นิ้ว และสูง 99 นิ้ว ซึ่งเป็นสัดส่วนเลขมงคล รับรองว่าหากใครได้มาสักการะบูชาชีวิตก็ก้าวไกลทำอะไรก็จะก้าวหน้าเสมอ

2วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (8)

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีหลวงพ่อโตปางพ้นทุกข์ ที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 19 เมตร หากใครที่ต้องการเสริมความเป็นสิริมงคลสามารถทำพิธีอุ้มผ้าไตรลอดเกศหลวงพ่อโตได้อีกด้วย

เท่านั้นยังไม่หมด ที่นี่ยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์ ในรัชกาลที่ 9 ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีแนวคิดที่ว่าพระองค์จุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาเป็นพระโพธิสัตว์มาโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายแล้ว ก่อนจะกลับไปสวรรค์ชั้นดุสิตเช่นเดิม

Info

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ที่ตั้ง ต. ยกกระบัตร อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

3วัดปราสาทสิทธิ์ (1)

กราบขอพรหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ ณ.วัดปราสาทสิทธิ์

สายบุญอย่างเราๆ อย่ารอช้าไปต่อกันที่ วัดปราสาทสิทธิ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหลักห้า วัดนี้สร้างตามคำปรารภของพระยาพระคลัง (ดิศ บุญนาค) ที่ว่า “โคกนี้สูงใหญ่ กว้างขวางเหมาะที่จะสร้างวัดยิ่งนัก” แต่แล้วก็ยังไม่ได้มีการสร้างวัดขึ้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีรับสั่งให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ดำเนินการขุดคลองดำเนินสะดวกเป็นระยะทางยาว เมื่อขุดคลองมาถึงหลักห้า พระยาศรีสุริยวงศ์ก็ระลึกถึงคำปรารภของเจ้าพระยาคลังผู้เป็นบิดาที่เคยปรารภว่าอยากจะสร้างวัดที่บริเวณนี้ จึงได้สร้างนี้แห่งนี้ขึ้น

ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงที่นี่นั่นก็คือ การได้มาสักการะหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลุ่มน้ำคลองดำเนินสะดวก และยังเป็นสิ่งหยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วย

หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปหินเขียวปางสมาธิ ศิลปะสมัยอยุธยา หน้าตักกว้างประมาณ 60 นิ้ว สูง 3 ศอกคืบ มีพระพักตร์กลมอิ่ม เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมหลวงพ่อไตรรัตน์ประดิษฐานอยู่ที่วัดเชิงเลน จ. พระนครศรีอยุธยา ครั้งไปทอดผ้าป่าที่วัดเชิงเลน พระมหาแจ่ม วรรณวงศ์ พร้อมด้วยพระอาจารย์บุนนาคได้เอ่ยปากขอพระพุทธรูป เพื่อจะนำมาเป็นพระประธานในอุโบสถที่วัดเพิ่งสร้างเสร็จ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลนท่านก็ไม่ขัดข้อง จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์แห่งนี้ โดยทุกปีช่วงวันตรุษจีนจะมีประเพณีการแห่พระองค์หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ (องค์จำลอง) โดยจะแห่ไปตามคลองดำเนินสะดวกให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

3วัดปราสาทสิทธิ์ (3)

นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีรูปหล่อของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนในรัชกาลที่ 5 ผู้คุมการขุดคลองดำเนินสะดวก ให้ประชาชนได้สักการะบูชาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Info

วัดปราสาทสิทธิ์

ที่ตั้ง หมู่ 5 ประสาทสิทธิ์ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

โทร. 081 733 1775

4เจ้าพ่อสำเร็จ (2)

ขอพรให้สำเร็จสมหวังดังใจหมาย ที่ศาลเจ้าพ่อสำเร็จ

เดินสายขอพรกันต่อที่ ศาลเจ้าพ่อสำเร็จ หากชีวิตติดขัด ไม่สมหวัง ทั้งการงานการเงินโชคลาภให้มาขอพรที่นี่ เพราะชื่อก็บอกแล้วว่าต้องสำเร็จแน่นอน

องค์เจ้าพ่อสำเร็จประดิษฐานอยู่ภายในโรงเจไท้เอ็กตั๊ว มีเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมที่นี่เป็นเพียงอาคารไม้หลังเล็กๆ ต่อมาด้วยความศรัทธาชาวบ้านจึงร่วมกันได้บูรณะอาคารขึ้นใหม่  โดยภายนอกอาคารมีรูปปั้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีนที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก  ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้ขอพรสักการะขอความสำเร็จเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ทุกวัน

ไฮไลท์คือ การมาเจิมหน้าผากแก้ปีชง เสริมดวง ขอความสำเร็จกับองค์พ่อสำเร็จที่มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีความสูงถึง 99 นิ้ว มาที่นี่กลับไปขออะไรก็สำเร็จ

4เจ้าพ่อสำเร็จ (12)

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาด คือการขอพรกับองค์เทพเจ้ากวนอูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีความสูงถึง 9 เมตร เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ความซื่อสัตย์และความยุติธรรม โดยเชื่อว่าใครที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายมาขอพรกับเทพเจ้ากวนอูปัญหานั้นก็จะคลี่คลายโดยเร็ววัน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีจุดขอพรอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยวเนี๊ยวปางประทานพร ที่นำมาจากประเทศจีน เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ขอพรได้อย่างจุใจเลยทีเดียว

Info

ศาลเจ้าพ่อสำเร็จ

ที่ตั้ง ต. หนองสองห้อง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

5เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว (6)

ฝากดวง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตากับ 8 เซียน ที่เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว

จบสถานที่สุดท้ายกันแบบปังๆ ที่ เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ บอกเลยว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ 8 เซียน มาที่นี่ที่เดียวได้ขอพรเซียนถึง 8 องค์

ศาลเจ้านี้แบ่งเป็น 2 ชั้นโดยวิหารด้านบนจะเป็นวิหาร 8 เซียน ชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อกันว่าเซียนทั้ง 8 เป็นเทพแห่งความโชคดีและความมั่งคั่ง ซึ่งเซียนแต่ละองค์นั้นจะมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นหลีทิก๊วย (ชายถือน้ำเต้า) เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ, ฮั่นเจงหลี (ชายถือพัด) เซียนแห่งความเข้มแข็ง กล้าหาญ, ลี่ตงปิน (ชายถือพู่) เซียนแห่งความมั่งคั่ง ค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐี, เตียกั๊วเล่า เซียนแห่งความมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลาย, หลั่นไฉ่เหอ  เซียนแห่งศิลปินที่มีผู้นิยมมากมายและความอุดมสมบูรณ์, เหอเซียนโกว เซียนแห่งความสวยงาม อายุยืน และมีสติปัญญาดี , ฮั่นเซียงจื่อ  เซียนแห่งนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียง,  เช่าก๊กกู๋  เซียนแห่งชัยชนะ เพื่อมิให้ภูตผี ปีศาจ คนพาลมากล้ำกลายรบกวน

ขอพรกับ 8 เซียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำบุญโลงศพ เพื่อเป็นการสะเดาะห์ต่อชะตา ให้ความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีหมดไปจากตัว มีเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต

5เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว (8)

ส่วนด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐาน พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ ทั้งหมด 3 องค์ หรือ “ซำป้อหุกโจ้ว” ที่จุดนี้ก็สามารถขอพรและฝากดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เช่นกัน

ใครที่กำลังมองสถานที่ไหว้พระขอพรใกล้กรุงฯ และอยากให้ปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่ดี เป็นปีที่เฮง ก็อย่ารอช้ามาตามเรามาที่ 3 วัดดัง 2 ศาลเจ้าสุดปังกันเถอะ รับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

Info

มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์

ที่ตั้ง  ต. ประสาทสิทธิ์ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

โทร. 034 467 770

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

พชรธรณ์ ศรีสุวรรณ

พชรธรณ์ ศรีสุวรรณ

Relate Place

Mt. Takao
Travel

อาบป่า สัมผัสธรรมชาติ ที่ Mt. Takao

หากต้องจินตนาการตัวเองเป็นองค์ประกอบในธรรมชาติ คุณจะเลือกเป็นอะไร ผมเคยอยากเป็นใบไม้ เป็นนก เคยอยากเป็นสายลม เพราะความอิสระที่ได้รับ แต่นั่นมันสมัยที่ตัวเองยังเด็ก เมื่อโตขึ้นจินตนาการเหล่านั้นกลับหลุดลอยไป “เราจะเป็นสิ่งอื่นได้อย่างไร ถ้าเรายังเป็นมนุษย์ที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่แบบนี้” ผมบอกกับตัวเองเช่นนั้น ก่อนที่ชีวิตจะรู้จักการอาบป่า

Eat

TSUJIRI (ซึจิริ) ลิ้มรสชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่น

หากพูดถึงแบรนด์ TSUJIRI (ซึจิริ) คอชาเขียวคงรู้จักเป็นอย่างดี ด้วยเป็นร้านชาเขียวที่เก่าแก่และเปิดมากว่า 156 ปี ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ใครที่อยากลิ้มรสชาเขียวแท้ต้นตำรับ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

Coffee

Pacamara Coffee Roasters x Specialty Coffee Lab

ในยามบ่ายกลางสายฝนเราพาตัวเองไปนั่งจิบกาแฟ ชมภาพถ่ายขาวดำที่ทำให้ใจชุ่มเย็น ในร้านพาคามารา สาขาใหม่ล่าสุดที่ทองหล่อ

Travel

สัมผัสวิถีเกษตร หาของกินดีๆ ที่ มีกินฟาร์ม

วันนี้ นายรอบรู้ นักเดินทาง จะพาทุกท่านไปรู้จักฟาร์มเกษตรที่กำลังได้รับความสนใจ ไปสัมผัสวีถีการทำฟาร์ม ไปทานอาหารสุขภาพกันที่ มีกินฟาร์ม (Mekin Farm) จ. ขอนแก่น