Create PDF Recommend Print

พระนครศรีอยุธยา

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fcentral%2Fitem%2F824.html
 

วัดไชยวัฒนาราม

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

เมื่อนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์ คนไทยมักต้องนึกถึงอยุธยา ด้วยความที่เป็นเมืองหลวงเก่าของไทยซึ่งรุ่งโรจน์นานนับร้อยปี เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยโบราณสถาน ทั้งวัดและวังรวมแล้วเป็นร้อยแห่ง กรมศิลปากรประกาศให้อยุธยาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2510 และในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม


ที่เที่ยวโดดเด่น

พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศนธรรมประวัติ

พระราชวังบางประอิน
ที่ตั้ง : อยู่ใน อ. บางปะอิน
มีสถาปัตยกรรมหลากหลาย ทั้งไทย ยุโรปและจีน แบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งที่น่าสนใจ คือ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร และพระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ จากพระราชวังสามารถนั่งกระเช้าข้ามคลองไปชมความงามของวัดนิเวศนธรรมประวัติ วัดไทยแห่งเดียวที่มีศิลปกรรมแบบกอทิกคล้ายโบสถ์ฝรั่ง

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

หมู่บ้านไทยสี่ภาค ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ที่ตั้ง : อยู่ใน อ. บางไทร
มีพื้นที่กว้างใหญ่นับพันไร่ริมเจ้าพระยามีการสาธิตการผลิตสินค้าของศูนย์ฯ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อ ภายในศูนย์ฯ มีวังปลาน้ำจืดและสวนนกให้เที่ยวชม

พระราชวังโบราณและวัดมงคลบพิตร


ที่ตั้ง : อยู่บน ถ. ศรีสรรเพชญ์ อ. พระนครศรีอยุธยา
พระราชวังโบราณปัจจุบันเหลือแต่ซากเท่านั้น มีเพียงเจดีย์สามองค์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ก่อนเข้าไปเที่ยวพระราชวัง นักท่องเที่ยวนิยมแวะไปนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรที่มีมาแต่ครั้งกรุงเก่า

วัดพนัญเชิง


ที่ตั้ง : อยู่ใน ต. สำเภาล่ม ริมทางหลวงหมายเลข 3477
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่ชาวไทยและจีนให้ความเคารพมาช้านาน

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม
ที่ตั้ง : อยู่ที่บ้านสำเภาล่ม ต. สำเภาล่ม อ. พระนครศรีอยุธยา
อยู่ริมฝั่งเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีหมู่ปรางค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวกรุงเก่า

อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีอาหารการกินสมบูรณ์ เนื่องจากตัวเมืองเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ จึงมีสัตว์น้ำมากมายทั้งปลา ปู กุ้ง หอย อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดที่พัก

 ของฝาก

อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีอาหารการกินสมบูรณ์ เนื่องจากตัวเมืองเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ จึงมีปลาให้รับประทานกันตลอดปี นอกจากนี้ยังมีความเจริญทางการช่างหลายแขนง หัตถกรรมบางอย่างเป็นวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไปเที่ยวอยุธยาจึงหาของฝากกลับบ้านได้ไม่ยากการเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไปอยุธยาค่อนข้างสะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งมีวิธีการเดินทางให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ ทั้งรถปรับอากาศชั้น 1 และ 2 นอกจากนี้ยังมีรถตู้หลายคิวให้เลือกใช้บริการหมายเหตุ

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง ท่านสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยการเป็นเจ้าของ หนังสือชุด "นายรอบรู้" นักเดินทาง : อยุธยา ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช