เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางนำร่อง จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการ
จัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร – พระนครศรีอยุธยา อันเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง ททท. และหอการค้าไทย ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการบริการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ททท.ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทางน้ำ จึงได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ
เพื่อนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว 4 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
หรือกลุ่ม Premium และ Premium mass ที่แสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวทางน้ำแล้ว ยังได้
พัฒนากิจกรรมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ Bio Circular และ Green หรือ BCG Model โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะ Green Economy ด้วยการล่องเรือไฟฟ้า และการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนยังได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และส่งเสริมความร่วมมือในการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวทางแม่น้ำ ลำคลอง นับว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ จึงเป็นที่มาในการประสานความร่วมมือกับ ททท. เพื่อเฟ้นหาสินค้าและกิจกรรมทาง
การท่องเที่ยว รังสรรค์เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา) ผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราว จากอัตลักษณ์ของไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้
โดยการทดสอบเส้นทางนำร่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ พบว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายที่ชวนค้นหา เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชนและกีฬาทางน้ำ ซึ่งสอดรับกับหลัก Happy model ได้แก่ การกินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิงดีๆ
อันจะนำไปสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวทางน้ำ

การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ณ จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมของชาวไทย-มอญ ยังได้ผสมผสานกิจกรรมร่วมสมัยต่างๆ โดยเริ่มต้นเส้นทางจาก ท่าเรือ Riverdale Marina ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Riverdale District ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
จุดพักผ่อนแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟระดับสากล โรงแรม ศูนย์สุขภาพ คอมมูนิตี้มอลล์ และได้แวะเยี่ยมชม และทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ 

  • ไหว้ขอพรเซียนแปะโรงสี ณ วัดศาลเจ้า 
  • ชมความงามของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสิงห์  
  • แวะทำกิจกรรม DIY ที่ Pumpkin Art Town ร้านอาหาร คาเฟ่ และแหล่งรวมงานอาร์ตที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
  • ทดลองขับ Scooter ไฟฟ้ารอบจัตุรัสปทุม เพื่อชมความงามของอาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
    ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 
  • เยี่ยมชมวัดบางหลวง วัดมอญที่มีลักษณะพิเศษในการสร้างโดยไม่มีเสา และเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อใหญ่” พระประธานปางมารวิชัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี 
  • ออกกำลังกายพาย SUP ในแม่่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมวิถีริมน้ำที่ SUP Station Thailand 

ทั้งนี้ โครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยาสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็น
อีกหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

WebMaster

WebMaster

Relate Place

News

กำหนดการงาน วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดการงาน วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Travel

สัมผัสความสุขวิถี “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” ที่ออนใต้

ชุมชนเก่าร้อยเรื่องราว ทั้งประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เรียกขานกันสืบมาว่า “บ้านจุ้ม เมืองเย็น”

Coffee

กาแฟคนรักษ์สวน หอมอบอวลความใส่ใจ @ราชบุรี

ลองจินตนาการถึงร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มเย็น มีต้นไม้ใหญ่ช่วยให้ร่มเงา มีสวนสวยให้ผ่อนคลาย มีห้องแอร์เย็นฉ่ำกับมุมถ่ายภาพชิคๆ และมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจของกาแฟลอยมาตามลม…

Eat

Roukh Cuisine อร่อยท่ามกลางขุนเขา


ทางร้านเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยในรูปแบบของ Farm to Table แต่ละเมนูถูกรังสรรค์ในแบบเฉพาะ ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ ผัก ผลไม้ที่สด สะอาด ปลอดภัยไร้สารเคมี ที่ปลูกเองในโรงแรม