Create PDF Recommend Print

ชัยภูมิ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F684.html
 

ดอกกระเจียวหรือทิวลิปเมืองไทย ใน อช. ป่าหินงาม

ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย
ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษสุดยอดไหม พระใหญ่ทวารวดี

คงไม่เกินจริงนักถ้าจะกล่าวว่า ทุ่งดอกกระเจียวบนยอดเขาสูงแห่ง อ. เทพสถิต ทำให้ จ. ชัยภูมิเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ด้วยดอกกระเจียวซึ่งเบ่งบานเต็มลานนั้นงามถึงขนาดมีผู้เรียกขานว่าเป็น "ทิวลิปของเมืองไทย"


ที่เที่ยวโดดเด่น

ทุ่งดอกกระเจียว

ที่ตั้ง : อยู่ใน อช. ป่าหินงาม อ. เทพสถิต
ช่วงฤดูฝนราวเดือน มิ.ย.-ส.ค. ดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงจะบานสะพรั่งกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีตั้งแต่ลานหินงามไปจนถึงหน้าผาสูงที่เรียกว่า "จุดชมวิวสุดแผ่นดิน"  นอกจากนี้ยังมีป่าหินรูปร่างแปลกตา อาทิ รูปตะปู รูปพญานาค รูปปราสาท กระจายอยู่ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ให้เดินเที่ยวชม

พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น ที่ตั้ง : อยู่ในวัดบ้านแก้ง ต. บ้านแก้ง อ. ภูเขียว
เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่องค์พระธาตุมีรูปแบบศิลปกรรมหลายยุคสมัยผสมผสานกัน ได้แก่ ศิลปะล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

นกแต้วแล้วสีน้ำเงินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อทราย

อช. ภูแลนคา

ดอกกระเจียวขาว อช. ภูแลนคา ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขตบ้านคำน้อย ต. ห้วยต้อน อ. เมือง
มีพื้นที่ป่าประมาณ 148 ตร.กม. ครอบคลุมสี่อำเภอของชัยภูมิ ได้แก่ อ. เมือง อ. บ้านเขว้า อ. หนองบัวแดง และ อ. เกษตรสมบูรณ์  ตามแนวเทือกเขาภูแลนคาด้านตะวันตกมีจุดท่องเที่ยวโดดเด่น ได้แก่ ผากล้วยไม้ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ป่าหินปราสาท และป่าหินงามจันแดงของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวชัยภูมิ

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช