Create PDF Recommend Print

ร้อยเอ็ด

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F714.html
 

กู่กาสิงห์

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต
บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ในอดีต จ. ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง แต่คนโบราณนิยมเขียน 11 เป็น 101 สื่อความถึงสิบกับหนึ่ง แล้วกลายเป็น "ร้อยเอ็ด" ในภายหลัง  ร้อยเอ็ดเป็นเมืองสำคัญที่มีมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อสาเกตนคร ตั้งอยู่ในบริเวณ อ. สุวรรณภูมิปัจจุบัน


ที่เที่ยวโดดเด่น

กู่พระโกนา

กู่พระโกนา ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  ประกอบด้วยปราสาทอิฐสามองค์บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  องค์ปรางค์ได้รับการดัดแปลงสภาพไปมาก ที่ยังคงเหลือเป็นของเดิมก็เช่น หน้าบันจำหลักเรื่องรามายณะ ทับหลังเหนือกรอบประตูด้านหน้าจำหลักเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นต้น

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์ ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต. กู่กาสิงห์ อ. เกษตรวิสัย
ตัวปราสาทสามองค์ก่อด้วยอิฐปนหิน อยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานศิวลึงค์  ข้างปราสาทเป็นบรรณาลัยก่อด้วยศิลาแลงสององค์  มีกำแพงล้อมรอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเอาไว้  กำแพงมีโคปุระหรือซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ แต่มีเพียงประตูทิศตะวันออกและตะวันตกเท่านั้นที่ใช้ได้จริง

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ที่ตั้ง : อยู่ในวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ต. ผาน้ำย้อย อ. หนองพอก
เป็นเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ห้าชั้น สูง 101 ม. สร้างบนเนื้อที่ 101 ไร่  องค์เจดีย์ตกแต่งลวดลายสีทองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้งแปดทิศ  ชั้นที่ 3 ของเจดีย์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญและรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดัง 101 องค์ ชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดบูรพาภิราม

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน ต. ในเมือง อ. เมือง
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางประทานพร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบุกระเบื้องโมเสก สูง 67.85 ม. ถือเป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนที่สูงที่สุดของประเทศ  บริเวณใกล้กันมีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียให้สักการะด้วยของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวร้อยเอ็ด

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช