ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fcopyrights.html
 

เว็บไซต์ nairobroo.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่า ข้อเขียน รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า รวมไปถึงผลงานในรูปแบบอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ nairobroo.com ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) แต่เพียงผู้เดียว

การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การกระทำใดๆ นอกเหนือเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถือเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) ทางสำนักพิมพ์ฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เว็บไซต์ nairobroo.com กองบรรณาธิการหนังสือชุด “นายรอบรู้” นักเดินทาง


( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus