Create PDF Recommend Print

ยโสธร

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F694.html
 

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ยโสธรเป็นเมืองเก่า แยกออกจาก จ. อุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2515  คนยโสธรภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดหลายแง่มุม ดังเช่นด้านศิลปวัฒนธรรม มีการทำหมอนขวาน ผ้าขิด รวมถึงบั้งไฟพญานาคซึ่งมีมาแต่โบราณ  ด้านผลิตผล มีข้าวขาวดอกมะลิหรือข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมกรุ่น ซึ่งปลูกได้ดีในสภาพแห้งแล้งและดินเค็มอย่างเมืองยโสธร  แตงโมยโสธรก็มีชื่อเสียงเรื่องรสชาติอันหวานฉ่ำ


ที่เที่ยวโดดเด่น

พระธาตุก่องข้าวน้อย

พระธาตุก่องข้าวน้อย ที่ตั้ง : อยู่ในวัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ต. ตาดทอง อ. เมือง
เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงคล้ายก่องข้าว  บริเวณด้านหน้าพระธาตุมีอุบมุง คืออาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบอีสานลาว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาโค้งมน ประดับลายปูนปั้นสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และภาชนะลายเขียนสีแบบบ้านเชียงในบริเวณนี้ด้วย

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

ที่ตั้ง : อยู่บริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่า อ. เมือง
ชมตึกแถวและอาคารพาณิชย์โบราณรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลที่งดงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าเป็นสถานที่ที่เจ้าราชวงศ์สิงห์กลับมาจากนครจำปาศักดิ์แล้วพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นถิ่นกำเนิดของพระราชบิดาจนรุ่งเรือง ต่อมาจึงได้รับการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยกให้เป็นเมืองในนาม "ยโสธร" หรือยศสุนทร ในปี พ.ศ. 2357

พระธาตุอานนท์ วัดมหาธาตุ

ที่ตั้ง : อยู่ในตัวเมืองยโสธร
เป็นพระธาตุโบราณ สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่นิยมสร้างกันในช่วงปลายสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านว่าสร้างขึ้นโดยอดีตเสนาบดีกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) เมื่อราวปี 2321 องค์พระธาตุสูง 25.30 ม. ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 8 ม. เอวฐานคอดเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย รองรับซุ้มจระนำซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ ยอดเป็นทรงบัวเหลี่ยมสอบซ้อนกันสามชั้น บนสุดเป็นยอดฉัตร เชื่อว่าภายในบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์พระเถระผู้คอยดูแลอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาลของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวยโสธร

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช