Create PDF Recommend Print

ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. กำแพงเพชร

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fitem%2F176-all-sights-in-kamphaeng-phet.html
 

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี

ป้อมทุ่งเศรษฐี ในเมืองโบราณนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ที่ตั้ง : ชุมชนพัฒนาวิมล ต. นครชุม อ. เมือง
ป้อมปราการศิลาแลงสำหรับป้องกันข้าศึกของเมืองโบราณนครชุม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ภายในกำแพงป้อมมีร่องรอยของโบราณสถาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
ที่ตั้ง : ถ. ปิ่นดำริห์ ต. ในเมือง อ. เมือง
สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองกำแพงเพชร เช่น เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นที่ใช้ประดับฐานเจดีย์ โดยมีพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ใกล้กัน

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ถัดขึ้นไปจากวัดพระธาตุ อาณาเขตวัดเป็นแนวยาวไปจนจดแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก
พระอารามหลวงขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยเจดีย์ประธานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์ราย ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง

วัดพระธาตุ


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง
วัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว มีเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน เชื่อมต่อกับวิหารด้วยระเบียงคด

วัดสว่างอารมณ์

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองกำแพงเพชร

ที่ตั้ง : บ้านสว่างอารมณ์ เขตเทศบาลนครชุม ต. นครชุม อ. เมือง
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูปแบบเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วัดพระนอนในเขตอรัญญิกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ที่ตั้ง : ต. นครชุม และ ต. หนองปลิง อ. เมือง
กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ในเขตอรัญญิกของเมืองมรดกโลกที่มีรูปแบบศิลปะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา โดยมีโบราณสถานน่าสนใจ ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน วัดสิงห์ วัดช้างรอบ

อช. คลองลาน

น้ำตกคลองลาน

ที่ตั้ง : บ้านกระเหลี่ยงน้ำตก ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของ จ. กำแพงเพชร มีน้ำตกคลองลานอยู่บริเวณที่ทำการ เป็นน้ำตกใหญ่สูงกว่า 100 ม. มีน้ำตลอดปี นอกจากนี้ยังมีน้ำตกคลองน้ำไหลและน้ำตกเพชรจะขอ

อช. คลองวังเจ้า

อช. คลองวังเจ้า
ที่ตั้ง : บ้านมอรังงาม ต. โกสัมพี อ. โกสัมพีนคร
มีน้ำตกคลองวังเจ้าและน้ำตกคลองสมอกล้วยอยู่ใกล้ที่ทำการ น้ำตกคลองวังเจ้าเป็นน้ำตกใหญ่ สูง 40 ม. และเป็นจุดชมทิวทัศน์ของผืนป่าสมบูรณ์

อช. แม่วงก์

แก่งผาคอยนาง อช. แม่วงก์
ที่ตั้ง : บ้านคลองปลาสร้อย ต. ปางตาไว อ. ปางศิลาทอง
ส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่ตามเส้นทางความมั่นคง เริ่มจากแก่งผาคอยนางที่อยู่ใกล้ที่ทำการ จุดชมทิวทัศน์ กม. 81 มองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และสุดทางที่ช่องเย็น จุดพักแรมที่มีอากาศเย็นสบายและเป็นแหล่งดูนกที่ดีมาก อช. แม่วงก์ยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เช่น น้ำตกนางนวล น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่กระสา แต่ต้องเดินป่าหลายวัน

หอไตรวัดคูยาง


ที่ตั้ง : ถ. วิจิตร อ. เมือง
หอไตรเก่าแก่ของวัดคูยาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช