Create PDF Recommend Print

ศรีสะเกษ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F634.html
 

ปราสาทพระวิหาร

แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

เป็นดินแดนแห่งดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินับหมื่นต้น เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา  มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งเขมร กวยหรือกูยด้วย  ในบางอำเภอเช่น อ. กันทรลักษ์มีวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภาษาพูด เป็นอย่างเขมร เป็นที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหารที่ยังเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา


ที่เที่ยวโดดเด่น

ปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหาร ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณผามออีแดง ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์
องค์ปราสาทสร้างอยู่บนยอดเขาสูงที่อยู่ในเขตกัมพูชา แต่ทางขึ้นอยู่ในเขตแดนไทยซึ่งเป็นพื้นที่ของ อช. เขาพระวิหาร  ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูไศวนิกาย ที่นับถือพระศิวะซึ่งสถิตบนยอดเขาพระสุเมรุเป็นเทพสูงสุด  ต่อมาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงสถาปนาให้เขาพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพกมรเตงชคตศรีศิขเรศวรเพื่อเป็นศูนย์กลางความศรัทธา ของคนพื้นเมือง บนองค์ปราสาทมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น บันไดหัวลิง ลานนาคราช เป็นต้น

อช. เขาพระวิหาร

ทิวทัศน์ผืนป่ากัมพูชา มองจากผามออีแดง ที่ตั้ง : ที่ทำการตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณผามออีแดง ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์
ครอบคลุมพื้นที่ของสองจังหวัด คือ จ. ศรีสะเกษ และ จ. อุบลราชธานี  สภาพเป็นป่าทึบ มีที่เที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ผามออีแดงจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สระตราวซึ่งเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่มีน้ำตลอดปี และบริเวณรอบสระซึ่งเป็นลานหินทรายนั้น มีร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทเขาพระวิหารด้วย

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ที่ตั้ง : อยู่ในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ บ้านกำแพง ต. กำแพง อ. อุทุมพรพิสัย
ตามคติศาสนาฮินดู สังเกตได้จากสถาปัตยกรรมแบบขอม เช่น ระเบียงคด โคปุระหรือซุ้มประตู บรรณาลัยหรือทับหลัง ล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดู  ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สถาปนาให้ปราสาทนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยประดิษฐานพระพุทธรูปแทนศิวลึงค์ของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวศรีสะเกษ

คนศรีสะเกษมีภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องการทำอาหาร รู้จักการนำพืช สัตว์ที่มีตามฤดูกาลมาประกอบอาหาร เอกลักษณ์ของสำรับกับข้าว จ. ศรีสะเกษ คือการใส่ปลาร้าหรือน้ำปลาร้าลงไปในอาหารด้วยที่พัก

 ของฝาก

ของฝากโดดเด่นของ จ. ศรีสะเกษ ก็มีครุน้อย เกวียนน้อย และกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งคุณภาพดีเพราะเป็นแหล่งปลูกหอมกระเทียม นอกจากนี้ยังมีสินค้าท้องถิ่นอีกมากให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากการเดินทาง

ถ้าจะไปศรีสะเกษก็ต้องบริษัทศิริรัตนพลทัวร์ เพราะพนักงานขับรถสุภาพ ส่วนท่านที่ชอบเดินทางโดยรถไฟก็มีรถไฟวิ่งขึ้นล่องวันละหลายขบวน ทั้งรถด่วนและสปรินเตอร์หมายเหตุ

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง ท่านสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยการเป็นเจ้าของ หนังสือชุด "นายรอบรู้" นักเดินทาง : สุรินทร์-ศรีสะเกษ ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช