เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565

เช้าวันนี้ (5 เมษายน 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565” แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี   ส่งมอบความสุขรับปีใหม่ไทยด้วยวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติให้สามารถจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์แต่ละภูมิภาค เช่น รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยที่สื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. เตรียมจัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย ช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

โดยคนไทยโบราณให้ความสำคัญว่า วันที่ 13 เมษายน ถือเป็นวันผู้สูงอายุ วันที่ 14 เมษายน กำหนดให้เป็นวันครอบครัว และวันที่ 15 เมษายน ถือว่าเป็นวันเถลิงศก เริ่มจุลศักราชใหม่ตามความเชื่อไทยโบราณ จึงเป็นโอกาสดีที่จะต่อยอดประชาสัมพันธ์ประเพณีไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง นำไปสู่การเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่มีคุณค่า แตกต่าง และน่าประทับใจ ในปีท่องเที่ยวไทย 2565 หรือ Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ตามมาตรฐาน SHA  

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. เดินหน้าพลิกโฉมปีท่องเที่ยวไทย 2565 ด้วย Soft Power คือ 5F : 4M คือ Food Film Fashion Festival Fight Music Museum Master และ Meta ซึ่งการจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ Festival นั้น เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้แก่การเดินทางภายในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ททท. ได้พิจารณาปรับแผนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเน้นนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการแสดงดนตรี อาทิ โขน และดนตรี ร่วมสมัย พร้อมจัดสรรโซนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารท้องถิ่นที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งมอบความสุขรับปีใหม่ไทยให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สำหรับ เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565” พื้นที่ที่ ททท. ดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่ งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565 และ งาน Songkran Music Heritage Festival 2022 ซึ่งแต่ละพื้นที่
มีเอกลักษณ์และกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2565 พระอารามหลวง 10 แห่ง  ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด เนรมิตบรรยากาศปีใหม่ไทย เติมความสุขประทับใจ ผ่านกิจกรรมการสรงน้ำพระขอพร เสริมสิริมงคล ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ก พร้อมร่วมสนุกวิถีไทยกับ AR สงกรานต์กับน้องสุขใจ และเล่นเกม E-Stamp รับของที่ระลึกจาก ททท. 

กิจกรรมไฮไลท์ :  วันที่ 13-15 เมษายน 2565 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อาทิ การแสดงโขน ตำนานนางสงกรานต์ การแสดง
ลำตัดแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ การแสดงชุดเภรีก้องหล้า เบิกฟ้า มหาสงกรานต์  การแสดงหุ่นละครเล็ก ระบำ
เทพบันเทิง การแสดงโขนสมมติอยุธยา และการละเล่นไทย รวมถึงการสาธิต DIY งานหัตกรรมไทย 

 

2. งาน Songkran Music Heritage Festival 2022 

จัดขึ้นในวันที่ 12-21 เมษายน 2565 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาสัมผัสวัฒนธรรมผสานการแสดงดนตรี ภายใต้แนวคิดSongkran Music Heritage 2022สะท้อนอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาไทย ร่วมกับนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่มรดกโลกอันทรงคุณค่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งต่อไปยังจังหวัดสงขลา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป

กิจกรรมไฮไลท์ :  จังหวัดสงขลา ล่องใต้สืบสานประเพณีไทยด้วยการแต่งกายผ้าประจำถิ่นเข้าร่วมงาน
สวมผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ร่วมกิจกรรมสาธิตอาหารท้องถิ่น อาทิ ยำสายเกาะยอ ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมไข่เตาถ่าน เต้าคั่ว พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน อาทิ โนรา และการแสดงดนตรีศิลปินชื่อดัง ก่อนชื่นชมบรรยากาศการประดับตกแต่งเพดานถนนจากกรงนกหัวจุก ว่าวธงสามเหลี่ยม และโคมไฟจีนประดับเฉดสีตามลูกปัดโนรา สะท้อนกลิ่นอายเมืองเก่าสงขลา พร้อมแวะเช็กอินถ่ายภาพแลนด์มาร์กจากผ้าทอเกาะยอ และเดินเที่ยวด้วย Mapping Story เล่าเรื่องเมืองสงขลาไปกับตัวการ์ตูนน้องนางเงือกมิลา ไม่เพียงเท่านั้น
ยังมีการออกร้านขายอาหารและสินค้าประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาให้ได้เลือกซื้อและอุดหนุนกันด้วย

กิจกรรมไฮลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าขานเรื่องราวแห่งเมืองมรดกโลก รณรงค์แต่งชุดไทยเข้าร่วม
ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ชมสาธิตงานหัตถกรรม สานปลาตะเพียน เพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้าน อาทิ โขน ลิเก และการแสดงดนตรีศิลปินชื่อดังของประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้น ยังขอเชิญชวนออเจ้ามาถ่ายภาพและร่วมจัดทำ Visual idea Decoration โดยนำช้างและปลาตะเพียนสาน สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
มาตกแต่งบริเวณกำแพงอุโมงค์ และออกสำรวจเรื่องราวเมืองอยุธยาไปพร้อมกับมาสคอส น้องชื่นใจและปลาตะเพียน ก่อนชิม ช้อป อาหารประจำถิ่นและสินค้าเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มอิ่ม

นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ อาทิ งานไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -17 เมษายน 2565) , งาน Water Festival เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี ขอนแก่น และภูเก็ต (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565), งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565),งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น (จัดขึ้นระหว่างวันที่วันที่ 11-15 เมษายน 2565) งานประเพณีแห่ดอกไม้
ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน) 2565 เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมรับปีใหม่ไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ อาทิ กิจกรรมน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (จัดขึ้นวันที่ 12 เมษายน 2565 และสามารถรับน้ำทิพย์ปี๋ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2565), กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุเชิงชุม จังหวัดนครพนม (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565), งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2565), งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2565) เพื่อนำพานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสัมผัสบรรยากาศและสืบสานประเพณีไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ Local Experience ที่จะช่วยเติมเต็มคุณค่า
เหนือราคา ตอกย้ำภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ในใจ (Top of Mind) ของนักท่องเที่ยว และต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

WebMaster

WebMaster

Relate Place

Eat

TSUJIRI (ซึจิริ) ลิ้มรสชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่น

หากพูดถึงแบรนด์ TSUJIRI (ซึจิริ) คอชาเขียวคงรู้จักเป็นอย่างดี ด้วยเป็นร้านชาเขียวที่เก่าแก่และเปิดมากว่า 156 ปี ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ใครที่อยากลิ้มรสชาเขียวแท้ต้นตำรับ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

Travel

Travel From home อยู่บ้านปลอดภัย เที่ยวได้ไม่กลัว COVID-19

ตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เล่นเอานักเดินทางอย่างเราๆ ต้องหงอยไปตามๆ กัน เพราะนอกจากจะออกเดินทางไม่ได้แล้ว คนเบื่อบ้านที่ต้องอยู่บ้านเพื่อห่างไกลโรคนับวันยิ่งจิตใจห่อเหี่ยวอยากไปเที่ยวเหลือเกิน แต่ถึงจะไปเที่ยวไม่ได้ นายรอบรู้ นักเดินทาง ขอชวนเพื่อนๆ ผู้รักการผจญภัย ออกไปท่องโลกกว้างแบไม่ต้องกลัวโควิด ถ้าพร้อมแล้ว กดปุ่มเปิดสวิทช์คอมพ์ แล้วออกไปท่องโลกๆ พร้อมกัน…

Eat

“ขาวแตงกวา” ส้มโอหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวของชัยนาท

หลังการเดินทางท่ามกลางแสงแดดร้อนแรง “ขาวแตงกวา” ส้มโอรสโอชะช่วยประทังร่างของพวกเราให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ส้มโอลูกกลมๆ ตรงหน้าเรานี้ เขาว่าเป็นของดีของเมืองชัยนาท ขนาดที่ว่าเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในจังหวัดนี้เลยทีเดียว

News

งานสงกรานต์บ้านปาร์คนายเลิศ 13-14 เมษายน 2562 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณและทำเครื่องหอมไทย

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานสงกรานต์ที่บ้านปาร์คนายเลิศ 13-14 เมษายนนี้ โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านปาร์คนายเลิศเพื่อความสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ชมนิทรรศการเครื่องหอมไทยในเทศกาลสงกรานต์ หอมกรุ่นกลิ่นวัฒนธรรมกลางกรุง เรียนรู้การดีไซน์กลิ่นหอมอย่างไทยกับกิจกรรมทำน้ำอบน้ำปรุงและบุหงารำไป พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนไทยผ่านเรื่องราวและข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของบ้านปาร์คนายเลิศ