งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F1936-%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581.html
 

วันเวลาล่วงเลยผ่าน...หนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว การหาของขวัญแทนความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดปี...การส่งความสุข การได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง การได้อยู่พร้อมเพรียงกันในครอบครัวใหญ่อันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของคนไทย ดูจะเป็นคำตอบเดียวที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในวันที่ก้าวข้ามผ่านปีที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ด้วยกัน…และการเดินทางท่องเที่ยวยังคงส่งความสุขให้กับเราเสมอมา...เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เวียนมาพบบรรจบกันอีกครั้ง ต้อนรับเข้าสู่ปีวอก (พ.ศ. 2559)

tak1

ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญคุณเที่ยวงาน “ตากสินมหาราชานุสรณ์” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก  กิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

>>>วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถือได้ว่าเป็นวันที่ครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยขณะมีพระชนมายุ 33 พรรษา และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในตอนเช้าของวันนี้ จังหวัดตาก จัดให้มีพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และเทิดพระเกียรติสามมหาราช จังหวัดตาก ประจำปี 2558-2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

>>>การแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดขึ้นในวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) 

>>>พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ “TAK COUNTDOWN FESTIVAL 2016” ในวันที่  31 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

>>>พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ 

tak2

บริเวณโดยรอบงาน มีการออกร้านค้าของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตลอดจนห้างร้านเอกชน ภายในจังหวัดอีกด้วย ในช่วงค่ำคืนมีการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และมหรสพมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ ลิเก เป็นต้น  นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2559 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

tak3 tak4

ททท. ได้กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยเน้นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในการนำเสนอผ่านเรื่องราวของการท่องเที่ยวในมิติที่สะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตและสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว และจังหวัดตากถือเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ และงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดตาก ที่ทุกคนจะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าเมืองตาก อดีตพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยและกษัตริย์มหาราชอีก 3 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

tak6

พระนารายณ์มหาราช และพระนเรศวรมหาราช...ซึ่งสีสันของการจัดงานดังกล่าวจะอยู่ในช่วงค่ำคืน ทำให้ช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้มากมาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชิ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงจังหวัดตากยังเป็นประตูสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่เป็นวิถีชีวิตของคนจังหวัดตากอย่างแท้จริง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 tattak@tat.or.th หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravel

prachubadverrr 
( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus