สนุก..เรียนรู้..การแกะสลักพระไม้วัดมหาโพธิ์

มาเยือนจังหวัดน่านครั้งใด เป็นต้องมาไหว้พระขอพร พร้อมชมความงดงามของวัดวาอารามและพระประธานในโบสถ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์แบบฉบับล้านนาทุกครั้งไป แต่การมาท่องเที่ยวคราวนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ก็ตรงที่เราจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ ดูขอจริง และลงมือทำ กับกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน

วัดมหาโพธิ์เป็นวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณปี พ.ศ. 2200 นำโดยแสนหลวง พรมจักรและแม่นางคำแปง ครูบาวิชัยผู้เป็นพี่ชายของแสนหลวง พรมจักร และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2217 ต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นโพซึ่งถือเป็นไม้สำคัญของชุมชน เมื่อพระยาสุมนเทวราช เจ้าเมืองน่านได้ย้ายเมืองใหม่มายังพื้นที่เขตเมืองปัจจุบัน เนื่องจากมีน้ำท่วมและต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารในคุ้มวัดเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก สูง 2.83 เมตร จึงได้นำไปฝากไว้ที่วัดเชียงแข็ง ต่อมาได้ย้ายกลับมาประดิษฐานเป็นพระประธานของอุโบสถวัดมหาโพธิ์จนปัจจุบัน

ดยพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องปางเปิดโลก มีพุทธลักษณะที่งดงามสมบูรณ์ จึงเป็นแรงบันดาลใจของการสืบทอดการแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันทางวัดจัดกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ได้เรียนรู้สัดส่วนแบบโบราณของการสร้างพระพุทธรูป เรียนรู้เครื่องมือต่างชนิดที่ใช้ เรียนรู้การเลือกไม้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ไม้มงคล โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับไม่ชนิดนั้น ควบคู่ไปกับการสร้างอานิสงส์การสร้างพระ อย่างไม้ขนุนคือการหนุนให้สูงขึ้น ไม้สักคือไม้เนื้อแข็งมีค่า ไม้จันทน์ คือไม้ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งถือว่ามีชื่อเป็นมงคล และลงมือทำโดยมีพระภิกษุที่มีความเชี่ยวชาญคอยแนะนำอยู่ตลอด 

ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ พร้อมได้ลงมือทำจนสำเร็จ จนได้พระไม้แกะสลักฝีมือของตัวเอง นอกจากจะมีความภูมิใจ ยังได้เพิ่มพูนศักยะภาพใหม่ๆ ของตัวเอง และยังถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตามคติของชาวล้านนาอีกด้วย เพราะชาวล้านนาเชื่อว่าอานิสงส์การสร้างพระไม้คือการถวายเป็นพุทธบูชาจะได้เสวยอานิสงส์ 20 กัป ถ้าสร้างด้วยไม้จันทน์และไม้มหาโพธิ์ จะได้เสวยพลานิสงส์ 70 กัป และอาจจะได้เสวยพลานิสงส์อันหาที่สุดมิได้

วัดมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน 

Relate Place