อยุธยา-อุทัยธานี :
ตามรอยถิ่นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

ปรากฎการณ์ “บุพเพสันนิวาส” ทำให้คนไทยกลับมาเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์-ตามรอยละครกันถล่มทลาย หลายคนไปเยือนเมืองเก่าอยุธยาแล้วติดใจ อยากหาเส้นทางน่าสนใจเที่ยวต่อ “นายรอบรู้” อยากแนะนำเส้นทางจาก อยุธยา-อุทัยธานี ชมวัดโบราณที่สวยงามไปจนถึงทิวทัศน์เมืองลุ่มน้ำสะแกกรังจากบนยอดเขา ตามรอยถิ่นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก-พระบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จะเรียกว่าเส้นทางต้นกำเนิดราชวงศ์จักรีก็ว่าได้

อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี

เยี่ยมบ้านคุณย่าของแม่หญิงจันทร์วาด

หลายคนอาจไม่รู้ว่า ราชวงศ์จักรีสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาปาน ขุนนางในสมัยอยุธยา และยังเกี่ยวข้องกับตัวละครแม่หญิงจันทร์วาดในละครบุพเพสันนิวาสอีกด้วย!

เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน โดยไปเยี่ยมชมวัดดุสิตาราม ตำบลหันตรา ในอำเภอเมือง ซึ่งมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับ ‘เจ้าแม่วัดดุสิต’ บรรพบุรุษของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก  

เจ้าแม่วัดดุสิตเป็นพระนมของของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่านมีบุตร 3 คน บุตรชายคนโตชื่อ เหล็ก ภายหลังก็คือเจ้าพระยาโกษาเหล็ก บิดาของตัวละครแม่หญิงจันทร์วาดที่เราคุ้นเคยกันดีในละครบุพเพสันนิวาส (แม่หญิงจันทร์วาดไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์) บุตรคนที่สองเป็นหญิงชื่อ แช่ม ต่อมาเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ บุตรคนที่สามเป็นชายชื่อ ปาน ต่อมาก็คือออกพระวิสูตรสุนทร หรือเจ้าพระยาโกษาปาน เจ้าพระยาโกษาปานมีหลานคือพระยาราชนิกูล (ทองคำ) เป็นพระบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

เดิมเจ้าแม่วัดดุสิตชื่อบัว อาศัยอยู่ใกล้วัดดุสิต ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดุสิตตรงส่วนที่ต่อกับคลองปากข้าวสาร ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชทานสร้างพระตำหนักที่ข้างวัดถวายพระนม นางจึงได้ชื่อเรียกกันมาว่า เจ้าแม่วัดดุสิต

คนในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าบ้านแต่ละหลังผูกโยงกับชีวิตเจ้าของบ้าน เพราะเวลาที่ลงเสาเอกสร้างบ้านจะต้องดูฤกษ์ของเจ้าของบ้านเป็นคน ๆ ไป ทำให้เมื่อเจ้าของบ้านคนนั้นเสียชีวิตลง ลูกหลานก็จะถวายบ้านหลังนั้นให้แก่สงฆ์ นำไปสร้างวัดสร้างกุฏิพระหรือทำประโยชน์อย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นไหนก็เชื่อเช่นนี้ เช่นเดียวกัน หลังจากที่เจ้าแม่ดุสิตเสียชีวิตลงไป พระตำหนักของท่านก็ถูกถวายให้แก่สงฆ์ในวัดดุสิตาราม แม้ปัจจุบันไม่เหลือหลักฐานแล้ว แต่วัดดุสิตารามก็มีโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ พระอุโบสถ รอยพระพุทธบาท

ภายหลังนายทองคำ หลานของเจ้าแม่วัดดุสิตย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่เมือง สะเกตรัง หรือจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน ในสมัยของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ และให้กำเนิดทายาทของครอบครัวคือนายทองดี (สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก) เมื่อนายทองดีเติบโตขึ้นก็ย้ายกลับมาที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับราชกาลในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอักษรสุนทร ดำรงตำแหน่งเสมียนตรามหาดไทย

นายทองดีได้ไปสร้างบ้านอยู่บริเวณป้อมเพชรไพโรจน์ สมรสกับหญิงสาวชาวจีนชื่อดาวเรือง (บางตำราว่าชื่อหยก)  มีบุตรธิดารวม 5 คน บุตรคนหนึ่งคือนายทองด้วง มีความสามารถด้านการออกศึกสงครามจึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ก่อนปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี - วัดสุวรรณดาราราม
อยุธยา-อุทัยธานี

ชมวัดสุวรรณดาราราม ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

 

เราเดินทางต่อมายังวัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้นายทองดี หรือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกได้สร้างขึ้นใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิม หรือบ้านเก่า โดยใช้ชื่อว่า “วัดทอง”

 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310 พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก วัดทองก็ถูกพม่าทำลายกลายเป็นวัดร้างนานถึง 18 ปี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว ใน พ.ศ.2328

ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดทองของบิดาที่ถูกทิ้งร้างให้งดงามขึ้นอีกครั้ง

 

การปฏิสังขรครั้งนี้ ได้ก่อสร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์ และหมู่กุฏิขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เมื่อแล้วเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดา (ทองดี) และพระราชมารดา(ดาวเรือง) ว่า “วัดสุวรรณดาราราม” และมีการบูรณะบำรุงกันต่อมา

 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ซึ่งจำลองขยายส่วนจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกต (พระแก้วมรกต) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถจะแบ่งเล่าเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกประตูของอุโบสถจะเป็นภาพพุทธประวัติ ตอนมารวิชัย มีขนาดใหญ่เต็มผนัง ส่วนต่อมาคือส่วนบนเหนือขอบหน้าต่าง เขียนภาพเทพชุมนุม 2 ชั้น ชั้นละ 16 องค์ ชั้นบนเป็นรูปเทพ ชั้นล่างเป็นรูปเทพและยักษ์ โดยทุกองค์จะหัดไปทางพระประธาน และที่เหลือคือภาพของทศชาติชาดก

 

ส่วนวิหารของวัด ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำสีน้ำมันมาเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เล่าถึงประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยแบ่งตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เช่น การประกาศอิสรภาพ การทำยุทธหัตถี เป็นต้น นับเป็นภาพที่งดงาม ควรค่าแก่การชมอย่างยิ่ง

อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี - วัดสังกัสรัตนคีรี
อยุธยา-อุทัยธานี
อยุธยา-อุทัยธานี

สัมผัสอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี

 

จากอยุธยา เราเดินทางต่อมาที่อุทัยธานี เมืองเล็กริมแม่น้ำสะแกกรัง

แม้ว่าบ้านของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา แต่ชาวอุทัยธานีก็เคารพเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเมือง

อุทัยเป็นถิ่นเกิดของพระองค์ท่าน จึงมีคำขวัญจังหวัดว่า เมือฃพระราชชนกจักรี และได้ร่วมกันสร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกเป็นรูปหล่อสองเท่าองค์จริง ประทับบนแท่นพลับพลาจตุรมุข ประดิษฐานอยู่บนเขาสะแกกรัง บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี กลางเมืองอุทัยธานี โดยมีการจัดพิธีถวายสักการะในวันที่ 5 เมษายนของทุกปี

หากมองตามสายตาของพระบรมรูปจะเห็นเมืองอุทัยธานีอยู่ด้านล่างพอดี บริเวณนี้จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และชวนให้เรายึกย้อนถึงเรื่องราวทั้งหมดของบรรพบุรุษราชวงศ์จักรี ราชวงศ์ที่สืบทอดมายาวนานและผูกพันกับชีวิตของไทยอย่างแยกไม่ออก

 

Info

วัดดุสิตาราม

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดาราราม

ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วัดสังกัสรัตนคีรี

 เทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer / Photographer

ปารณีย์ ศรีขำ

ปารณีย์ ศรีขำ

Relate Place

News

ททท. เปิดตัว “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน”

ททท. เปิดตัวกิจกรรมสุดว้าว ภายใต้ “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตรงใจนักท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! ททท. จัดเต็มแสง เสียง กับงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร” ดึงเทคโนโลยีล้ำสมัย สะท้อนศิลปะและความเชื่อคนไทย ใน 3 พื้นที่แลนด์มาร์ก กรุงเทพมหานคร
News

ททท. จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร”

เริ่มแล้ว! ททท. จัดเต็มแสง เสียง กับงาน “วิจิตร 5 ภาค @กรุงเทพมหานคร” ดึงเทคโนโลยีล้ำสมัย
สะท้อนศิลปะและความเชื่อคนไทย ใน 3 พื้นที่แลนด์มาร์ก กรุงเทพมหานคร

News

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน