Print Recommend

ภาคใต้

 • กระบี่

  อังคาร, 02 มีนาคม 2010 Administrator
  (16 votes)
  Add to favourites

  เกาะพีพี

  กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

  กระบี่เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ชายฝั่งทะเลอันดามัน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะหมู่เกาะพีพีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวกระบี่กันมาก ถึงอย่างนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของกระบี่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับการเกษตร คนกระบี่ส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้กระบี่เป็นจังหวัดที่มีปาล์มน้ำมันปริมาณมากที่สุดในประเทศด้วย


 • ชุมพร

  อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009 Administrator
  (12 votes)
  Add to favourites

  ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

  ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

  ชุมพรอยู่ในภาคใต้ตอนบน เปรียบเป็นปากประตูของภาคใต้ มีที่เที่ยวทางทะเลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ หาดทรายรี เกาะเต่า และเกาะนางยวน ขณะเดียวกันชุมพรก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศด้วย เป็นแหล่งปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง ระกำ ส้มโชกุน กล้วยเล็บมือนาง สับปะรดสวี ตลอดจนมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และกาแฟ


 • ตรัง

  พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010 Administrator
  (12 votes)
  Add to favourites

  เกาะกระดาน

  เมืองเจ้าพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมู่ย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
  เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

  ตรังตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน เติบโตมากับการเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณ เป็นประตูติดต่อกับต่างแดนทางทะเล เมืองตรังจึงมีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ บริเวณชายฝั่งทะเลมักเป็นชุมชนชาวมุสลิมซึ่งเป็นชาวประมง ส่วนพื้นที่ราบรอบนอกเป็นชาวพุทธที่ยึดอาชีพการเกษตร ในตัวเมืองเป็นชาวจีนที่ยึดอาชีพค้าขาย ตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม กระจายตามอำเภอต่างๆ


 • นครศรีธรรมราช

  อังคาร, 02 มีนาคม 2010 Administrator
  (5 votes)
  Add to favourites

  อช. เขาหลวง

  เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
  แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

  "นครศรีธรรมราช" ในความหมายว่านครอันงามสง่าของพระราชาผู้ทรงธรรมนี้มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นดินแดนที่พุทธศาสนาจากลังกาเผยแผ่เข้ามาเป็นดินแดนแรกของไทย นครศรีธรรมราชจึงได้ชื่อว่า "เมืองพระ" ดังจะเห็นได้จากพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ กลางเมืองนครฯ ที่ผู้คนในภูมิภาคนี้เคารพสักการะ เป็นหนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวใต้


 • นราธิวาส

  จันทร์, 08 มีนาคม 2010 Administrator
  (5 votes)
  Add to favourites

  Thdestinations50500011

  ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
  ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

  “บางนรา” เป็นชื่อเดิมของนราธิวาสก่อนจะแยกออกมาจาก จ. ปัตตานีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1  เป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่เกือบใต้สุดของไทย ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ำโก-ลกเป็นเส้นกั้นพรมแดน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีภาษายาวีเป็นภาษาหลัก  นราธิวาสตกอยู่ในฐานะเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้อื่นที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองเป็นระยะเวลานาน


 • ปัตตานี

  ศุกร์, 12 มีนาคม 2010 Administrator
  (4 votes)
  Add to favourites

  มัสยิดกลางปัตตานี

  บูดูสะอาดตา หาดทรายสวย รวยน้ำตก
  นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

  จ. ปัตตานีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ครั้งอดีต ด้วยเป็นเมืองที่สามารถหล่อปืนใหญ่และอาวุธปืนยาวต่างๆ ได้แข็งแรงและสวยงาม มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า กรุงศรีอยุธยาหรือแม้แต่จักรพรรดิญี่ปุ่นก็สั่งซื้อปืนจากเมืองปัตตานี นอกจากนี้ปัตตานีก็มีชื่อเสียงจากประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พิธีลุยไฟหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง และการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมประเพณีอย่างล้นหลาม


 • พังงา

  อังคาร, 02 มีนาคม 2010 Administrator
  (12 votes)
  Add to favourites

  เขาตาปู อช. อ่าวพังงา

  แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา
  ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

  พังงาได้ชื่อว่ามีธรรมชาติทั้งทะเลและป่าเขาหินปูนที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นเพชรน้ำเอกของภาคใต้ตอนล่างและเป็นสวรรค์ของคนรักทะเล ด้วยด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งทะเลอันดามันยาวเหยียดหลายร้อยกิโลเมตร มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายไปในท้องทะเล  ส่วนด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนงดงามดุจภาพวาดของศิลปินมือเอก  พังงาในวันนี้จึงเป็นที่หมายของนักเดินทางหลายคนที่อยากจะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต


 • พัทลุง

  จันทร์, 08 มีนาคม 2010 Administrator
  (5 votes)
  Add to favourites

  Thdestinations50800011

  เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก
  แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

  เมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาเมืองนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแห่งหนึ่งของภาคใต้ ด้วยพื้นที่ราบสลับเนินเขาตอนกลาง มีลำน้ำแทรกอยู่ตามพื้นราบนั้น เอื้อต่อการเพาะปลูก และกว่าที่จะตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นอยู่บริเวณเขาอกทะลุกับเขาหัวแตกได้อย่างทุกวันนี้ เมืองพัทลุงต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวโยงกับตำนานนางเลือดขาวอันเป็นตำนานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองพัทลุงด้วย


 • ภูเก็ต

  พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010 Administrator
  (8 votes)
  Add to favourites

  เวิ้งอ่าวหาดป่าตอง

  ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

  เกาะขนาดใหญ่ที่ชื่อ จ. ภูเก็ตนี้ เป็นไข่มุกแห่งอันดามันมาเนิ่นนาน ด้วยเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่ 513 ตร.กม. มีชายหาดที่สวยงามและเกาะบริวารมากถึง 32 เกาะ ทั้งโลกใต้ทะเลก็มีความงามน่าชม และไม่เพียงธรรมชาติเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนบนเกาะ เช่น ตึกเก่าศิลปะชิโน-โปรตุกีส อาหารการกิน รวมถึงประเพณีกินผักก็มีความน่าสนใจไม่น้อย


 • ยะลา

  จันทร์, 08 มีนาคม 2010 Administrator
  (5 votes)
  Add to favourites

  Thdestinations51000012

  ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

  ตัวเมืองยะลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ครองแชมป์ความสะอาด เป็นระเบียบ มีการวางผังเมืองดีเยี่ยม มีถนนเป็นใยแมงมุมที่ไม่ว่าจะอยู่จุดใดของเมืองก็เข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก ยะลาเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นขุนเขา โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นเทือกเขาสำคัญของจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแล้ว ยังเป็นแนวพรมแดนไทย-มาเลเซียด้วย ชาวยะลาส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม ใช้ภาษามลายูหรือยาวีเป็นภาษาหลัก


หน้า 1 จาก 2