พิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

บางคนเรียกพิจิตรว่าเป็นถิ่นชาละวัน เพราะเป็นถิ่นกำเนิดนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทอง ซึ่งมีชาละวันเป็นตัวละครเอก จ. พิจิตรเป็นเมืองเล็กๆ แต่งานแข่งเรือยาวประเพณีในแม่น้ำน่านโด่งดังเป็นที่รู้จัก เป็นประเพณีเก่าแก่งานใหญ่ของจังหวัด พิจิตรยังเป็นถิ่นพระดัง ทั้งพระเครื่องหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานและหลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวง

ที่ตั้ง อยู่ในภาคกลางตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 350 กม.

พื้นที่ 4,531.013 ตร.กม. หรือ 2,831,883.125 ไร่

อาณาเขต 

ทิศเหนือ – ติดกับ อ. เมืองพิษณุโลก อ. บางกระทุ่ม อ. บางระกํา และ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

ทิศใต้ – ติดกับ อ. ชุมแสง และ อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์

ทิศตะวันออก – ติดกับ อ. ชนแดน และ อ. เนินมะปราง จ. เพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก – ติดกับ อ. ลานกระบือ อ. ไทรงาม อ. บึงสามัคคี จ. กําแพงเพชร และ อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์

แม่น้ำ มีแม่น้ําสําคัญสองสายไหลผ่าน คือ

แม่น้ำน่าน ไหลผ่าน อ. เมืองพิจิตร อ. ตะพานหิน และ อ. บางมูลนาก เป็นความยาวรวม 97 กม.

แม่น้ำยม ไหลผ่าน อ. สามง่าม อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง และ อ. โพทะเล เป็นความยาวรวม 124 กม.

ภูมิอากาศ

ฤดูร้อน – ประมาณเดือน ก.พ. – กลางเดือน พ.ค.

ฤดูฝน – ประมาณกลางเดือน พ.ค.-ต.ค.

ฤดูหนาว – ประมาณต้นเดือน พ.ย.-ม.ค.

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อําเภอ ได้แก่ 

อ. พิจิตร อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. ตะพานหิน อ. บางมูลนาก อ. โพทะเล อ. สามง่าม อ. วชิรบารมี อ. วังทรายพูน อ. ทับคล้อ อ. ดงเจริญ อ. บึงนาราง และ อ. สากเหล็ก

คําขวัญประจําจังหวัด ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาว ประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิด เพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตํานานเมืองชาละวัน

ดวงตราประจําจังหวัด ภาพสระและต้นโพธิ์ หมายถึงเมืองสระ หลวงซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัด และวัด โพธิ์ประทับช้างสถานที่ประสูติของสมเด็จพระเจ้าเสือ

ถ้ำชาละวัน
ที่ตั้ง : เยื้องวัดมหาธาตุลงมาทางใต้เล็กน้อย
โพรงถ้ำที่เล่าขานกันมาว่าเป็นถ้ำจระเข้ตามวรรณคดีเรื่องไกรทอง ปัจจุบันดินพังทลายทับถมจนตื้นเขิน ทางจังหวัดจึงสร้างรูปปั้นชาละวันและไกรทองไว้ที่ปากถ้ำ

บึงสีไฟ
ที่ตั้ง : เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ต. ในเมือง อ. เมือง
บึงน้ำขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ 12,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ริมบึงมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และรูปปั้นพญาชาละวัน

พระพุทธเกตุมงคล
ที่ตั้ง : เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ต. ในเมือง อ. เมือง
บึงน้ำขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ 12,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ริมบึงมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และรูปปั้นพญาชาละวัน

วัดเขารูปช้าง
ที่ตั้ง : บ้านเขารูปช้าง ต. ดงป่าคำ อ. เมือง
โบราณสถานสำคัญเป็นเจดีย์ทรงลังกา ตั้งอยู่บนเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันลักษณะคล้ายช้าง มองเห็นเด่นแต่ไกล และมีมณฑปจัตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ฝาผนังมณฑปมีภาพเขียนเรื่องไตรภูมิพระร่วง

วัดท่าหลวง
ที่ตั้ง : อยู่ริมแม่น้ำน่าน บน ถ. บุษบา ต. ในเมือง อ. เมือง
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนที่งดงามมาก ต้นเดือน ก.ย. ของทุกปี ด้านหน้าวัดจะมีการจัดงานแข่งเรือประเพณี

วัดนครชุม
ที่ตั้ง : บ้านเมืองเก่า ต. เมืองเก่า อ. เมือง
วัดเก่าแก่สมัยสุโขทัยอายุราว 800 ปี มีโบสถ์โบราณ ฐานล่างก่ออิฐ เครื่องบนเป็นไม้ที่ใช้สลักไม้แทนตะปู ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร

วัดโพธิ์ประทับช้าง
ที่ตั้ง : บ้านโพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง
วัดเก่าแก่ที่มีวิหารสูงใหญ่ศิลปะอยุธยาที่อ่อนช้อยสวยงาม สร้างในสมัยพระเจ้าเสือ ด้านหน้าวัดมีต้นตะเคียนใหญ่ขนาดเจ็ดคนโอบอายุกว่า 200 ปี

วัดมหาธาตุ
ที่ตั้ง : กลางอุทยานเมืองเก่า
โบราณสถานก่อด้วยอิฐ อยู่กลางเมืองพิจิตรเก่า ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ วิหารเก้าห้อง และโบสถ์ที่มีใบเสมาสองชั้น

วัดหิรัญญาราม
ที่ตั้ง : ต. บางคลาน อ. โพทะเล
หรือวัดบางคลาน มีพิพิธภัณฑ์นครไชยบวรซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ชื่อดัง นอกจากนี้ทางวัดยังได้รวบรวมวัตถุโบราณไว้มากมาย

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
ที่ตั้ง : บ้านเมืองเก่า ต. เมืองเก่า และ บ้านท่าฉนวน ต. โรงช้าง อ. เมือง
เป็นที่ตั้งเมืองพิจิตรเก่าสมัยเกือบพันปีก่อน ประกอบด้วยซากโบราณสถานและสวนรุกขชาติที่มีพรรณไม้ร่มรื่น

สำรับกับข้าวของชาวพิจิตร

แม้ จ. พิจิตรจะอยู่ในเขตภาคเหนือ แต่คนพิจิตรนิยมกินข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว ทั้งวิธีการปรุงอาหารก็คล้ายกับของคนภาคกลาง คือมีรสชาติเผ็ดร้อน เข้มข้นถึงเครื่อง จ. พิจิตรมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่าน ชาวบ้านจึงมีอาหารที่ทำจากปลาหลากหลายเมื่อฤดูน้ำหลากมาถึง ซึ่งนอกจากจะมีปลาสดทำกินแล้ว ส่วนที่เหลือยังนำมาทำปลาแห้ง ปลาป่นและปลาร้า เก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี อาหารของชาวพิจิตรที่นิยมทำกินกันมีเช่น ปลาย่าง ปลาร้า และแกงปลากราย

นายรอบรู้แนะนำ ร้านอาหารเมืองพิจิตร คลิ๊กเลย…

ตัวเมืองพิจิตรเป็นเมืองค่อนข้างเงียบ มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มากแห่งนัก ที่พักจึงมีให้เลือกน้อยและค่อนข้างเก่า ที่ดีที่สุดนั้นมีเพียงแห่งเดียวคือพิจิตรพลาซ่า ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ห้องพักถือว่าสะอาดพอใช้

ของฝากในพิจิตรมีให้เลือกทั้งที่เป็นของกินและงานหัตถกรรม ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อาทิ ส้มโอท่าข่อย ส้มโอแก้วสี่รส มะขามแก้วสี่รส เป็นต้น

ของฝากน่าสนใจของ จ.พิจิตร

พระเครื่องเมืองพิจิตร
พิจิตรเป็นถิ่นพระเครื่องชื่อดัง ผู้ศรัทธานิยมเช่าไปบูชา ดังเช่นพระพิจิตรเกศคด พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พระพิจิตรใบมะขาม พระพิจิตรตีนโด่ พระพิจิตรกรุมะละกอ เป็นต้น นอกจากนี้เหรียญของเกจิอาจารย์เลื่องชื่อ โดยเฉพาะเหรียญหล่อจำลองภาพหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ก็เป็นที่นิยมของนักเลงพระโดยทั่วไป

มะขามแก้วสี่รส
เป็นของฝากจากพิจิตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ด้วยรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด กำลังดี หาซื้อได้จากร้านขายของที่ระลึกทั่วไปใน จ. พิจิตร หรือร้านมะขามแก้วสี่รสบนเส้นทางไปบึงสีไฟ

ผ้าทอมือบ้านป่าแดง
เป็นผ้าทอจากฝ้ายผสมไหมหลากสีสัน เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ หาซื้อได้ที่บ้านป่าแดง หมู่ 1 และหมู่ 6 ต. หนองพยอม อ. ตะพานหิน

ส้มโอท่าข่อย
มีชื่อเสียงมาก เพราะรสชาติซึ่งหวานอมเปรี้ยวกินอร่อย เนื้อส้มโอละเอียดแบบ เนื้อกุ้ง น้ำฉ่ำ และไม่มีเมล็ด ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย. แหล่งจำหน่ายอยู่ตามย่านตลาดใหญ่ๆ ในอำเภอต่างๆ

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว