เทศกาลอาหารอร่อย กับหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F2666-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5-2559.html
 

เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างฃและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อย วันที่ และสถานที่จัดงาน 9-11 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง

trangcover

กิจกรรมในงาน 1. การออกบูธของผู้ประกอบการจำหน่ายหมูย่าง และขนมเค้กในราคามาตรฐาน 2. การจำหน่ายสินค้าโอทอป ในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง และขนมพื้นเมืองอื่นๆ เช่น ขนมจีบ ขนมเปี๊ยะ บ๊ะจ่าง ตุ๊บตั๊บ ข้าวเหนียวสองดัง ฯลฯ 3. การสาธิตการทำขนมและอาหารพื้นเมือง ได้แก่ การทำขนมเค้กยักษ์ การปรุงเมนูต้มขาหมูย่างใบชะมวงกระทะยักษ์ จำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อนำรายได้มามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติหมูย่างและขนมเค้กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

trang1

HiLight วันที่ 10 กันยายน 2559 มีการจำหน่ายโต๊ะอาหารมื้อเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน และนั้กท่องเที่ยว โดยมีเมนูหมูย่างและอาหารทะเลมาจัดวางบนโต๊ะ จำนวน 30 โต๊ะๆ ละ 8 คน ราคาโต๊ะละ 2,400 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารเด็ดของจังหวัดตรัง

2. ช่วงพิธีเปิดงานในวันที่ 10 กันยายน 2559 ช่วงเช้า มีขบวนพาเหรดแฟนซีสวยงามตระการตา และกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถานศึกษาต่างๆ มากมายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

3. วันที่ 11 กันยายน 2559 มีกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นไปชิมของอร่อยเมืองตรัง”เริ่มต้นจากสถานที่จัดงานบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 สู่ อ.นาโยง เพื่อดูการทำขนมเค้ก และชิมของอร่อย ที่ร้านเค้กสายใจ อ.นาโยง จากนั้น เดินทางผ่านเขาจำปาสู่บ้านคลองเต็ง เพื่อไปดูการทำหมูย่าง และกินหมูย่าง ที่บ้านคลองเต็ง อ.เมือง จ.ตรัง จากนั้นกลับมาสู่สถานที่จัดงาน ระยะทางการปั่นทั้งหมดประมาณ 50 กิโลเมตร ทั้งนี้ รับสมัครนักจักรยานจำนวน 500 คน โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาทเท่านั้น

trang13 trang12

การสนับสนุนของ ททท. สำนักงานตรัง

1. จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย กับหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อย โดยจัดในร้านอาหารเช้าพื้นเมืองตรัง เพื่อให้ได้บรรยากาศของการรับประทานหมูย่าง ขนมเค้กและอาหารท้องถิ่นอื่นๆ 2. จัดบูธเพื่อรปะชาสัมพัน์ เมืองต้องห้ามพลาด ตรังยุทธจักรความอร่อย 3. จัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดงาน เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนตรัง ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงการจัดงาน 3 วัน ประมาณ 6,800 คน รายได้จากการเดินทางและการจำหน่ายสินค้าประมาณ 37 ล้านบาท

เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย นางรัศมี ขจรสิริสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 เปิดเผยว่าจังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง หอการค้าจังหวัดตรังร่วมกับชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้ก จังหวัดตรังประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 “ปีที่ผ่านมาเราได้นำเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กมาจัดรวมกันเป็นปีแรกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่กว่าทุกปีโดยในงานมีการจำหน่ายขนมเค้กและหมูย่างจากผู้ประกอบการจากทั่วจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการจำหน่ายราคาพิเศษ

trang15

รวมทั้งมีสินค้าโอทอปและกิจกรรมที่นำมาเพิ่มเติมอีกมากมาย ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง คนที่มาเที่ยวงานประทับใจเพราะมางานเดียวมีทั้งขนมเค้กและหมูย่าง ปีนี้หอการค้าฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง และ ททท. ตรัง จึงได้นำเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กมาจัดรวมกันอีกปีหนึ่ง พร้อมทั้งยกระดับจากเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กเป็น “เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ตรังเมืองต้องห้ามพลาด...ยุทธจักรความอร่อย” ซึ่งรับรองว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน” สำหรับกิจกรรมในงานประจำปีนี้จะมีการออกบูธของผู้ประกอบการจำหน่ายหมูย่างและขนมเค้กกว่า 40 ราย โดยหมูย่างจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 400 บาท ส่วนกระดูกหัวและขาหมูกิโลกรัมละ 100 บาท ขนมเค้กกล่องใหญ่ 70 บาท กล่องเล็ก 40 บาท นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสินค้าอื่นๆ การสาธิตการทำขนมเค้กพื้นเมือง การจัดทำขนมเค้กยักษ์และการปรุงเมนูต้มขาหมูย่างใบชะมวงกระทะยักษ์ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และที่สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างมาก คือการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีที่สวยงามตระการตาด รวมทั้งการแสดงบนเวทีจากสถานที่ศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตรัง

การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของหมูย่าง และขนมเค้กจังหวัดตรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พิเศษในปีนี้จะมีการจำหน่ายโต๊ะอาหารมื้อเย็นที่มีเมนูหมูย่าง และเมนูอาหารทะเลในราคาโต๊ะละ 2,400 บาท และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจ และถูกสุขอนามัย จึงได้มีการรณรงค์ลดละเลิกการให้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและยังเป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย มั่นใจว่างานนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์หมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตรัง โทร. 075-225-352-3


( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus