เทศกาลปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F1920-%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259D%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%258D-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599.html
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมสัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

nan3

 นางธนภร  พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

nan2

จุลกฐิน คือกิจกรรมกฐินที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน และดำเนินได้ด้วยความสามัคคี ที่มีทั้งการทอ ย้อม ตัดเย็บ เป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด ให้แล้วเสร็จ ก่อนเช้าวันถัดไป  เค้ามูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียว ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถา กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งในคณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะ ผู้มีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้ว โดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงช่วยการทำไตรจีวรด้วย โดยทรงรับหน้าที่สนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้ด้วย จึงเชื่อกันว่าการทอดจุลกฐินจะได้บุญมากกว่าการทอดกฐินธรรมดาถึง 10 เท่า

nan1

งาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นเมืองน่าน” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นพิธีเก็บฝ้ายมงคล พิธีเปิดข่วงทอผ้าจุลกฐิน พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมวิธีการทอผ้าแบบโบราณของชาวไตลื้อ       การแสดงแสง สี เสียง สมโภชจุลกฐิน  ธรรมะบรรยาย เรื่อง “จากเมล็ดฝ้ายพระราชทานเป็นงานมหาบุญจุลกฐินน่าน”      กิจกรรมขันโตกล้านนา ส่วนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินที่แล้วเสร็จ อัญเชิญไปแห่รอบเมืองน่าน พิธีถวายผ้าจุลกฐิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีสุรธี ชลศิริวานิช   โทรศัพท์ 08-1891-7588 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-1127


covernan-01
( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus