Create PDF Recommend Print

ราชบุรี

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fcentral%2Fitem%2F835.html
 

โอ่งมังกร

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

คนไทยรู้จักเมืองราชบุรีว่าเป็นเมืองโอ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตโอ่งมังกรชั้นดี และบางคนก็รู้จักเขางูที่ราชบุรี ว่าเป็นแหล่งผลิตปูนแดงชั้นดีของไทย เป็นสินค้าส่งออกของจังหวัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันราชบุรีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวว่ามีตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำวัดปราสาทสิทธิ์ ที่ทุกคนที่มาเยือนต่างประทับใจ


ที่เที่ยวโดดเด่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี


ที่ตั้ง : อยู่บน ถ. วรเดช ในตัวเมืองราชบุรี
จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับราชบุรี โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวราชบุรี เป็นต้น อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้แบบตะวันตก พื้นปูไม้สัก หลังคาปั้นหยาชั้นเดียว ด้านหน้าอาคารมีหน้าบันขนาบข้างด้วยเสายอดทรงกลมแบบบาโรกที่สวยงามน่าชม

ตลาดน้ำวัดปราสาทสิทธิ์


ที่ตั้ง : อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก บริเวณหน้าวัดปราสาทสิทธิ์ ต. ปราสาทสิทธิ์ อ. ดำเนินสะดวก
หรือตลาดน้ำปากคลองบัวงาม ช่วงเช้าตรู่จนถึงสายๆ พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าใส่เรือพายทั้งของสดและของกินอย่างก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง กาแฟ ซึ่งขายในราคาถูก นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการสัญจรทางน้ำของคนในชุมชนด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดม่วง

พิพิธภัณฑ์วัดม่วง
ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. คุ้งพยอม อ. บ้านโป่ง
รวบรวมเรื่องราวด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนมอญลุ่มน้ำแม่กลองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาจัดแสดง แบ่งออกเป็นห้าส่วน เช่น ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการตั้งถิ่นฐาน ส่วนที่ว่า ด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวราชบุรี

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช