Create PDF Recommend Print

อ่างทอง

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fcentral%2Fitem%2F843.html
 

พระนอนวัดป่าโมกวรวิหาร

พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า
ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

อ่างทองได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ ทุกองค์มีขนาดใหญ่โตเกือบเต็มพื้นที่วิหาร มีทั้งองค์โบราณและองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น พระนอนวัดขุนอินทประมูล อ. โพธิ์ทอง มีประวัติเก่าแก่และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  นอกจากนี้ยังมีพระนอนวัดป่าโมกวรวิหาร อ. ป่าโมก อ่างทองยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ


ที่เที่ยวโดดเด่น

พระนอน วัดขุนอินทประมูล

พระนอน วัดขุนอินทประมูล
ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. อินทประมูล อ. โพธิ์ทอง
เป็นพระนอนที่ยาวถึง 20 ม. ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง มีพุทธลักษณะงดงาม สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตำนานหนึ่งกล่าวว่า พญาเลอไทยเป็นผู้สร้างพระนอนองค์นี้เมื่อราวปี พ.ศ. 1870 และได้ขนานนามว่าพระพุทธไสยาสน์เลอไทยนฤมิต

วัดไชโยวรวิหาร


ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. ไชโย อ. ไชโย
ชาวบ้านเรียกว่าวัดไชโยหรือวัดเกษไชโยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แห่งวัดระฆังฯ ฝั่งธนบุรี มีดำริให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อประดิษฐานกลางแจ้งในวัดนี้แต่ไม่สำเร็จ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์ หรือหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้างกว่า 16 ม. ความสูงจากยอดรัศมีถึงฐานราว 22 ม.

วัดป่าโมกวรวิหาร

พระนอนวัดป่าโมกวรวิหาร
ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. ป่าโมก อ. ป่าโมก
เป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ริมเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ยาว 22.58 ม.  นักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะยอมรับว่าเป็นพระนอนที่มีพุทธลักษณะงดงามไม่มีที่เปรียบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า


ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย แวดล้อมด้วยเรือกสวนไร่นา ชาวบ้านได้จัดพื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การพักแรมแบบโฮมสเตย์ การเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยรถอีแต๋น ทั้งมีจักรยานให้เช่าขี่เที่ยว หากไปเที่ยวในช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย. จะได้ชิมผลไม้ที่ทยอยออกผลด้วยของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวอ่างทอง

ถึงแม้อ่างทองจะเป็นจังหวัดที่ไม่ติดทะเลแต่ก็มีปลาน้ำจืดให้เลือกนำไปปรุงอาหารมากมาย นั่นเพราะมีแม่น้ำไหลผ่านถึงสองสาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย อีกทั้งปลาในท้องทุ่งนามีให้จับจนเหลือกินจึงนำไปทำปลาร้า ปลาเค็มเก็บไว้กินตลอดทั้งปี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำขนมหวานโดยเฉพาะขนมลำเจียก ซึ่งมีให้ชิมที่ อ. วิเศษชัยชาญเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่พัก

 ของฝาก

ของฝากจากอ่างทองส่วนใหญ่เป็นของกินและงานหัตถกรรม สังเกตได้จากผลการประกวดรางวัลโอท็อประดับประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนี้ได้รับรางวัลทุุกปี ซึ่งอาจเป็นเพราะวัตถุดิบในการผลิตหาได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีฝีมือ เมื่อว่างเว้นจากการทำนาจึงสามารถสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมได้การเดินทาง

การเดินทางไป จ. อ่างทองสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางและรถตู้ ซึ่งการเดินทางโดยรถตู้ไป จ. อ่างทองนั้นเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีรถตู้ไปอ่างทอง และ อ. วิเศษชัยชาญหมายเหตุ

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง ท่านสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยการเป็นเจ้าของ หนังสือชุด "นายรอบรู้" นักเดินทาง : อ่างทอง-สิงห์บุรี ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช