อพท.ชวนช้อป ชิม ชม "ถนนคนเดินตลาดเก่านาเกลือ"

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fall-news%2Fpr-news%2F10353-%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD.html
 

20170307000945

นายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวนาเกลือ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม"ถนนคนเดินตลาดเก่านาเกลือ" เพื่อเปิดจำหน่ายสินค้า ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ภายใต้คอนเซ็ปต์ ช้อป ชิม ชม โดยไฮไล้ท์ของงานจะมีการร่วมวาดภาพ “ในหลวง รัชการที่ 9 ” กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการแสดงวาดภาพศิลปะบนกำแพง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะของ "อัครศิลปิน" ซึ่งงานจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มงานวันแรกในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ณ ตลาดเก่านาเกลือ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อพท.
มัธนา เมนแก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อพท. ส่วนกลาง โทร. ๐๘ ๑๙๑๗ ๐๘๘๒
มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษเมืองพัทยา ๐ ๓๘๒๓ ๓๑๙๑-๒
สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3
e-mail : manassapan.s@dasta.or.th


( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus